Skrivet av: Gunnel | 29 september, 2017

Aktuell eller förlegad information Del 2

Joh 1:1-3 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. [2] Det fanns i begynnelsen hos Gud. [3] Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av aBok & Biblioteksmässan, i Göteborg har stängt klockan 18 för fredagen den 29 september år 2017. Det är oro i luften. Har vi åsiktsfrihet? Har vi demonstrationsrätt? Har vi rätt att glömma och gå vidare? Har vi rätt att förneka historien?

I förra bloggposten skrev jag om saknaden efter en sångskatt, som skall glömmas. Är det bara tjafs, det som jag håller på med som gammal? Det kom respons från en kunnig kantor och jag kan gå vidare med sången, som inte får glömmas!

Då på min tid började den: ”Ehuru blodet räcker till och runnit har för alla…” Den var aktuellt bland pietister och herrnhutare. Sången kom till år 1872 och är skriven av August Östlund, född i Horla, Västergötland år 1846 och dit återvände han. På ”min tid” innebär, att jag inte hört sången sjungas sen orden byttes ut till: ”Om Jesu blod jag sjunga vill det runnit har för alla….”

Det är oro i luften i Göteborg i kväll. Därför går tankarna till risken för historielöshet. Det är en kort period bakåt i tiden till år 1939. De finns de som levde i Europa och kommer ihåg och blir påminda om förintelsens början och fortsättning. Hur har det gått till att vi har nazister i Sverige, som tänker provocera i morgon med stor demonstration? De har valt den 30 september på judarnas stora högtidsdag!

Det är farligt, att glömma historien! Bibeln har hela historien om liv och död. Jesus sade: ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.” Inom ”världen” innefattas vi alla – inte bara judar utan alla och i alla tider. För Jesus fanns inget annat val än att gå till Jerusalem och dö för allas synder. För att vi skulle få liv och övernog genom tro på vad han gjort för oss. Visst! Jag predikar men det är nödvändigt en kväll som denna! Repetera hela historien om Lammets blod struket på dörrposterna och övre träet! 2 Mosebok kap. 12.

Än är det inte försent att lära in om historiens Gud och vem som vunnit seger över Ondskan och vem som kommer att ta hem slutsegern.

”Kring källan syns en syskonring, som helats genom såren

De ha ej brist på någonting, Ty herden vårdar fåren.”

Psalmer och Sånger vers 2 nr 611 i Segertoner nr 535

 

Skrivet av: Gunnel | 21 september, 2017

Aktuell eller förlegad information

För information hänvisar jag till Wikipedia angående teologen Rudolf Bultmann. Det jag snappat upp om honom är Liberalteologin. Det jag förstod var, att han ansåg att bibeln skulle tolkas i tiden. Tiden står inte stilla och allt förändrar sig. Det språk som finns i bibeln var inte relevant för folkmassorna, som bor i en stad i hans tid och senare.

Så vi prövar en text. Abraham levde som nomad nästan 2000 år f. Kr. Hans herdar blev osams med Abimeleks herdar om en brunn. 1 Mos 21: 22 och följande. (SFB)

Abraham sluter förbund med Abimelek
22 Vid den tiden kom Abimelek med sin befälhavare Pikol och sade till Abraham: ”Gud är med dig i allt du gör. 23 Lova mig nu med ed inför Gud att du inte sviker mig eller mina barn och efterkommande, utan visar mig och det land där du bor som främling samma godhet som jag har visat dig.” 24 Abraham sade: ”Ja, jag svär.” 25 
Men Abraham förebrådde Abimelek för att hans tjänare hade lagt beslag på en vattenbrunn. 26 Abimelek svarade: ”Jag vet inte vem som har gjort det. Själv har du ingenting sagt och jag har inte hört något om det förrän i dag.” 27 Då tog Abraham får och nötboskap och gav åt Abimelek, och de slöt förbund med varandra. 28 Men Abraham ställde sju lamm av hjorden åt sidan. 29 Då sade Abimelek till Abraham: ”Vad betyder de sju lammen som du har ställt åt sidan?” 30 Han svarade: ”Dessa sju lamm skall du ta emot av mig till ett vittnesbörd om att det är jag som har grävt brunnen.” 31 Sedan kallades platsen Beer-Sheba, eftersom de båda svor eden där. 32 
Och de slöt förbund vid Beer-Sheba, och därefter bröt Abimelek och hans befälhavare Pikol upp och återvände till filisteernas land. 33 Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba och åkallade där Herrens , den evige Gudens, namn.” 34 Sedan bodde Abraham som främling i filisteernas land en lång tid.”

Bara att konstatera att osämja alltid har funnits. Eller finns det något i bibeltexten, som hör ihop med hela dess innehåll? Som en man frågade: ”Varför blandar du in Gud i detta?” Det gällde en annan osämja just i detta område. Abimelek hade i vart fall märkt, att Gud var med denne Abraham var han än vandrade med sin boskap.

Teologen Bultmann avmytologiserade bibelns texter. De flesta bor i en stad och begriper inte språket! Bibeln måste tolkas efter vår tid. Så såg han på det.

Mitt föräldrahems trädgård gränsade till en liten gård, som blev nedlagd. Så kom en man från närmaste stad och arrenderade allt. Han ägnade sig åt fårskötsel. Det var bara att följa utveckligen på våren med grönbete. När alla tackorna fick extra kosttillskott rusade alla lammen fram och tillbaka över gärdet. De tvärvände vid stängslet och rusade sen tillbaka. Om och om igen som en kapplöpningstävling. De kunde inte stå still.

Abraham slöt ett förbund med Abimelek om en brunn, som Abraham grävt. Som vittnen till detta förbund ställde han upp sju lamm. Så kom frågan: ”Vad betyder de sju lammen som du ställt åt sidan?” Tror någon att de kunde står still och fatta sin betydelse för förbundet? Kan det vara så att bibeltexter inte är något för den late? Kan det vara så att allt hör ihop med allt?

Stanna min rörliga film från landet i bibeltexten! Stanna vid Abimeleks fråga: ”Vad betyder de sju lammen som du ställt åt sidan?” Abraham svarade, att de var vittnesbörd om att han grävt brunnen. Abimelek skulle ta emot dem av den anledningen. Stanna där och spola fram filmen i 430 år. Vad hände då? Jo, då var Israel ett stort folk som levde i träldom under en grym Farao. Han kände inte till Josef står det. Och än mindre Josefs gudsfruktan och lydnad. Det är farligt med historielöshet.

2 Mos 4:21 Herren sade till Mose: ”När du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag skall göra honom hård till sinnes så att han inte släpper folket. 22 Du skall säga till farao: Så säger Herren : Israel är min förstfödde son, 23 och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför skall jag döda din förstfödde son.” (SFB)

Så kom natten då det olika familjerna skulle slakta ett lamm och stryka blodet på dörrposterna och övre dörrträet i huset. 2 Mos kap 12. Håller det sjufaldiga vittesbördet med lammen, att det är Abraham som grävt brunnen? Var det inte så att Abraham vandrat nästa hundra år som nomad och hållit fast vid Herrens löfte om en son? Var det inte så att Abraham blev prövad till bristningsgränsen och fick veta, att han skulle offra sonen? Står inte berättelserna så nära de kan med varandra i kontexten? (1 Mos 21 och 22) Stanna min rörliga film i bibeltexten! Jesus sa, att Abraham sett hans dag! Joh kap 8:56

(De äckliga sångerna om blodet är borttagna ur våra sångböcker. Det är fel, att analysera. Det är som att sitta som en åskådare på läktaren och bara kritisera. Jag bara undrar för min del!)

Jes kap 53:4-6

Men det var våra sjukdomar
han bar,
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 
Han var genomborrad
för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld
lade Herren på honom.” (SFB)

Så jag berättar en gång till om Jesu Guds Sons blod, som renar från all synd. Alla herdar behöver vatten till sina djur. Frågan är varför just Abrahams boskap skulle få det och inte Abimeleks?

Det är en bra fråga. Visst. Ingen behöver slingra sig bort från den. Skaparen är EN och han är enig med sin Son Jesus Kristus och den Helige Anden. Det är skillnad på får och getter i bibeln bildspråk. Fåren behöver en herde. Getterna går sin egen väg och behöver bara en bjällra. Jesus sa, att han är dörren in till fåren.

Upp 7: 16-17  ”De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”  (SFB)

(Några nyfikna får på Anita Pibrands promenad nyligen. Tack till fotografen!)

Får på Galtö Anita Pihlbrand

Skrivet av: Gunnel | 14 september, 2017

Det obegripliga

Det är möjligt att Svenska Kyrkan i Köpenhamn består av troende medlemmar. Svenska Kyrkan i Sverige gör det inte. Därför är jag så kritisk. Än har vi åsiktsfrihet i Sverige, trots att vi borde se allas lika värde. Det ser inte jag. Narkomaner har inte samma värde som andra. De utförsäkrade från vårt svenska trygghetssystem Försäkringskassan har inte lika värde, som de som får vara friska.

Vad har detta med Svenska Kyrkan att göra? Jo, kyrkan har Guds ord som grund för sin tro från början. Sen dess tolkas texterna mer bitvis än som helhet. Kvar är Guds trofasthet. Han håller det han lovat. Han lovade en Frälsare och det fick vi. Han vill, att alla skall komma till kunskap om vägen till frälsning men alla vill inte.

Så finns det en text (Matt. 25:1-13), som handlar om tio jungfrur, som gick ut för att möta brudgummen. Det var en gammal sed på den tid, då Jesus tog denna liknelse för dem som ville höra på. Frågan till honom var ju när han tänkte komma tillbaka som Messias. Lärjungarna hade fått veta, att han tänkte lämna dem och gå tillbaka dit han kom från – det vill säga till fadern.

Där är den orimliga tron. Fariseerna och de skriftlärde kunde inte tro, att Jesus är Guds son. Där är den orimliga tron att bli född en gång och sen tro och bli född en gång till. Precis då händer ett under enligt evangelisten Johannes. (Joh kap 1:12-13). Den som tror att Jesus är Guds son får makt att bli ett Guds barn. Bibeln säger, att detta under sker genom en människas tro på Jesus som Guds son – inte genom dopet. Dopet behöver vi inte gräla om. Politiker skall i vart fall inte lägga sig i Svenska Kyrkans arbete. Svenska Kyrkan är skild från Staten. I Danmark har det varit en fri folkkyrka länge. Den dagen en präst ville vara präst utan att kunna tro på Gud, så blev det ett stort rabalder. I Sverige reagerar ingen över präster och biskopar, som inte tror på Bibeln.

Kvar står en liknelse om hur det skall bli i den sista tiden. Tio står för fullhet och tio jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Han dröjde så alla tio somnade. Det var natt. Det hade alla haft med sina lampor och olja i dem (Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”  Ps 119:160). De hade också olja i sina kärl. Allesammans. (Andra bibeltexter visar på människan som ett kärl och Paulus skriver om en skatt i lerkärl – det vill säga Kristus i oss.) Olja står i bibeln för den helige Anden.

Jag erkänner, att olika bibelöversättningar rör till det för mig. Nu vet jag, att bibelöversättare har synonymer att välja bland och att översätta är svårt. I Bibel 2000 står det ”fackla” där det stod ”kärl” i 1917 års översättning. Svenska Folkbibeln har kvar ordet ”jungfrur” där Bibel 2000 översätter ”unga flickor”. Jesu tal om den yttersta tiden finns att läsa i Matteus kap. 24 – 25.

Tio står för fullhet och brudtärnorna för församlingen. Det var natt och brudgummen dröjde. Alla somnade. Så kom anropet, att brudgummen kommer. Hur kan Gud vara så grym att de fem, som inte hade tillräckligt med olja i sina lampor inte hann gå och köpa mer och kom försent sen? Dörren var stängd.

Som jag ser det finns det gott om biblar i hem och kyrkor. I Guds ord (bibeln) finns den helige Anden. En dag är det försent att bli fylld av helig Ande. En dag är det för sent att be troende om att få dela den skatt de bär på inombords.

Obegripligt. De som inte vill fatta kommer inte att fatta enklaste undervisning. En givare behöver en mottagare. Gud är alla goda gåvors givare.

Skrivet av: Gunnel | 25 augusti, 2017

Med ryggen åt det förflutna

Det finns delade meningar om vad som är lämpligt att berätta. Egentligen är det försent att ändra på berättandet. Statistiska Centralbyrån har funnits så länge. För att inte tala om sjukjournaler. I forskningssyfte begärde jag en kopia av min första egna journal från Vänersborgs lasarett år 1940. Jag ville se med egna ögon hur kirurgisk sjukvård beskrev en svår skada under nio vårddygn jämfört med en sömnrubbning år 1956 med psykiatrisk vård tre månader. Sexton års skillnad i tid.

Det står i princip ingenting i den första journalen mer än att det gällde vänster fot och latinska namn på var trädgårdsgrepen trängt igenom min fot. Mitt enda minne är smärtan vid knäleden, när det skulle klippa upp gipset. Sen fanns bara muntlig information, att barn inte fick besök, därför att de skrek så när mamma gick därifrån. Och ett vykort sparat från dem hemifrån. Jo, de löste problemet själva med att storebror kunde hälsa på en vuxen från byn, som låg på den avdelningen. Dessutom tänkte min far ut att be en möbelhandlare att gå på besök med en docka. Han var ju en känd man i staden och inte anhörig. När han gick sin väg skrek ju inte jag, som aldrig sett mannen. Så tänkte de hemma. Jag var fyra år men inte fem.

Är det lämpligt med dokumentation? Är det lämpligt att forska för att kunna sticka hål på fördomar? Är det finare med artros i båda knälederna, så att jag inte kan gå varken upp eller ner för några trappsteg utan räcke än problem att inte kunna sova, när det blir fullmåne? Jo, jag vet vad värk smakar men blir trodd, om jag säger det.

Därför är det ett viljebeslut från min sida att stå på deras sida, som sällan blir trodda men ändå har värk – värk i själen.

smal Restad kopiera

Det gäller att hitta en bra titel för den som vill skriva en bok och få den såld. Det finns en boktitel, som jag inte fattat så där direkt. Den är: ”Med framtiden i ryggen” av Mikael Tellbe. Min boktitel blev min ironi: ”Pat. är frisk och pigg för övrigt”. Så brukar det stå i sjukjournaler. Teologen berättar i sin bok om Saul från Tarsus, som en gång förföljde de kristna på en grymt sätt men fick möta Jesus, som han förföljde. Det var genom en uppenbarelse på Damaskusvägen så ljusstark, att Paulus blev blind några dygn. (Detta gissar jag, att teologen berättar utan att jag läst boken ännu.) Det gäller titeln nu som är så bra! Paulus kunde aldrig glömma sitt förflutna hur han förföljt de kristna och till och med sett på när Stefanus stenades till döds för sin tro. Paulus måste lämna plågsamma minnen bakom ryggen! Framtiden väntade honom. Livet med en Jesus, som är uppstånden från de döda. Precis som alla skrifter berättat och inte minst alla ögonvittnen! Det berättade Paulus om med risk för både tortyr och en hotande död för tidigt.

Där är jag med min boktitel frisk och pigg för övrigt med ryggen åt gamla sjukhusbyggnader. Det finns en framtid bortanför kyrkogården. Det är rätt att berätta, om vad jag vet om himlen som väntar! Nu är jag inne på ett mycket känsligt område. Det är inte tillåtet som personal inom sjukvården att inleda ett andligt samtal. Det kan bli ett ”fasa rabalder”. Det är däremot tillåtet att föra in olika Österländska religioners tankesystem från buddismen. Nu är jag gammal och överårig – säger som det är.

Detta är en enkel brasklapp bara. Säg det inte för någon! Men den 2 september är det planerat, att jag skall få komma till före detta Restad Sjukhus och visa en dokumentär från år 1956 – det vill säga min egen upplevelse av vården då. Personalen har sin egen berättelse och sina egna minnen. De som lever ännu. Anhöriga kommer ihåg annat…

”Vem var 2611” är min fråga fortfarande. Numret står på ett av alla korsen på kyrkogården bakom den före detta stormavdelningen. Det står ett ”k” också så jag förstår, att det varit en kvinna.

Är det jag som skall skämmas?

Skrivet av: Gunnel | 18 augusti, 2017

Judendom Kristendom och Islam

Det handlar om tre världsreligioner. De har var sin lära om den sista tiden (eskatologi). Så nu får du en karta av mig, hur jag tänker. Det har inte gått på en dag. Drömmen har varit att följa Abraham i hans spår. Drömmen har varit att följa blodspåren sen Edens lustgård. Du skrev, att jag får lov att berätta för dig. Det kan ju bli omodernt att följa någons berättelse…

Bra om en läsare finns kvar.

001

I min blogg finns mycket av bildspråket från bibeln. HERREN säger till Israel, att han kommer ihåg hur de följde honom genom öknen som en brud följer sin brudgum. Innan dess kan vi följa Abrams släkt i egen tankegång från Edens lustgård till kaldeiska UR vid Persiska viken. Först blev han buren. Senare vandrade han själv med sin brorson Lot och hustru Sara. De hundra åren är en lång historia. Bibelns texter är en uppenbarelse från Gud till Mose långt senare i tiden. Bibeln texter är en uppenbarelse framåt i tiden också genom profeterna. Budskapet prövades och fortsätter att prövas. Det håller att prövas!

Till sist uppenbarade Gud sig genom sin Son. Det säger ”ja” och ”amen” inom den, som vill ha Guds kärlek.

Vill du ha bibelhänvisningar om VÄGEN, så fråga bibeln. Ikväll kanske jag får lust att ge någon anvisning. Vem vet?

Tack för att du vill följa min vandring i texterna!

Prästkrage från Sonja 17 07 29

Det är svårt många gånger att ta sig igenom Gamla Testamentet med alla krig och ruskigheter. Idén att följa namnen i en kartbok eller i slutet av en bibel eller via internet är bra. Så såg jag efter på floderna Eufrat och Tigris för att få en ungefärlig uppfattning om var Edens lustgård låg en gång i nuvarande norra Irak. I 1 Mosebok kap 2 och vers 10 får vi veta, att från Eden utgick en flod, som sen delade sig i fyra mindre och vattnade lustgården. En av de fyra heter Pison. Den flyter runt hela landet Havila, där det finns guld.

Ja, sen får fantasin hjälpa till på vandringen ner till kaldeiska Ur. Långa perioder fanns ingen relation med Gud som Skapare. De dyrkade solen och månen. En dag för länge sen drömde jag om att följa Abrahams vandringar via kartboken från min skoltid. Från och till växer intresset för hela området.

Idag vet jag lite mer än i min ungdom. Vi lever i tiden mellan femte och det sjätte inseglet i Uppenbarelseboken kapitel sex.

 

Skrivet av: Gunnel | 11 augusti, 2017

Mer än tusen ord

Linnéa boreális 001

Skrivet av: Gunnel | 10 augusti, 2017

Bokmal eller Linnéa boreális

Som sagt: Det gäller att hitta en bra rubrik för att kunna få läsare! Sen kanske jag tappar tråden i vart fall och till sist poängen. I vart fall kan jag prata för mig själv och få upprepa tankarna igen och igen. Svara på mina egna bloggposter om någon klickat på en gammal. Som ett exempel. En bloggpost handlade om att ”döstäda”. ”Forskare” anser, att det bör man börja med i 30 – årsåldern. Att flytta är bra. Då måste det till ett röj.

Några unga vänner fick chans att söka böcker i mina bokhyllor. De är som en pepparkaksdeg och samlingen av böcker blir större och större, hur jag än försöker förminska och ge bort. Nu är jag på bokmal. Den anses vara en bokmal, som ger sig på böcker och slukar dem. I gamla hem förr i tiden växlade det med vinter och sommartemperatur kraftigt. Vissa rum var oeldade, som det hette. ”Salen” till exempel. I min barndom bodde många fattiga i köket tillsammans. Det gick åt för mycket ved att elda i rummet också. Där kommer poängen. Jag tiggde mig till de gamlas fina bibel inbunden i ljust fint skinn med hårda pärmar och mönster i ytterkanterna. De var först efter det att två av tre dött. Kvar var Olle, som var handikappad sen födelsen och inte kunde bo kvar längre i mitt föräldrahem som hyresgäst. Olle var ingen bokmal. Han hade slitit hårt på en liten gård och haft en ”släpa” efter hästen, när han satte potatis eller grävde diken. Efter hand som han arbetade slängde han sig upp på släpan och hästen gick en bit framåt. De två arbetade bra tillsammans.

Olof Petter Johansson var född den 13/12 1868 står det på försättsbladet och bibeln är lika fin som ny så när som på bokmal. Det är några fint borrade hål genom skinnet på hårda pärmarna. Det sägs att översättningen före år 1917 var bättre och närmare grundtexten – mer mustig utan omskrivningar. Därför kan jag tänka mig, att ge bort den också till teologie studerande. Det finns en plats på Facebook dit jag blev bjuden att annonsera ut mina böcker. Det sägs att dessa små inkräktare från 1800-talet inte tål moderna bostäder med jämn och betydligt högre centralvärme. Ingen is på fönsterrutorna på morgnarna här. Så jag vågar ha kvar böcker med spår efter bokmal.

Frågan är när blomman kom dit? Det låg en pressad liten Linnéa mellan bladen, när jag öppnade bibeln nyss 57 år senare. Hade deras piga plockat den i skogen för att få ha med fram till samhället år 1935 eller hade hon hittat den i närmaste skog nära samhället? Ester dog år 1959.

Jag har aldrig träffat någon Linnéa boreális hur jag än letat!

Olle i Aspet079

Olle Petter sista dagen i Solhem år 1959. Så mycket de gamle har lärt mig av förnöjdsamhet.

Skrivet av: Gunnel | 4 augusti, 2017

Brandnäva eller Svedjenäva

Det gäller att hitta bra rubrik för att kunna väcka intresse! Det gäller att få någon att läsa min blogg! Så nu gäller det, att få ordning på tusen tankar, som flyger i olika riktningar. Så vi börjar med bilden från den stora skogsbranden i Västmanland. På Facebook fick vi se flera bilder av Eivor Lindström inom gruppen ”blommar.nu”. Där bad jag om löfte, att få ge bilden vidare i denna blogg.

20526252_493293461006920_3716576260633641034_n

Mina tankar kretsar kring svårigheten att göra mig förstådd i mitt egotrippade tillstånd. Jag vill nå den som varit med om en stor förlust i livet. Jag skulle vilja ge tröst av den tröst jag själv har fått av Gud. Mitt ämne passar inte var som helst eller hur som helst. Då måste jag fråga mig fram.

Passar det att ”Fråga doktorn” vad post-traumatisk stress är för något? Jag skulle så gärna vilja ha en snyggare diagnos på allt mitt ältande! Jo, om jag får säga det själv att jag ältar, så är det OK. Men andra skall inte komma med det. Tycker jag.

Så programledarna för TV-programmet ”Fråga doktorn” fick min bok: ”Pat. är frisk och pigg för övrigt” samt den filmade berättelsen och frågan: ”Vad innebär det att ha posttraumatiskt stress? De svarade aldrig. En av mina vänner förstod, att det var för känsligt material, som jag skickade och att programmet skall ha underhållningsvärde. Mitt ältande underhåller inte utan bara irriterar. I fel miljö.

Med stor spänning lyssnade jag på kommande program i ”Fråga doktorn”. Det finns ju stunder då jag tycker, att jag själv är intressant med mina frågor. Jo, de tog upp branden i Västermanland för alla de drabbade och tidigare drabbade av stora eldsvådor. Hur många år som helst efter en sådan katastrof väcker en doft av brandrök svåra minnen. Det kan bli traumatiska minnen…

Efter en skogbrand eller fula skogsavverkningar och vägarbeten kommer grönt sly och Mjölkört väldigt snart och läker såren. Det blir så vackert. I jorden kan det ligga frön under många år till små blommor, som blommar först efter en brand. Det visste jag men inte namnen. Det gäller, att våga fråga och rätt person. Det gäller att dela ut frågorna på många så chansen att få svara blir lite rättvis.

Så nu kommer min poäng. Det finns så många som varit med om stora katastrofer i livet där förlusten kom inom några timmar eller mycket kortade tid. Sen var den ett faktum med ett förstört område. Det dröjde år innan det vackra kom fram av liv, som fanns gömt i det svarta avbrända.

Behöver jag säga mer? Det finns så många människor, som fått stora skador och förluster på grund av psykiatrisk vård – likt en präriebrand. Värdet av det förstörda går inte att uppskatta i pengar. Det förblir en förlust. Kvar är livet i den brända jorden. Möjligheterna till en ny blomning.

Igår fick jag möta blommor, som jag aldrig sett förut. Och så klart redan glömt namnet på. Men det är tillåtet i min ålder. Deras berättelse minns jag.

Skrivet av: Gunnel | 30 juli, 2017

Pröva profeterna

Falska profeter kan hålla att tro på under en viss tid. Sen håller de inte längre med sin lära. Som ett enda exempel kan nämnas den fria kärleken, som till och med gick på export till USA genom filmen: ”Hon dansade en sommar”. Det rörande vackra i filmen var visst två nakna ungdomar på en strand. Det var visst bara en sommar och det gripande i filmen var visst, att hon dog efter en motorcykelolycka med de två älskande. Det var år 1955, om jag inte minns fel.

Sanna profeter kan hålla att tro på under alla tider. Deras budskap är också kärlek. Deras budskap är frihet och lycka. Salighet är ett mycket starkare ord. Det säger mycket mer. Det är också fråga om en ljus tid och drömmar om framtid för de älskande. Det är fråga om en han och en hon som kan bli ett.

Bibeln berättar rakt igenom om en Skapare och människan som föremål för kärleken. Nu gäller det från pärm till pärm. Nu gäller det begynnelsen och slutet. Det står mycket mer än så. Det står om en annan makt, som vill och kan förstöra denna relation. Skaparen och människan var tänkt att leva i harmoni med hela Skapelsen och allt som var gott.

Det är precis meningslöst att debattera den fria viljan att lyssna på Gud eller på Lögnaren från begynnelsen. Nu är det som det står. Vem som vill får vända och vrida på orden, ta emot summan av hela budskapet eller förkasta det. ”Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss?” Ingen säger bibeln och motiverar rakt igenom alla böcker, att han sände sin egen son för att hjälpa oss, rädda oss och upprätta oss. Detta är intressant!

Någon bad om ett enda bevis på att bibeln är sann. Den som fick frågan svarade: ”Judarna.” Så pröva vad sanna profeter förutsagt och som blev en verklighet. Pröva orsak och verkan mellan att lyssna på Gud eller Satan, Åklagaren, Djävulen, Ormen som Lögnaren. Vem talar Sanning? Vem ljuger och fördärvar?

”Frälsningen kommer från judarna,” sa Jesus. Med all rätt. Jesus är från Juda stam, av Davids hus. Genom deras sanna nerskrivningar av historien är inget sopat under mattan! Gud har upprepat sitt förbund gång på gång genom tiderna och förklarat sin kärlek och vilja att leda. Gud har hållit sina löften om hjälp och frälsning genom sin Son. Bibelns profeter talar sanning. Jesus är Sanningen från Gud. Hans sanning kan befria oss människor nu och ge upprättelse. Satan, Djävulen, Åklagaren, Ormen från begynnelsen förstör fortfarande Guds tanke med oss och framtiden!

