Sanningen

Dagens avsnitt – mitt val en kvart i en bibelläsningsplan ur Svenska Kärnbibelns översättning:

1 Kor 12:12-14

Jesu kropp
12För på samma sätt som kroppen är en (är en enhet)
    har den ändå många delar (lemmar).

Trots att det är många olika delar,
    formar de tillsammans en kropp,
    så är det också med den Smorde (Messias, Kristus).
13Med en och samma Ande har vi alla döpts in i samma kropp,
    vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria.
Vi har alla fått dricka (fått törsten släckt, blivit fyllda) av samma Ande.

14För kroppen består inte av en enda del (lem)
    utan av många.

Slut citat

”Du går ingen ljus framtid till mötes!”

Det var den skicklige ortopedens slutord i maj år 1967. Innan dess hade han undersökt min ryggrad. Jag hade fått ett kraftigt ryggskott på arbetstid på ”Fysikalisk terapi och rehab” på Sahlgrenska Sjukhuset. Äntligen var jag färdig arbetsterapeut – omskolad från en avbruten sjuksköterskeutbildning! Ortopeden fanns kvar på avdelningen när detta hände och erbjöd mig starka värktabletter. När jag sa ”nej tack” sa han:

”Du får som du vill men du är ju vit i ansiktet och sitter på knytnävarna.”

”Får jag köra bilen hem?”

”Ja, om du kör försiktigt! Annars kan det gå åt skogen!”

Det var den skicklige ortopedens slutord. Och jag gick därifrån arg som ett bi. Vad visste han om min framtid? Jag hade ju min tro på Gud! Men hans sanning visade sig vara rätt långt senare. Det som var bra var att få sanningen osminkad äntligen och dessutom rätt i allt han berättat om ryggen!

Symtomen av en skolios är inte de samma som symtomen av en psykos. Det var en otrolig lättnad efter elva års grubbel och psykiskt lidande av fel diagnos och fel behandling på ett av landet största mentalsjukhus. År 1956 hette det sinnessjukhus och ”manodepressiv psykos” min diagnos av en sinnessjukdom satt för livet på mig som en 20-åring.

Utan att ens titta på min rygg! Svagheten visade sig redan i folkskolan på läkarundersökningen och senare i realskolans läkarundersökning. Men eftersom jag inte hade någon värk kunde jag gå vidare inom sjukvården och utbilda mig.

Nu är detta sagt! Jag kan fortfarande bli arg som ett bi. Eller kalla det att jag har kort stubin.

Gode Gud, förläng stubinen!

Idag måste jag be om hjälp inom den somatiska sjukvården. De vägrar erkänna att de är påverkade av journalanteckningar om psyket.

När jag var söndervärkt i höfter och knän år 2004 sa en läkare:

”Du får ingen operation! Och om du är arbetsterapeut vet du att det finns rollatorer!”

Några år senare sa en annan läkare: ”Varför skulle inte du få en operation?”

Och så fick jag en höftprotes och slapp massor av värk.

Vägen Del 2

Nu skall du får veta ”vägen, sanningen och ?”. Sanningen är den, att jag bör avsluta bloggandet i min höga ålder. Sanningen är den, att jag inte minns ett dugg av senaste bloggen. Sanningen är den, att jag faktiskt kommer ihåg, att jag varnat. Om tekniken krånglar blir jag nervös. WordPress har ingen representant i Sverige. Det ramsystem jag valde från början tyckte jag bättre om. Sen början år 1990 har jag köpt antivirusprogram av Norton. Det skall inte behövas längre påstår en del, för det är inbyggt i någon brandvägg. Ja, då är det dum envishet, att jag vill veta hur många ”spårare” jag har. Vad är det för skillnad mellan spårare och sökmotorer?

I veckan fick jag kontakt med en kvinna i Norrland var nu gränsen går. Det var roligt för mig, för hon är proffs yrkesmässigt! Här sitter ja´ med mina komplex, att inte kunna stava ens. ”Synonym” skrev någon ”är det ord man tar till när man inte kan stava till det man först tänkte på.”. Vi två har träffat varandra en enda gång, då jag tänkte ge upp och gå hem. Oavsett det intressanta programmet! Hon tog tag i mig och ville prata lite om skam.

Så fanns det bara två platser kvar vid ett bord där Dorothy och Lucy satt från USA. De ville jag prata med! ”Kan du engelska,” frågade jag den okända damen. Försynt skickade hon över ett litet personkort. Där läste jag: ”Översättare, psykoterapeut…” Ja, det gjorde ju inget. Det var en sådan hjälp jag behövde just då.

”Är det jag som skall skämmas?”

Den meningen är från år 2006, när jag skrivit offentligt och berättat om traumatiska händelser år 1956. ”Jag gick ut” som det heter och det hade även de två damerna från USA gjort från ungefär samma ålder 17 år eller 19 år och jag var 20 år den gången. Men att skämma ut sjukvården som jag gjorde var inte bra! Eller som de gjort på liknande sätt i USA.

År 2015 när vi blev sittande vid samma bord på Stora Teatern i Göteborg en kort stund gick över. Kvar är minnet av gemensamma ruskiga händelser. Kvar är vi två som bor i Sverige utan språkförbistring. Vi har samma språk om du undrar…

Så nu kommer poängen med våra föräldrar som lärde oss vägen till Guds hus.

Detta är mina. Anna och David Bergstrand.

5 Mosebok kapitel 19

Sanningen

Ha inte så bråttom att lämna påsken! Lägg märke till dessa rader i Matteus kap 27:

En vaktstyrka bevakar graven

62 Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 63  och sade: ”Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.”

65 Pilatus sade till dem: ”Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan.” 66 De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.”

Det var inte nog med att Jesus var korsfäst och död. Det var inte nog med att han var lagd i en grav med en stor sten för ingången! Det måste till mer! ”Den där bedragaren” hade en lära – tänk om kroppen blev stulen och läran spred sig!

Detta är ju märkligt. Då kom en jordbävning och en Herrens ängeln från himlen rullade undan stenen och satte sig på den. Vilken triumf! Sanningen går inte att stänga inne!

Ett nytt drastiskt försök gjordes av vaktstyrkan. De som inte skött sitt jobb måste mutas med mycket pengar. De måste ljuga. Lärjungarna hade kommit om natten och rövat bort hans kropp!

Och än idag fungerar gnosticismen – omskrivningar av sanningen.

Jesus är vägen till Gud och sanningen…

Min sång i natten

Det är natt och jag vill sammanfatta mina påsktankar.

De börjar med Emmaus-vandrarna Lukas evangelium kapitel 24:13-35. Alltid föreslagen predikotext i kyrkoåret på Annandag Påsk.

I år har jag vänt från tankarna vad Jesus eventuellt berättade som orsak varför han måste dö. Det finns att läsa om i Svenska Kärnbibeln med sina förklaringar. Det finns mycket av forskning kring detta.

I år har jag utgått från att han är VÄGEN att nå fadern för vår skull. Vägen fram till en av de sex givna fristäderna skulle hållas i ordning, så att den gick att nå undan blodshämnaren. 4 Mos 35 och 5 Mos 19. Den förebilden håller i alla tider.

Följ blodfläckarna från början av VÄGEN! Ett felfritt, oskyldigt djur måste dö för att HERREN Gud skulle kunna ge kläder åt Adam och hans hustru. Det hade varit nakna inför Gud men blev blyga av skammen genom olydnad.

Det blev blodfläckar på VÄGEN, där Kain slog ihjäl sin bror. Abels blod började ropa till Gud: Hjälp!

Det blev blodfläckar där bröderna slaktade ett djur och doppade Josefs mantel i. Sen var lögnen ett faktum: ”Vi har hittat hans mantel!”

Det blev väldigt mycket av blodfläckar i Egypten, då det felfria lammet slaktades. För att inte tala om blodet på alla dörrposter!

Lite avundsjuka. Några lögner och vi fortsätter att kivas under VÄGEN år 2023. Vem tolkar rätt? Vems åsikter gäller?

Mina föräldrar var de första, som höll i ordning VÄGEN till Jesus. Det var lätt som barn att nå honom och lära känna honom. De var söndagsskollärare också tillsammans med andra. Sen kom bibeltrogna pastorer och gav bibelundervisning, som inte var snårig.

Jag hade det bra till och med stormen år 1969. Då fick flera nyfrälsta narkomaner återfall och jag fick känna på deras ockulta blandningar samtidigt med deras berusningar. Det kom villoläror, som jag inte sett förut.

Sen kom ”En ny tid – En ny tro”. Den boken har jag läst flera gånger. Västerlänningar tror, att det är ofarligt med meditation och frigörande dans t.ex. Ingen vill veta, att det kommer ur hinduismen!

Ja, så skulle vi bara behöva lyda tolv apostlar från Australien. De står för det som fattas i bibeln (min ironi). Eller detta att vara utan medlemsregister och ekonomiskt ansvar! Det fattar inte jag.

VÄGEN valde mig, som är beskriven i bibeln. Den höll att vandra på under alla år. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Psaltaren 119:105

Klockan har hunnit bli 2.00 2023 04 10

Gunnel Bergstrand

Vakta graven!

”Matt 27:62-66

Graven plomberas och vaktas
62Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen [till veckosabbaten eller någon av påskens högtidsdagar], gick översteprästerna och fariséerna tillsammans till Pilatus 63och sade: ”Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: ‘Efter tre dagar ska jag uppstå.’ 64Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.”

[Genomgående under anklagelserna mot Jesus har Matteus refererat till ”översteprästerna och de äldste”, men här är det ”översteprästerna och fariséerna” som kommer till Pilatus. Fariséerna var med i de båda grupper som begärt ett tecken av Jesus då han hade svarat med löftet om ”Jonas tecken”, se Matt 12:38-40; Matt 16:1-4. Det är antagligen denna grupp som nu tänker tillbaka på denna förutsägelse.
    De judiska ledarna kom troligtvis till Pilatus tidigt dagen efter förberedelsedagen, efter­som han hade audiens under morgontimmarna. Förberedelsedagen syftar ofta på fredagen som är en förberedelsedag inför sabbaten som börjar på kvällen vid solnedgången. I så fall är ”dagen efter” någon gång fredag kväll fram till lördag kväll, och då troligtvis morgontimmarna på sabbaten. Dock kan förberedelsedagen också syfta på Pesach den 14 Nisan eller den första dagen i det osyrade brödets högtid som är den 15 Nisan.
    För att jämföra med något vi känner till så är alltid söndag en röd dag i vår almanacka. Nationaldagen kan infalla vilken veckodag som helst och är också en röd dag. Om den infaller på lördag blir det då två röda dagar på rad, men den kan också infalla en söndag och då sammanfaller högtidsdagarna.]

65Pilatus svarade: ”Ni har en vaktstyrka. Gå och säkerställ att den bevakas på det sätt ni tycker är bäst.” 66De gav sig i väg och skyddade graven genom att försegla stenen [med ett romerskt sigill, se Dan 6:17] och vaktstyrkan sattes ut för att hålla vakt.

[Uttrycket ”Ni har en vakt” skulle kunna betyda att de redan hade en vaktstyrka, och syfta på de judiska tempelvakterna som lydde under översteprästerna. Troligare är dock att Pilatus beviljar en romersk vaktstyrka på minst fyra man att stå till deras förfogande, kanske några av de romerska soldater som varit med och avrättat Jesus och som fanns tillgängliga.
    En romersk vaktstyrka bestod av minst fyra soldater, eftersom man behövde täcka in nattskiften, från klockan sex på kvällen till sex på morgonen, som var indelade i fyra tretimmarspass. När Petrus fängslas i Apg 12:4 tilldelas sexton soldater för att vakta honom, så det är inte otroligt att av de närmare 600 soldaterna som fanns för att förhindra oroligheter i Jerusalem under den judiska påsken, avsätts fyra, sexton eller fler för att förhindra eventuella upplopp kring Jesu grav.]”

(Citat ur Svenska Kärnbibeln med löfte…

Glad Påsk Jonas Bergsten och medarbetare!)

Min önskan denna vecka är att få skriva en lovsång! Jag är uppvuxen inom Svenska Missionsförbundet. Där sa vi inte ”Halleluja” eller ”tack och lov” i mötena. Vi satt tysta och lyssnade på predikan i min hemförsamling. Vi sa heller inte ”prisat vare Herrens namn”.

Så kom 70-talet och en stor Pingstförsamling för min del och Jesus-folket. Jag ville också ha gåvan med tungotal utan tvivel på den helige Ande, som jag också hade. Inom Pingströrelsen var det mycket viktigt. Annars var det lätt att hamna i ett B-lag med medlemmar, som ännu inte fått andedopet med tungotal.

Därav min rubrik: Vakta graven! Var gärna med och se till att inget händer, så Jesus kommer ut och är levande. Träna på vältalighet och förklara varför inget händer!

Bli hedersdoktor i teologi!

Följ blodfläckarna Del 4

”En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.” Matt Kap 26:51

Det blev fläckar av blod den gången i Getsemane. När Kain blev vred och avundsjuk på sin bror Abel, så ältade han tankarna länge och var med om ett samtal med HERREN innan. Då blev han varnad för syndens konsekvenser. Kain kunde inte styra sin ilska utan gick ut och mördade sin bror Abel.

Vi är vid vägs ände. Ingen klarar att styra över sina tankar!

En av dem som var med Jesus blev impulsiv och tänkte försvara Jesus. Vi är framme vid skärtorsdag år 2023. Jag för min del är färdig med en artikel som fick namnet: ”Skammens resa”. Den var på beställning och förra året. Artikeln är fristående precis som många andras i en Antologi. Var och en ansvarar bara för sin egen.

Min skam har nästan gått att mäta i kubik. Det är som att jag ensam släpat på ett nerlagt mentalsjukhus med tusentals patienter år efter år. Allt för att försvara mig själv och de andra drabbade. Allt för att söka efter upprättelse som ingen kunnat bjuda på. Så gick åren med denna börda. Det blev 50 år och 60 år…

Ibland glimmade det till och jag fattade poängen helt. Det blev stunder på förklaringsberget med Mose och Elia som vittnen. Det var korta stunder och Jesus tog mig ner igen till vardagen, som om jag kunde fortsätta att försvara honom! Impulsiv som jag är… Så upplevde jag det. Så klart att jag bör försvara min tro på honom!

Det är skärtorsdag den första påsken för mig. Nu har jag lärt mig, att det är ett stycke kultur det som varit till exempel Missionskyrkan i min hembygd. Den finns inte längre för församlingen dog ut. Kyrkan med sina tunna väggar blev riven på en timma och fem minuter enligt vittne.

Det är skärtorsdag och jag firar lyckan att vara ett stycke kultur. Det var i den kyrkan jag lärde mig sången om Getsemane.

Det var för min skull han dog. Det var för min skull han uppstod.

Mina föräldrar skötte ”den vägen”, så det var lätt att gå med. 5 Mos kap 19

Men än har jag inte kallat mor Anna och pappa David för ”Kultur”.

Korsordet

”Hur orkar du?”

Frågan har kommit mer än en gång, när jag berättat om något ur bibeln – en aha-upplevelse jag gjort. Men att lösa korsord då vecka efter vecka? Är inte det tröttsamt?

Så fram till Annandag Påsk fortsätter jag söka efter berättelserna om VÄGEN till Gud med sina blodfläckar. Lodrätt: försonad. Vågrätt: förlåten

Jo, det finns att läsa om i 3 Mosebok kapitel 16. Där finns sången ”Gå Sion din konung att möta, Jerusalem gläds år din Gud, Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad i din Herre och Gud.” vers 3 ”Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram.”

Försonad – förlåten. Där har du teol.dr. Peter Fjellstedt en av många i slutet av 1800-talet, som röjde på VÄGEN fram till Gud, så att den skulle bli framkomlig för den skyldige! 5 Mosebok kap 19. Hans stora gedigna forskningsarbete med bibelförklaringar håller! Sen dess finns det avancerade verktyg att gå vidare. Israels folk skulle sköta ritualerna under hela ökenvandringen med offer utan att kunna förstå innebörden – profetian om Jesu offer av sitt eget liv. Deras nertecknade berättelser blev vår frälsningshistoria. ”Frälsningen kommer från judarna,” sa Jesus.

Min blogg är personlig men inte privat. Det blir tydliga spår efter mig. Gång på gång har jag berättat om kulturen, som gör mig så ledsen – alla dessa Missionskyrkor, som inte har någon församling. Ja, det kan bli vackra foton med mjölkört som blommar i backen, där vägen dit är igenvuxen.

Kvar är sången från söndagsskolan: ”Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led Visa mig graven i berget, där man han kropp lade ner. O, vilket under av kärlek Det var för mig som han dog Det var för mig som han uppstod Herre, min Gud det är nog…”

Följ blodspåren Del 3

Det är tisdag i påskveckan 2023. Det behövs inte många rader. Kain fick rådet av HERREN att råda över sina tankar. De var mörka. Ögonen är själens spegel. Kain klarade inte provet. Så rann det ett blod i Edens lustgård.

Abels blod ropar till Gud. Det ropade för min skull. Det ropade för din skull. Vi kunde heller inte styra våra tankar. Någon eller några har röjt vägen till fristaden och korset åt oss, åt mig.

Jag hann fram i tid. Där är jag nu den 4 april 2023…

5 Mosebok kapitel 19

Följ blodspåren Del 2

Påsken 2023 drömmer jag om att vara tydlig och sammanfatta alla mina tankar i olika riktningar och intresseområden. Det är antivirusprogrammet Norton, som vill sälja mera skydd för min profil. Det finns ”spårare” får jag veta, som är ute efter den.

Så enkelt uttryckt har jag min identitet i Kristus. Kristus betyder den smorde och namnet används efter Jesu uppståndelse från de döda. Han hade sagt tydligt. ”JAG ÄR är vägen, sanningen och livet.” Många gånger använde Jesus namnet om sig själv som Herren Gud använde om sig själv till Mose i den brinnande busken. Mose frågade: ”Vem är du?” Mose får svaret:

”Jag är Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud… Och senare i 2 Mosebok kap 3” ”Jag är den JAG ÄR…”. När soldaterna skulle gripa Jesus i Getsemane örtagård med frågan var är han svarade Jesus med namnet: ”Det är JAG ÄR – inte bara ”det är jag.” (Detta finns att läsa i en not till Joh kap 4:26 i NT 81)

Det är måndag i påskveckan, om du vill följa mig på den vägen, så blir jag glad! Det är helt frivilligt och jag fortsätter visa på blodspåren. Människan fick en fri vilja att fundera på det hon hört av HERREN Gud. Jag har stavat många gånger på Kains samtal med HERREN. Det var författaren Marianne Fredriksson som skrivit en trilogi i slutet av 80-talet. Hon var en mycket skicklig berättare. Men hennes ord stämmer inte med bibelns. Så gick det till att jag vaknade över Herrens samtal med Kain. 1 Mosebok kap 4.

Kains ögon hade blivit mörka och Herren ville bara veta hur Kain tänkte och påpekade Kains ansvar att styra sina tankar.

Efter detta samtal och händelsen sen blev det blodfläckar på vägen till Gud. Jag fattade så småningom, att inte heller jag kan styra avundsjuka tankar.

Följ blodspåren

Tänk, att det skulle ta ett långt liv, innan jag börjar fatta! Det är ju Guds egna pulsslag i mitt liv: förlåten, försonad, förlåten försonad, förlåten försonad…

Det finns blodspår på ”den VÄGEN”. ”För dig utgiven…”

Det är ju bara att öppna bibeln och ta emot Guds kärlek! Det är ju bara att läsa några kapitel från början! ”Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.” 1 Mos 3:20 Innan står det, att de var nakna – en kuslig insikt som kom på grund av deras olydnad.

”Klippa du som brast för mig Låt mig gömma mig i dig Vattnet, blodet som går fram Från din stungna sida o Guds Lamm Låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot.

Intet kan jag giva dig Till ditt kors jag sluter mig Naken dig om kläder ber hjälplös, upp till nåden ser Jag förgås om inte du i din källa tvår mig nu.”

Se upp så att ingen tar vår sångskatt från oss! A M Toblady skrev första texten år 1776. Senare blev den reviderad men håller i alla tider. Jag var naken inför Gud men han klädde mig! ”Rättfärdiggjord inför Gud” är svåra begrepp, som måste förklaras för de unga!

För att kunna göra kläder av skinn måste en oskyldig i Guds skapelse dö först.

Den långa vägen att nå Gud har blodspår. För min skull. För din skull…

Förlåten försonad, förlåten försonad, förlåten försonad…

VÄGEN

Det är natt. Om du undrar över denna VÄGEN, som Jesus säger sig vara, så finns det märkliga berättelser i bibeln. På ett ställe berättas om en man, som är ute i skogen och hugger ner träd. Ofrivilligt far yxan ur skaftet , träffar en annan man som dör. Det var öga för öga och tand för tand. Mannen blev själv hotad till livet för att sona sitt brott genom lagen.

Fritt ur minnet berättar jag för dig om löfteslandet. Där skulle finnas sex fristäder tre på varje sida om floden Jordan. Vägen till fristaden skulle hållas i ordning, så att den skuldtyngde skulle hinna fram undan sin vedersakare. Ja, det är svåra begrepp. Det var döden som jagade mannen för att försona brottet. Jag kan inte sova och undrar över ordet ”ofrivilligt”. Det var inte meningen, att det skulle bli ett mord. Denna berättelse finns i bibeln. Israels olika stammar fick var sitt område utom Levi stam som hade tempeltjänsten. Fristäderna var tre att börja med och blev senare utökat till tre till på andra sidan Jordan.

Det kvittar vad det var som hände ofrivilligt men gav en stor skuld. Jesus är inte bara VÄGEN. Han är en fristad också där hotet inte kan nå längre. Du kan bli fri bördan framme hos Jesus. Det är hans eget löfte. ”Kom till mig alla ni som är tynga av bördor, så skall jag ge er ro.” Jesus förlåter och försonar oss med Gud.

Det är natt. Detta vill jag berätta för dig. Vi som känner Jesus skall se till att det är lätt att komma fram på ”den VÄGEN” för att nå frihet från skuld. Jo, jag är bekväm men nu skall jag ta reda på var detta går att läsa. Du kan ta reda på fakta själv! Det håller varenda Guds löfte genom Jesus Kristus!

Här finns det att läsa: 4 Mosebok 35:6 och 5 Mosebok 19

Guds frid!

Fotavtryck

Under alla år med dator har jag haft antivirusskydd extra. Nu får jag veta gång på gång, att jag har många ”spårare”, som vill åt min profil (på Facebook). Visst, detta har stått att läsa om i bibeln under tusentals år. Han har många namn som ”åklagaren” både på hebreiska och grekiska språket först och andra namn senare. De som vill en väl men vill sälja sammanfattningar av årets inlägg kan väl inte kallas ”spårare”?

Så klart det blir fotavtryck! Det är ju det jag vill, att mina läsare skall kunna se vart jag är på väg! VÄGEN som jag går på heter JESUS. Den heter så ända sen början i Antiokia i Grekland. De som fick höra om Jesus från Nasaret, som hade dött men uppstått igen började kallas kristna efter Kristus, som betyder den smorde. De som lyssnat började följa Kristus som ”den vägen”.

Min bror som lever ännu är 93 år. Han har just fått veta hur enkelt det är att fatta ett beslut om ändrad inställning. Jag var bara runt 10 år, när min lite äldre syster och jag höll ihop för en gångs skull. Vi frågade våra föräldrar strax före klocka 3 en söndagseftermiddag:

”Är vi tvungna att gå med till körka?”

Det kom ett par tårar i mor Annans ögon och så sa hon något obegripligt för mig: ”Det kommer en dag, då ni ingen kyrka har att gå till!”

Sen den stunden ville jag gå på den vägen som de valt. Eget val utan en enda kommentar. Det har jag aldrig ångrat. Jag ärvde inte deras tro men förstod att vägen de valt var bäst. Det blev tydliga fotavtryck efter dem.

”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig, Vattnet blodet som går fram från din stungna sida o, Guds Lamm…”

Det gäller att kunna bibeltexterna för att kunna förstå Guds alla löften om frälsning undan döden!