Sanningen

Ha inte så bråttom att lämna påsken! Lägg märke till dessa rader i Matteus kap 27:

En vaktstyrka bevakar graven

62 Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 63  och sade: ”Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.”

65 Pilatus sade till dem: ”Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan.” 66 De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.”

Det var inte nog med att Jesus var korsfäst och död. Det var inte nog med att han var lagd i en grav med en stor sten för ingången! Det måste till mer! ”Den där bedragaren” hade en lära – tänk om kroppen blev stulen och läran spred sig!

Detta är ju märkligt. Då kom en jordbävning och en Herrens ängeln från himlen rullade undan stenen och satte sig på den. Vilken triumf! Sanningen går inte att stänga inne!

Ett nytt drastiskt försök gjordes av vaktstyrkan. De som inte skött sitt jobb måste mutas med mycket pengar. De måste ljuga. Lärjungarna hade kommit om natten och rövat bort hans kropp!

Och än idag fungerar gnosticismen – omskrivningar av sanningen.

Jesus är vägen till Gud och sanningen…

Min sång i natten

Det är natt och jag vill sammanfatta mina påsktankar.

De börjar med Emmaus-vandrarna Lukas evangelium kapitel 24:13-35. Alltid föreslagen predikotext i kyrkoåret på Annandag Påsk.

I år har jag vänt från tankarna vad Jesus eventuellt berättade som orsak varför han måste dö. Det finns att läsa om i Svenska Kärnbibeln med sina förklaringar. Det finns mycket av forskning kring detta.

I år har jag utgått från att han är VÄGEN att nå fadern för vår skull. Vägen fram till en av de sex givna fristäderna skulle hållas i ordning, så att den gick att nå undan blodshämnaren. 4 Mos 35 och 5 Mos 19. Den förebilden håller i alla tider.

Följ blodfläckarna från början av VÄGEN! Ett felfritt, oskyldigt djur måste dö för att HERREN Gud skulle kunna ge kläder åt Adam och hans hustru. Det hade varit nakna inför Gud men blev blyga av skammen genom olydnad.

Det blev blodfläckar på VÄGEN, där Kain slog ihjäl sin bror. Abels blod började ropa till Gud: Hjälp!

Det blev blodfläckar där bröderna slaktade ett djur och doppade Josefs mantel i. Sen var lögnen ett faktum: ”Vi har hittat hans mantel!”

Det blev väldigt mycket av blodfläckar i Egypten, då det felfria lammet slaktades. För att inte tala om blodet på alla dörrposter!

Lite avundsjuka. Några lögner och vi fortsätter att kivas under VÄGEN år 2023. Vem tolkar rätt? Vems åsikter gäller?

Mina föräldrar var de första, som höll i ordning VÄGEN till Jesus. Det var lätt som barn att nå honom och lära känna honom. De var söndagsskollärare också tillsammans med andra. Sen kom bibeltrogna pastorer och gav bibelundervisning, som inte var snårig.

Jag hade det bra till och med stormen år 1969. Då fick flera nyfrälsta narkomaner återfall och jag fick känna på deras ockulta blandningar samtidigt med deras berusningar. Det kom villoläror, som jag inte sett förut.

Sen kom ”En ny tid – En ny tro”. Den boken har jag läst flera gånger. Västerlänningar tror, att det är ofarligt med meditation och frigörande dans t.ex. Ingen vill veta, att det kommer ur hinduismen!

Ja, så skulle vi bara behöva lyda tolv apostlar från Australien. De står för det som fattas i bibeln (min ironi). Eller detta att vara utan medlemsregister och ekonomiskt ansvar! Det fattar inte jag.

VÄGEN valde mig, som är beskriven i bibeln. Den höll att vandra på under alla år. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Psaltaren 119:105

Klockan har hunnit bli 2.00 2023 04 10

Gunnel Bergstrand

Följ blodspåren Del 3

Det är tisdag i påskveckan 2023. Det behövs inte många rader. Kain fick rådet av HERREN att råda över sina tankar. De var mörka. Ögonen är själens spegel. Kain klarade inte provet. Så rann det ett blod i Edens lustgård.

Abels blod ropar till Gud. Det ropade för min skull. Det ropade för din skull. Vi kunde heller inte styra våra tankar. Någon eller några har röjt vägen till fristaden och korset åt oss, åt mig.

Jag hann fram i tid. Där är jag nu den 4 april 2023…

5 Mosebok kapitel 19

Följ blodspåren Del 2

Påsken 2023 drömmer jag om att vara tydlig och sammanfatta alla mina tankar i olika riktningar och intresseområden. Det är antivirusprogrammet Norton, som vill sälja mera skydd för min profil. Det finns ”spårare” får jag veta, som är ute efter den.

Så enkelt uttryckt har jag min identitet i Kristus. Kristus betyder den smorde och namnet används efter Jesu uppståndelse från de döda. Han hade sagt tydligt. ”JAG ÄR är vägen, sanningen och livet.” Många gånger använde Jesus namnet om sig själv som Herren Gud använde om sig själv till Mose i den brinnande busken. Mose frågade: ”Vem är du?” Mose får svaret:

”Jag är Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud… Och senare i 2 Mosebok kap 3” ”Jag är den JAG ÄR…”. När soldaterna skulle gripa Jesus i Getsemane örtagård med frågan var är han svarade Jesus med namnet: ”Det är JAG ÄR – inte bara ”det är jag.” (Detta finns att läsa i en not till Joh kap 4:26 i NT 81)

Det är måndag i påskveckan, om du vill följa mig på den vägen, så blir jag glad! Det är helt frivilligt och jag fortsätter visa på blodspåren. Människan fick en fri vilja att fundera på det hon hört av HERREN Gud. Jag har stavat många gånger på Kains samtal med HERREN. Det var författaren Marianne Fredriksson som skrivit en trilogi i slutet av 80-talet. Hon var en mycket skicklig berättare. Men hennes ord stämmer inte med bibelns. Så gick det till att jag vaknade över Herrens samtal med Kain. 1 Mosebok kap 4.

Kains ögon hade blivit mörka och Herren ville bara veta hur Kain tänkte och påpekade Kains ansvar att styra sina tankar.

Efter detta samtal och händelsen sen blev det blodfläckar på vägen till Gud. Jag fattade så småningom, att inte heller jag kan styra avundsjuka tankar.

Följ blodspåren

Tänk, att det skulle ta ett långt liv, innan jag börjar fatta! Det är ju Guds egna pulsslag i mitt liv: förlåten, försonad, förlåten försonad, förlåten försonad…

Det finns blodspår på ”den VÄGEN”. ”För dig utgiven…”

Det är ju bara att öppna bibeln och ta emot Guds kärlek! Det är ju bara att läsa några kapitel från början! ”Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.” 1 Mos 3:20 Innan står det, att de var nakna – en kuslig insikt som kom på grund av deras olydnad.

”Klippa du som brast för mig Låt mig gömma mig i dig Vattnet, blodet som går fram Från din stungna sida o Guds Lamm Låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot.

Intet kan jag giva dig Till ditt kors jag sluter mig Naken dig om kläder ber hjälplös, upp till nåden ser Jag förgås om inte du i din källa tvår mig nu.”

Se upp så att ingen tar vår sångskatt från oss! A M Toblady skrev första texten år 1776. Senare blev den reviderad men håller i alla tider. Jag var naken inför Gud men han klädde mig! ”Rättfärdiggjord inför Gud” är svåra begrepp, som måste förklaras för de unga!

För att kunna göra kläder av skinn måste en oskyldig i Guds skapelse dö först.

Den långa vägen att nå Gud har blodspår. För min skull. För din skull…

Förlåten försonad, förlåten försonad, förlåten försonad…

VÄGEN

Det är natt. Om du undrar över denna VÄGEN, som Jesus säger sig vara, så finns det märkliga berättelser i bibeln. På ett ställe berättas om en man, som är ute i skogen och hugger ner träd. Ofrivilligt far yxan ur skaftet , träffar en annan man som dör. Det var öga för öga och tand för tand. Mannen blev själv hotad till livet för att sona sitt brott genom lagen.

Fritt ur minnet berättar jag för dig om löfteslandet. Där skulle finnas sex fristäder tre på varje sida om floden Jordan. Vägen till fristaden skulle hållas i ordning, så att den skuldtyngde skulle hinna fram undan sin vedersakare. Ja, det är svåra begrepp. Det var döden som jagade mannen för att försona brottet. Jag kan inte sova och undrar över ordet ”ofrivilligt”. Det var inte meningen, att det skulle bli ett mord. Denna berättelse finns i bibeln. Israels olika stammar fick var sitt område utom Levi stam som hade tempeltjänsten. Fristäderna var tre att börja med och blev senare utökat till tre till på andra sidan Jordan.

Det kvittar vad det var som hände ofrivilligt men gav en stor skuld. Jesus är inte bara VÄGEN. Han är en fristad också där hotet inte kan nå längre. Du kan bli fri bördan framme hos Jesus. Det är hans eget löfte. ”Kom till mig alla ni som är tynga av bördor, så skall jag ge er ro.” Jesus förlåter och försonar oss med Gud.

Det är natt. Detta vill jag berätta för dig. Vi som känner Jesus skall se till att det är lätt att komma fram på ”den VÄGEN” för att nå frihet från skuld. Jo, jag är bekväm men nu skall jag ta reda på var detta går att läsa. Du kan ta reda på fakta själv! Det håller varenda Guds löfte genom Jesus Kristus!

Här finns det att läsa: 4 Mosebok 35:6 och 5 Mosebok 19

Guds frid!

Fotavtryck

Under alla år med dator har jag haft antivirusskydd extra. Nu får jag veta gång på gång, att jag har många ”spårare”, som vill åt min profil (på Facebook). Visst, detta har stått att läsa om i bibeln under tusentals år. Han har många namn som ”åklagaren” både på hebreiska och grekiska språket först och andra namn senare. De som vill en väl men vill sälja sammanfattningar av årets inlägg kan väl inte kallas ”spårare”?

Så klart det blir fotavtryck! Det är ju det jag vill, att mina läsare skall kunna se vart jag är på väg! VÄGEN som jag går på heter JESUS. Den heter så ända sen början i Antiokia i Grekland. De som fick höra om Jesus från Nasaret, som hade dött men uppstått igen började kallas kristna efter Kristus, som betyder den smorde. De som lyssnat började följa Kristus som ”den vägen”.

Min bror som lever ännu är 93 år. Han har just fått veta hur enkelt det är att fatta ett beslut om ändrad inställning. Jag var bara runt 10 år, när min lite äldre syster och jag höll ihop för en gångs skull. Vi frågade våra föräldrar strax före klocka 3 en söndagseftermiddag:

”Är vi tvungna att gå med till körka?”

Det kom ett par tårar i mor Annans ögon och så sa hon något obegripligt för mig: ”Det kommer en dag, då ni ingen kyrka har att gå till!”

Sen den stunden ville jag gå på den vägen som de valt. Eget val utan en enda kommentar. Det har jag aldrig ångrat. Jag ärvde inte deras tro men förstod att vägen de valt var bäst. Det blev tydliga fotavtryck efter dem.

”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig, Vattnet blodet som går fram från din stungna sida o, Guds Lamm…”

Det gäller att kunna bibeltexterna för att kunna förstå Guds alla löften om frälsning undan döden!

Räddning

Nu är vi inne i fastan. Bibeln beskriver en rätt fasta i Jesaja kap 58, som HERREN vill ha.

Dagens kvart från Svenska Kärnbibeln lyder:

”Jes 58:5-10

5Är det den här sortens fasta jag vill ha?
    En dag när ni känner smärta bara på grund av att ni avhåller er från mat, hänger med huvudet som ett strå och breder ut säckväv och aska under er?
Är detta vad ni kallar en fasta,
    en dag som gör att Herren kan visa nåd (villkorad nåd – hebr. ratson)?

[Som särskild klädsel vid sorg och fasta användes säckväv som man svepte in sig i eller band om höfterna. Man strödde även aska eller jord över huvudet och både satt och låg på säckväv.]

6Nej, detta är den fasta jag vill ha:
Lossa de som är bundna i synd (lossa orättfärdiga band).
    Slit sönder repen till människors tunga bördor.
Befria de som är förtryckta (i slaveri),
    bryt sönder alla ok.
7Dela ditt bröd med den som är hungrig.
    Ge husrum för hemlösa förtryckta människor.
När du ser någon naken, kläd honom.
    Vänd inte ryggen till den som är ditt kött och blod.
8Då ska ditt ljus bryta fram som ljuset bryter fram på morgonen,
    och ditt helande ska komma snabbt.
    [Ordagrant ”ett långt bandage ska rullas på dina sår för att läka dig”.]
Din rättfärdighet ska gå framför dig,
    och Herrens härlighet (ära, prakt) ska gå bakom dig och skydda dig.
9Då ska ni be och Herren (Jahve) ska svara.
    Ni ska ropa (desperat) och han ska svara: ”Här är jag.”
Om ni tar bort alla slags ok [som förtrycker människor],
    slutar att peka finger [hånar andra],
    och inte längre talar ondska (synd, lögn, förtal).
10Om du ger ut av dig själv (din själ) till den hungrige
    och tillfredsställer den plågades själ,
då ska ljus gå upp för dig i mörkret,
    ditt sken ska bli som middagens ljus.” Slut citat

När Bibel 2000 kom ut satt jag mycket och jämförde nya översättningen med 1917 års. Det skiljer ju 100 år i språkbruk. Ett år tidigare kom Svenska Folkbibeln ut. Innan dess fanns provöversättningar. Det kom ut böcker om översättningsarbetets svårigheter så småningom från båda håll. Jag fick veta, att jag inte skulle hålla på att anmärka utan att kunna grundspråken. Helt rätt!

Det ändrar inte mitt intresse för begrepp! ”Frälsning” ändrades till ”räddning” i B2000. Och så var jag igång. Taggad. En sjökapten berättade i en närradioandakt, att den som håller på att drunkna och kommer upp på däck blir räddad men är inte frälst för det. Så visst tål begreppet att forska på!

2 Mos 14:29 ”Men Israels barn gingo på torr mark mitt igenom havet, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. 30 Så frälste HERREN på den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havsstranden.” 1917 års översättning. Där blev ett begrepp till ”mur”. Har frälsning och mur ett sammanhang? Där fortsatte jag att söka på ordet ”frälsning” och ”mur” och blev medveten om min egen frälsning genom Jesus Guds son! Han skyddar den som tror på honom genom en mur mot fienden.

Visst har jag ältat ett svårt trauma från år 1956, då jag plötsligt från en stund till en annan blev inlåst, avklädd och lagd i bälte 20 år gammal. Det var deras rutiner. Jag var inte mentalt förberedd på hur sinnessjukhusvården fungerade! Chocken har blivit permanentad, därför att jag registrerade allt under den förhållandevis korta vårdtiden 3 månader för en sjukdom som jag inte har! Och minns tragiken för svårt psykiskt sjuka.

700 – 600 år före Kristus skriver profeten Jesaja om en rätt fasta att lossa på dessa bälten, som förekommer ännu i Sverige år 2023! Om jag fattar bibeltexten rätt översatt i kommande Svenska Kärnbibeln, så bör jag dela med mig av min kunskap om Jesus. Han vet vem som lider och varför.

”De själar som jag själv skapat.”

Eftertankens kranka blekhet

(A)CHAN ur GöteborgsPosten med tillstånd för flera år sen

I morse hade jag ett återfall på min tidslinje på Facebook. Det var inte tänkt så. Men jag sökte bakåt i tiden för att se vad jag själv skrivet i tråden NO MORE till bältesläggningar och tvångsvård. Där var det stängt för mig. Och ”NO MORE arbetsgrupp” hade ingen administratör. Så den var stängd.

Nästa ämne var: ”Mad heritage and temporare arts”. Vad hade hänt där sen sist? Boken ”MAD STUDIES, KULTURARV & KONST EN ANTOLOGI Red. Annica Engström & Elisabeth Punzi” har kommit ut förra året. I den har jag en artikel: ”Skammens resa”.

Det var år 2006 redan som jag berättade min historia. Då hade 50 år gått sen övergreppen i min själ. År 2011 kom historien ut i bokform: ”Pat. är frisk och pigg för övrigt” och 2013 blev berättelsen filmad på plats inom före detta Restad Sjukhus, Vänersborg. År 2015 ordnade Familjevårdsstiftelsen i Göteborg INTERNATIONELL FILM FESTIVAL: ”DRIVING US CRAZY” (se WWW:DRIVINGUSCRAZY.COM). Personer från nio olika länder med egna erfarenheter deltog plus alla professionella inom olika områden. Min berättelse visades som film och var översatt till engelska. (Se den på YOUTUBE)

Då är det så dags att backa ur! Ur en låda kommer det fram ett gammalt urklipp. Exakt så. Jag har varit inom höga murar, trängd och förtvivlad under tre månader drygt år 1956 under fel diagnos. Det är ju länge sedan! Inget att tjata om.

OK. Det var svårt men jag fick hjälp av olika som tog itu med muren, som höll mig inlåst.

Tredje teckningen. Jag känner igen mitt eget beteende, att fast jag är fri går jag runt, runt runt i mina dystra tankar.

Gång på gång fattar jag beslut, att inte tala om denna traumatiska period och följdverkningarna. Nu är det väl ändå dags att berätta om hur Gud tröstat mig under alla åren genom bibeln?

Oläkligt är de sår du fått. Ingen tar sig an din sak…

Se, jag vill läka dina sår, säger HERREN…

Bakom ryggen

Fortfarande är jag lite chockad av vad som hände, när jag inte orkade som förut. Jag hade inget tungt i korgen på rollatorn men fick inte upp vänster hjul tillräckligt till bussens golv. Så jag vinglade till och stöp handlöst i asfalten och fick rollatorn efter.

Det är så längesen, att jag borde lägga det bakom mig. Men personalen på akutmottagningen sa på Påskdagen, att detta skall Vårdcentralen följa upp. Nu har jag lärt mig, att ingen Vårdcentral vill ha gamla, som ramlar för att behöva satsa röntgen, så inget mer har hänt.

Nu är det sagt. Jag har haft och har dålig rygg hela livet. Den kan jag inte lägga bakom mig. Av erfarenhet vet jag, att en sjukgymnast har befogenhet att spegla min baksida. Det är OK i hennes arbete men hon skall inte säga:

”Oj, vad det svänger!”

Det var inte bra eftersom jag har bra externminne. Där finns det jag kan citera. Där finns många minnen. Just så! Den gamla kvinnan föll handlöst i hårt underlag på vänster sida mer än en gång och kan få kotförskjutningar. Men det är ingen sjukdom. Tål jag inte värktabletter får jag skylla mig själv som kan välja pest eller kolera.

Precis så! ”Varför lämnar du inte detta bakom dig? Det är ju 50 år sen! Just så! Därför ställde jag mig på de psykiskt sjukas sida år 2008. Jag har aldrig varit i någon garderob, som jag klivit ur. Jag har bara blivit vårdad på ett sinnessjukhus under tre månader för en sjukdom som jag inte har!

Jag efterlyser lite civilkurage av någon läkare som vågar sätta ner sin fot och ifrågasätta en diagnos! Barn skall inte behöva lida för felaktiga diagnoser lättvindigt utan att se på orsaken till problemen.

Så nu fortsätter jag året ut hoppas jag – en hel månad med samma läkare på Vårdcentralen. Jag var tyken i vanlig ordning. När jag fick en läkartid efter fem månader råkade jag fråga: ”Är du här i morgon?”

Nej, han skall sluta vid jul…

Före detta Restad Sjukhus och avdelning 10 B har jag bakom ryggen sen år 1956. Gatan mellan värsta avdelningen för patienter med personlighetsstörningar där jag blev placerad och administrationen är ungefär 600 meter.

Tack till alla er som drivit mig framåt. Himlen väntar!

Rundgång

Det är dags för lite teknisk support. Om en köper en vara som är gratis en period gäller det att läsa det finstilta.

Du har fått ett konto. Det kontot skall ha ett användarnamn. Din E-postadress är en konto. Det kontot skall också ha ett lösenord.

En natt händer det, att du kopplas över från ett telefonbolag till ett annat på din egen begäran. Det borde bli billigare och det som hände var att E-postadressen förlorade sin giltighet som till exempel @telia.com

Än sen då? Det finns ju nya! Blir @ hotmail.com för gammalt finns @outlook.com. Är du pensionär borde det vara roligt, att få lära sig lite nytt! Lära sig tålamod och lite rundgång i sökandet efter det förlorade…

Det är precis nuet för mig och jag hävdar min rätt att vara envis. Ingen firma har rätt att skriva så finstilt, att en gammal, skumögd inte ser texten! Ja, det finns teknik nu att förstora texten på en mobil. Tänk, om jag som gammal inte hänger med och ser räkningen på 1.291 kronor och vissa ören! Så bra att banken skickade ett E mail och berättade om euro och omräkningskostnad. Jag har aldrig hållit i en euro ens…

Så bra att jag har gamla biblar i min bokhylla från 1800-talet men gammal tysk tryckstil! Där står det förklaringar även om jag har svårt med bokstäverna fortfarande.

Hör här! Min skuld är betald en gång för alla. Skuldbrevet är sönderrivet och tydligen uppsatt på en anslagstavla, så alla kan se spikarna, som gått igenom det! De som vill se vill säga. En gång för alla vann Guds Son seger över Djävulen i öknen för allas skull.

En gammal E-postadress kan gå förlorad och förlora sin giltighet hur en än letar i en rundgång med rätt lösenord till slut. Mitt personliga namn kan aldrig gå förlorat, så länge det är skrivet i himlen genom min tro på Guds Son Jesus Kristus!

Detta har Peter Fjellstedt förklarat ingående för mig i sin text från upplagan år 1893 av Bibeln med förklaringar. Han skriver om Asasel, som han själv inte fattar innebörden av. Bibeln påstår att i de yttersta tiderna skall troende förstå lite mer än de gjorde förr. Jag har fattat det så att Asasel är den plats i öknen där Jesus vunnit seger över just mina synder och förlåtet dem en gång för alla. Gamla E-postadresser går inte att gräva upp och använda! De är förlorade. Om jag betalar firman ändå mer för service kan de hjälpa mig kanske att hitta det gamla kontot hos dem.

Så gör inte Jesus! Han tar inte ändå mer betalt för att förlåta mig alla fel jag gjort! Han har betalt priset en gång för alla och till och med köpt tillbaka mig, när jag gick på egna vägar.

Min egen envishet att försöka bli lite mindre dålig eller hopplös hjälper inte. Alla dessa försök kallas egenrättfärdighet.

Rättfärdig blev jag genom att tro att Jesus är Guds Son, som har dött för mina synder och grävt ner dem i öknen en gång för alla.

Att leta rätt på dem och gräva upp dem är minst sagt dåraktigt – ”mad”.

Hur dum får en vara?

Det har gått tre år sen som jag började med mobil telefon. Detta är inte jämförbart med två bordstelefoner med sladd och jacket i väggen. De två hade inte retat mig på något sätt. Den dag då det inte fanns någon ton i luren förvånade det mig. Jag hade inte läst om några kopparledningar i jorden som blivit slitna.

Så det fanns inget annat att göra än att försöka se en fördel med den mobila telefonen. Det fick bli kameran då. Andra hade ju prisat kvalitet och smidighet. Då måste ju jag lära mig och tog foton på en blombukett, som jag fått. Det gick några dagar. Jag fick ett E-postmeddelande med känd adress, att de kunde beskära och förbättra mitt foto. Där kom det i retur på bild utan kostnad på min stationära dator!

Hur dum får en vara? Jag förnekade så klart , att jag tryckt på någon knapp på min stationära, gamla dator och önskat en tjänst i framtiden genom en kamera! Tre år har gått och jag förnekar fortfarande, att jag är dum. Frågan är om jag eventuellt skall bli lite vänligare mot mig själv? Kanske jag skall fråga hur okunnig får jag vara i fortsättningen också?

Det gäller att läsa det finstilta, när det gäller Facebook också. Sen är det några smällar en får ta. En i taget…

Är det inte jag, som sopar upp efter mig? Är det inte jag, som har långa utläggningar i skillnaden mellan att förlåta och inte glömma?

Nu vet jag, att min mobila telefon har ett inbyggt system så att trycker jag på knappen för kamera, så går bilden direkt upp i rymden till en sökmotor där den lagras och jag bör betala för tillgången till detta förråd. Dumheter att fortsätta förneka. Så många gånger jag skickat bilder till andra.

Annat är det med himlens förråd, där Jesus finns efter sin väl utförda gärning på jorden. Han presenterade vem Fadern är. Han kom från Fadern och återvände dit. Mose fick en gång en utförlig ritning över detta frälsningsverk ända in i minsta detalj. Det kallas Tabernakel och är ORDET från Gud uppenbarat i Jesus som människa och Gud. Och Gud har betalt hela kostnaden genom sin egen Son. Det är gratis att ta emot hans gåvor.

Hur okunnig får jag vara som inte fattar, att jag har ett inbyggt samvete som kan kommunicera med himlen över alla moln? Hans frid övergår allt förstånd.

Kristi Himmelsfärdsdag den 26 maj 2022

genom

Gunnel