För snart 30 år sen fick jag syn på en gammal bibel i en bokhylla hos en före detta skolkamrat. Vi hade tagit upp kontakten igen efter alla år som gått. Först fick jag låna de tre delarna av Peter Fjellstedts ”Bibel och Bibelförklaringar” tryckt år 1878 och den sjätte upplagan. Senare fick jag dem. Hon hade inte förstått värdet. Och inte jag heller förrän nu. En period tappade jag allt förtroende för teologer för de var så osams i kristna debatter på nätet. Jag trodde, att jag läste in rätt och läste ut rätt ur bibeltexter. Det blev så omtumlande med alla olika tolkningar och teologier.

Så nu tittar jag i gamla psalmböcker också och testar texterna en del skrivna för flera hundra år tillbaka. Och blir lycklig när de tänkt som jag gör!

Det är något visst med det. Peter Fjellstedt tänker som jag gör. 🙂 Pröva profeterna!

Jesus lever. Sanningen skall göra oss fria!

Skrivet av: Gunnel | 25 juli, 2017

Sanna profeter

Det har varit natt länge. Midsommartiden är över med sina allra ljusaste nätter. Så tänker jag börja denna blogg om motsatsförhållandet natt eller dag – mörker eller ljus. Har Gud skapat ljuset men inte mörkret? Är dagens hans men inte natten?

”Varde ljus och det vart ljust!”

Så klart, att det inte är nya tankar om Gud som ljus och att inget mörker finns i honom. Så klart att tankarna snurrar runt om Skapelsen och var ondskan kom ifrån. Det som är nytt för mig är att slippa tanken på att Djävulen är en fallen ängel. ”Var står det? Vad står det?” Det var Paul Petter Waldenströms frågor i slutet av 1800-talet. Några bibelkunniga män tolkade bibeltexterna på olika sätt. Och strid uppstod på jorden.

Och strid hade uppstått i himlen innan dess. Det var innan min tonårstid var slut men just då fick jag ett namn på den tiden. Antagligen blev det mitt första ord på latin – pre. Före Adams tid var det med andra ord en strid i himlen. Om vi inte kan förklara var Gud kommer ifrån så borde vi kunna inse, att vi inte vet var Djävulen kommer ifrån heller. Det Gud skapade var gott. Ormen var inte god. Det står ingenstans, att han varit en fallen ängel. Det står ingenstans, att han varit en rik och mäktig kung före Adams tid. Det är tolkningar.

Så jag för min del lämnar påståendet om Djävulen som en fallen ängel och accepterar, att jag inte kan hitta bibelställen som bekräftar läran. Något anlag till ondska från en god Gud kan inte ha gått över till någon kerub eller kung och utvecklats till ett djävulskap! Det rör sig om två olika makter utan likvärdig styrka. Jag för min del fattar bättre nu hur orimlig villoläran är, att Gud skall bli allt i alla en dag. Då hade inte Jesus behövt gå igenom alla dödens kval för oss. Det kunde ju ordna sig ändå på slutet…

Det hinner att bli morgon innan jag fått ner mina tankar. De tål att tänka på. Vissa bibelverser har landat, som jag hunnit stava på under ett långt liv. Jag prövar fritt ur minnet…”Ingen skall säga när han blir frestad att det kommer från Gud som inte kan fresta någon.” Var det rätt citerat? Nästan. Då citerar jag Svenska Folkbibeln: ”Ingen som frestas skall säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar heller inte någon.” Jakob 1:13

Det finns ingen att skylla på. Inte ens på ormen som Eva gjorde i Lustgården. Aposteln Jakob förklarar att frestelsen kommer inifrån människan. Människan fick en fri vilja att lyssna och lyda eller trotsa Guds röst. ”Två väldiga strida om människan själ att den i sin lydnad taga Den ene vill hennes eviga väl Och kommer med tukt och aga; Den andre vill se henne fången och snärd  Han villar med smicker han villar med flärd Och tänker blott på att bedraga.”  (A.T. Strömberg 1820 – 1889)

Det var ingen lovsång precis. Men gamla har visst svårt med närminnet 🙂 och jag tänker läsa på de andra verserna, som jag inte minns.

Ha en bra dag, som de säger i alla affärer.

”Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss?”

Ingen

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier