Vad är sanning och vad är lögn om bibeln? Del 3

Allt det ruskiga som finns nerskrivet i bibeln är sant. Alla grymheter som beskrivs är sanna. Men det är inte hela sanningen.

Så kommer maktlösheten, som när tre kvinnor samtalade i TV4:s program ”Malou efter tio” om kvinnoförnedringen i bibeln. Författaren Gunilla Thorgren hade hittat det absolut mest ruskiga exemplet i Domareboken. Som om de tre satt med svaret sen? Och varför inte ha med en exeget, som känner till helheten?

Dagarna har gått. Jag är glad över att jag hittat en gammal pingstpastor via Facebook, som vågar ta en debatt om bibeltolkningar. Han heter Jean-Erik Mårtensson och är så kallat avsidestagen. Från den situationen använder han sin egen tidslinje på Facebook och undervisar i klassisk, konservativ bibeltolkning och lära. Det innebär att skrift förklarar skrift och det tydliga har företräde framför det dunkla. Detta innebär inte, att det är lätt att förstå. Det är heller inte lätt att ha tålamod med alla upprepningar. Det kommer fler av motsatt uppfattning. Universalism – den så kallade apokatastasis har blivit aktuell igen.

Domsöndagen närmar sig. Inom Pingströrelsen är det inte brukligt att följa Svenska Kyrkans föreslagna bibeltexter för varje söndag under kyrkoåret. Andra frikyrkosamfund följer den planen, som egentligen skulle vara till hjälp i förkunnelsen och bli en bredd i bibelkunskap. För en ovan bibelläsare kan det bli svårt annars. Domsöndagens texter passar inte för den som tror på universalism. Om jag får ana.

Domsöndagen Kristi återkomst

För min del skulle jag inte kunna vara med i en TV-soffa och försvara bibelns Gud mot tre kunniga damer. Jag kan bara skriva här, att jag älskar bibelns Gud och har aldrig mött honom i ORDET som nedvärderande mot mig som kvinna. Tvärtom. Det är bara han, som kommit med rätt tröst och upprättelse.

Nu rekommenderar jag ”Anta Utmaningen” och en av deras administratörers textutläggning för Domsöndagen. Väl mött i ordet från Gud!

Fruktan finns inte i kärleken. 1 Joh 4:16-21

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: