Sätt ner foten!

Sätt ner foten innan det blir försent! Lyssna på vad blivande ärkebiskopen inte tror på! Var finns förtroendet för vad som står skrivet?

12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. 15 Om foten sade: ”Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: ”Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? 18 Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. 19 Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.”
Citat ur 1 Korintierbrevet kapitel 12 Svenska Folkbibelns översättning

Sätt ner foten innan det blir försent! KYRKA och församling har samma ord i grekiska språket. Kyrkor finns det gott om på Varaslätten. Där syns de men har varje kyrka en församling, som tror på Guds ord? I Bibel 2000 är församling borttaget och ersatt med ordet kyrka. Förändringen sker omärkligt och en stor del av svenska medborgarna skall få ett nytt överhuvud! Skall KYRKANs överhuvud vara underordnad Guds ord? Kunde Gud en gång gå ner till oss människor och bli människa genom helig Ande i Marias moderliv? Är den frågan oväsentlig om Gud kan eller inte kan?

En gång har jag fått lyssna på en professor i teologi från Lunds teologiska fakultet. Det var mycket väsen kring hans tro på bibeln, som det står skrivet. Denna enda gång höll han ett studie över mest ett enda ord, som jag minns och grundtextens betydelse. Det var ordet tjänare. Och föreläsarens namn har jag glömt men inte texten.

5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.
6 Fastän han var till i Gudsgestalt,
räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte*
7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt
då han blev människa.
Han som till det yttre var som en människa
8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden
– döden på korset.

Filipperbrevet kap 2:5-8 Svenska Folkbibelns översättning

Nya Testamentets texter visar på att Jesus finns beskriven överallt på olika sätt genom olika personer och tider i Gamla Testamentet. Om Jakob står det att han tjänade i sju år för att få den han älskade. Laban lurade honom. Laban hade sin åtrå till guldet redan när det vara aktuellt med en hustru till Isak. Det går inte att tjäna både Gud och Mammon!

Jesus utblottade sig och blev allas tjänare på grund av sin kärlek till alla. Jesus är huvudet för kroppen som är församlingen, om han får vara det! I studiet uppehöll sig föreläsaren vid att grundtextens ”tjänare” lutar mot ordet ”slav”.

Sätt ner foten att vi vill ha ORDETS tjänare som ledare inte de som vill vara huvud själva över KYRKAN!

Tillbaka till bibeln!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

2 reaktioner till “Sätt ner foten!”

    1. Alma-Lena, jag saknar samtalen mellan oss så många olika på Fjärde väggen! På Facebook finns en länk med intresserade av vilda blommor. Där delar de kunniga med sig så generöst och ödmjukt utan att gräla. Tänk om det skulle fungera också bland kunniga inom teologin! Tack för att du bekräftade den djupa innebörden av ordet tjänare!

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: