Historien

Så började historien för min del. Den äldsta sysslingen på min mors sida skulle komma till Göteborg på besök. Handstilen på hennes brev som låg på golvet i tamburen var så bekant, men vem var brevet ifrån? Kan någon ärva en handstil för så skrev ju min mor, innan hon blev darrhänt och gammal? Så skrev en kusin…

I brevet fanns en förfrågan om natthärbärge för henne och hennes man. Vi kände inte varandra. Besöket blev en stor vändpunkt för mig år 1982. Gudrun ville lämna tillbaka min morfars bondepraktika och jag fick kopior av gamla brev om Roparna. Så sa hon, att de gamla breven innehöll uppgifter om Roparna.Historien163

Nu har jag nystat färdigt. Åren har gått och jag fortsatte min släktforskning i bibeln. Visst är det imponerade att komma ända ner till Adam och Eva! Utan historia lever ingen vare sig den är ljus eller mörk eller ointressant rent av. I min morfars bondepraktika är det fråga om sådd och skörd mest. I hans farfars tid var det fråga om ett svårt svältår. Det fanns inget ätbart. I bibelns historia återkommer berättelser om hungersnöd mer än en gång.

Det är morgon den 12 mars och mina tankar skall få virvla totalt fritt hit och dit, för det är sista dagen på kontraktet för brefvet.com. Någon har befogenhet att släcka ner den hemsidan sen. Innan dess fick jag hjälp av en supporter att flytta över de små berättelserna hit. Här är bilden på husen, som gått i arv från far till son. Jag har berättat om ”prästgenen”, som då rakt inte passade i en kvinnlig arvinge år 1958. Jo, jag har berättat om äldste sonen i en av generationerna, som tydligen var lika klen, som jag varit. Den slutsatsen har jag dragit alldeles själv, för det blev inget av en.

(Det är en västgötahistoria av Sixten Bengtsson. På landet förr i tiden var det märkvärdigt, när en missionär kom hem och berättade från något okänt område. Så var missionärens berättelse slut i kapellet och hon gav tillfälle till frågor. Det var tyst en stund. Sen kom frågan: ”Ho´ hade ena halter söster. Va´ ble´ de´ å´ den?”)

Nej, jag tänker inte oja mig, för det allra mesta av livet ligger bakom. Nu vet jag, att jag har sinne för teologi. Det var en kvinnlig exeget, som fick mig att fatta häromdagen. Och det gjorde mig gott!

Noomi betyder den ljuvliga men hon förlorade allt och tyckte att släkten borde kalla henne Mara. (Ruts bok kapitel 1)

Detta är antagligen lite teologi, som jag gräver i. Eller snarare är det så att jag älskar att promenera bredvid olika personer via texter och kartor bibeln…

Kom ihåg hur mycket jag vandrat bredvid Josef!

Vem är hon?

Det skulle vara så roligt med en kommentar eller en fråga: ”Hur tänker du nu?” I Facebookgruppen ”Anta utmaningen” händer det att någon ställer en fråga. För övrigt är tanken att läsa bibeln enligt olika bibelstudieplaner där under året. Det gäller hela bibeln eller halva eller en kvarts bibelläsning om dagen. Jag har aldrig lyckats läsa genom bibeln under ett år. Å andra sidan bär jag på en och samma fråga år efter år och söker svar på.

Gissa om jag blev glad över detta svar…

Jonas Bergsten om visheten i Ordspråksboken

”…intressanta tankar. Skriver lite kort några tankar. Det är alltid bra att läsa texten som helhet, och i kapitel sju står det i vers 4-5 att vi ska kalla visdom vår syster. Hon kan bevara oss från både den främmande kvinnan (den prostituerade), och den lösaktiga kvinnan (äktenskapsbrytaren) som talar så förföriskt.

Sedan kommer en berättelse om hur en man låter sig förledas. I kapitel 8 kommer sedan kontrasten. Vers 1 börjar: Är det inte så att fru vishet ropar, och fröken förstånd höjer sin röst? I motsats till den lösaktiga kvinnan i kapitlet innan så är det inget hemlighetsmakeri, inbjudan att ta emot vishet och förstånd går ut helt öppet till alla.

Att ge ett abstrakt begrepp mänskliga egenskaper är en vanlig poetisk stil i ordspråksboken. Istället för att bara faktamässigt beskriva visheten personifieras den här som en kvinna och en mer levande grafisk bild målas upp för läsaren. Det ser vi redan i Ords 1:20.

Läser man texten så blir det även lättare att förstå t.ex 1:26 ”Därför ska jag [visheten personifierad] skratta åt er olycka, och håna er när förskräckelse (fruktan) kommer över er…”

Bilden som målas upp här är dårarna som hatar och förlöjligar visheten. Till sist leder deras väg till fördärvet, och då är det istället visheten som skrattar åt dem. Detta förstärker absurditeten i att trots upprepade varningar välja en dåraktig väg. Jag i den här versen syftar på den personifierade visheten, inte Gud. Han skrattar inte över olycka, han om någon kan sympatisera med mänskligt lidande. Han släcker inte ut en tynande låga, Jes 42:3, Jesus gråter över Jerusalem, se Luk 19:41, osv.

Samtidigt vet vi, att Jesus fanns med redan vid skapelsen. När man läser Ords 3:19 går ju tankarna till Jesus: Genom vishet har Herren lagt jordens grund, med förstånd har han fastställt (berett) himlarna.” Slut citat

Under årens lopp har min fråga varit: ”Vem är hon i bibeln som följer honom?

Så här finns bloggposter om en upprättad kvinna, som följer honom frivilligt, som gav sitt liv till lösen för ”henne” människan.

Se Sara, Rebecka, Rahav, Gomer och kvinnan vid Sykars brunn som exempel. Den älskade är trogen eller förlorad och återvunnen/friköpt precis som Israel i förhållande till HERREN. Eller vi i nutid…

Bibeltolkning i en gästblogg av Anders Gerdmar

 

Det röda snöret

Det kom ett mail, som jag får citera ur. Lena skrev:

”Jag följer Din blogg och läste sist att Du saknar kommentarer
Jag kommenterar aldrig i bloggar.
 
Har lite svårt att få till tyckande av din blogg eftersom jag inte är så bevandrat i bibeln.
Vet inte hur jag skall formulera mig.”

Ja, det märkliga var, att jag plötsligt fått över hundra besök på bloggen. Det märkliga var sökorden i min statistik: skökan i Jeriko, skökan i bibeln, Fånarna på Restad och så vidare.

Var finns frågan? Hur fortsätter jag att blogga? Hur tolkar jag en adress till ”Tidskriften Evangelium” i min statistik? Var det därför jag fick så många besök plötsligt? Där finns en blogg av Sofia Lilly Jönsson , redaktör för tidningen. Ett viktigt inlägg som jag tackade för…

Försåtlig ton i storkyrkoprästernas debattartikel

Under de år jag bloggat och läst olika prästers inlägg har jag saknat bibelundervisning mer och mer. Jag tycker fortfarande, att det var strongt gjort av prästen Ulla Karlsson, att gå ut med ett S.O.S. angående ”Guds rena lamm oskyldig På korset för oss slaktad…” och liknande psalmer. Hon ville ju, som vi minns, ha bort dessa hemska psalmer och pekade på att vi inte behöver något offer. Vi är bra som vi är.

Så vilken koppling har dess mest lästa bloggarna idag?

Lena och jag har träffat varandra på Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg efter det att filmen: ”Pat. är frisk och pigg för övrigt” hade haft premiär för två år sen. Lena gick fram efteråt och gav mig en kram och frågade rakt på sak, om jag slutat att skämmas. Jag blev överrumplad av frågan. Då hade jag ingen kunskap om sjukdomen manodepressiv mer än teoretiskt eller hade fått någon förklaring till vad diagnosen manodepressiv psykos innebär. Det enda jag visste var hur minnena av vårdtiden fungerat i mitt liv och styrt mig. Sen dess har några sjuksköterskor varit villiga att berätta och svara på mina frågar per mail om sjukdomen och dessutom några medlemmar inom IBIS (Intresseföreningen för bipolär sjukdom) – medlemmar som inte är utbildade inom sjukvården, som vi är Lena och jag.

Så var så god! Det är bibeltexterna, som fått mig att överleva! Det är där jag funnit all tröst, att den osynlige guden kan mig bättre än skolade psykiater! Han vet vem jag är och hur jag fungerar! Han lovade Israel att hela deras oläkliga sår! Han lovade, att oavsett hur många löften han gett, så fick de sitt ”ja” och sen ”amen” i sonen Jesus Kristus! Oläklig är den skada du fått! Visst, så var det! Det gjorde fruktansvärt ont och såren började blöda gång på gång. Jag fick inte veta hur det skulle gå till med läkedom och inte heller hur lång tid det skulle ta.

I gamla och nya poesiböcker fanns versen: ”Lär dig livets vackra gåta älska, glömma och förlåta.” Där stupade jag gång på gång! Klarade, att inte känna agg till någon personal men klarade inte att glömma diagnoserna och behandlingen. Då var det bara att fortsätta att läsa bibeln och fortsätta att hålla fast vid Guds löften. Det har blivit många bloggposter sen dess och upprepningar. Nu tycker jag också att bloggarna om skökan i bibeln håller och om äktenskapsbryterskan och skillnaden eller både ock.

Jag vill också bli räddad och har hängt ut ”ett rött snöre”! Jag vill också tro på Abraham, Isak och Jakobs Gud och ingen annan! ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig!” Älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Var det inte så Jesus sa, att det förnämsta budet är? Jag har inte kunnat älska mig själv efter de psykiska övergreppen år 1956. Tyvärr tvingades jag finna mig i deras stämplingar och leva med dem. Satan är tjatigare än jag är! Faktiskt. En ständig Åklagare inför Gud: ”Ska du inte ta itu med Gunnel snart? Det är väl inget konstigt, att hon tror på dig, så bra som hon haft det…”

Det är totalt omodernt i den församling, som jag tillhör att undervisa om blodets kraft, att ropa på blodet och att säga att man lever under blodets beskydd. Precis allt detta ”äckliga” tal om blodet ville prästen Ulla Karlsson ha bort ur påskens budskap.

”Guds rena lamm oskyldig På korset för oss slaktad…”

Vi är bra som vi är, menar hon och behöver bara höjas upp från undervärdering. Så enkelt är inte livet att lyfta sig själv i kragen och beundra det fina inom mig.

Bibelns texter är sakliga och sanna. De säger, att jag är förlorad, om jag inte hänger ut ett rött snöre, som visar Gud var jag bor och vad jag tror på.

Det går en röd tråd genom hela bibeln, som påminner om blodet från det slaktade Lammet. De som följer Lammet, som blev en herde är räddade redan nu.

 

 

 

Den svenska dårskapen

Igår gjorde jag en liten ordlek på Facebook alldeles själv. Precis därför att jag fattar långsamt i brist på kunskap i engelska språket. Efter några år fattade jag och slog upp ordet ”tag”. Visst, det har ju andra kunnat jämt! Man taggar. Vadå taggar? Eftersom jag är mottagaren tänker jag bibliskt och hamnar på aposteln Paulus så klart, som fått en tagg i köttet. Jag har fått en tagg i köttet till pensionerade prästen Dag Sandahl, som är så bibelkunnig och inte undervisar i ämnet (sic).  Nog om det. Så har polletten fallit ner äntligen och jag borde tagga till ”Kvinnor i bibeln” sköta mina egna bloggar och inte bli så irriterad över hans. Då händer det via en uppdatering i WordPress, att min textmassa sjunker ihop, om jag går in och rättar till något. Jag vill ha lite luft mellan det jag säger. Dra andan med ett mellanslag.

Detta var igår det. Idag är det redan ny fräsch information på Facebook om forskning och framgång. Jag kommer att tagga till allt! (H)järnkoll, ADHD, Kvinnor i bibeln, Teologi och Psykiatri och Memoarer o.s.v. för nu har jag fattat! Märker du det? Jag hör ihop och hänvisar bakåt till vad jag skrivit förut i ämnet och tänker framåt efter de 79 åren drygt och 715 bloggposter!

Där kommer den svenska dårskapen in för vi skall inte ha någon egen religion utan koka soppa på en spik! Det som är buddism på andra sidan jordklotet är inte buddism i Sverige! Det som kallas yoga i Sverige är inte förenat med olika gudar här utan bara vanlig avslappning till höga kostnader så klart. Pengar och kostnad är inte någon religion i Sverige – jag menar förenat med ordet avgudadyrkan. Nej, vi svenskar är fria från alla gudar och importerar ingen med tanke på vår höga kunskapsnivå och urskiljningsförmåga. Religionsdialog är vackert som ord. Verkligheten är en annan. Nu är vi fast och ungdomar, som vuxit upp i vårt land far tillbaka till sitt ursprungsland och dödar de kristna – de som talar arameiska och hade de äldst bevarade kyrkorna.

Så kom han in på ett café igår efter sitt nattskift och en stund in på morgonen för att få tömma sin oro för anhöriga. Han var upprörd över politiken i Sverige och sina anhöriga, kristna i Iran. Det var expediten på caféet, som fick hans upprördhet. Han stod för länge och pratade om sitt och jag ville köpa lite kaffe också. Så taggade han igång på morgonen på svenska politiker och jag tjuvlyssnade och lyssnade sen på hans oro vid hans bord.

Det är en svensk dårskap, att vi inte firar påsk ens utan skall vara fria från all religion. Å andra sidan kokar vi soppa på en spik på yoga, shamanism och allt möjligt. Visst, Paulus skriver att talet om korset är en dårskap. För vem i så fall? Inte för dem som tror. För oss som tror är det en kraft till räddning.

Inom psykiatrin är det tillåtet med nyandlighet men inte avslappning och meditation vid källan med friskt vatten. Jag funderar fortfarande över regeringsuppdraget (H)järnkoll. Får en aktiv, bekännande kristen ha kvar sin tro på dårskapen om korset? Jag rekommenderar en bok av hela mitt hjärta som heter: ”Inre rum Stiftelsen Gyllenkroken – ett erfarenhetsbaserat kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa.” Boken är skriven av Annica Engström och Linda Weichselbraun. Snart fyller Stiftelsen Gyllenkroken 25 år. Detta har med den stora psykiatrireformen att göra, när de före detta inlåsta psykiskt sjuka patienterna skulle bli fria i vårt samhälle med egen bostad och få tänka och handla själva. Idén och tron på nya, bättre mediciner var väl bra. Utan anhöriga – nej jag vågar inte tänka tanken! En mamma heter Barbro och Peter har jag mött många gånger. De två var med från början att se behovet av en samlingsplats i lugn och ro utan stress. Nu 25 år senare får jag vara med och känna för arbetet och människorna på Stiftelsen Gyllenkroken bland så många.

Så jag taggar igång på fortsatt forskning om vad som är normalt i Sverige. Du får söka själv i min långa associationskedja. Grattis Linda!

 

Inre rum068

Psykisk hälsa

Denna bloggpost tillägnas min mentor och en för mig okänd kvinna, som skrev det ord igår, som jag längtat efter: ”Berätta!”

Min mentor och jag möttes för tolv år sen på ett bönemöte och bytte E-postadress första kvällen. Hon behärskade datateknik. Jag behärskade min envishet. Det sa vi inget om till varandra. Det kom fram så småningom, att jag fått en tagg i köttet precis som Paulus. Hon var sjuksköterska i tjänst. Hon kunde detta med taggar. Det trodde jag, att jag kunde också. Jag var redan ute på nätet. Det var där det hänt, som orsakade smärtan.

Jag ville skriva om det, som ingen begriper. Hon ville, att jag skulle skriva om kvinnor i bibeln. Som en tagg… Hon försökte förklara, att det är bara att söka. ”Du skriver en ord i din text. Sen söker andra på det ordet och kommer till din text.”

En tagg. Nu har det gått tolv år och jag börjar ana, att jag har fått en tagg i köttet precis som Paulus. Den får jag leva med. ”Skriv om kvinnor i bibeln,” sa hon. ”Det kan du ha som en tagg.”  Då fattade jag inget. Nu anar jag…

Det irriterar många detta med bibeltexter. Hur kan någon vara så dum och skriva ”av honom föddes”, som om män kan föda barn? Visst. Det var då det för tusentals år sen.

”…och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus.”

Där börjar problemen. Det har kommit in kvinnor, som fött ett barn eller två efter varandra – tvillingar. Där börjar psykisk hälsa och min bloggpost mitt i natten. Någon skrev igår: ”Berätta.”

Visst. I stället för att sy korsstygn som sysselsättning kan man välja halva sådana och sy twist. Det var roligare men ändå inte min stil. Det fick bli släktforskning i bibeln. Den blev två långa blädderblockspapper efter varandra och sen genomskinlig plast över. Arbetet är bevarat i en rulle. För jag skulle flytta och hade allt på en garderobsdörr: ”Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda…”

Längre än så kommer vi inte. Juda födde inte bara en son utan två – både Peres och Sara. Sara är ett mansnamn ”och Tamar var deras mor”. (Översättning ur Svenska Folkbibeln). Varför finns det vissa markeringar och namngivna kvinnor, som fött barnen i bibeln och varför poängterar evangelisten Matteus detta från början av Nya testamentet? Inget att undra på att det uppstått feministteologi! Bibeln är visst så patriarkal. Vad nu det innebär?

Mitt svar igår till en okänd kvinna i Anta utmaningen var att börja med en bibelvers i Paulus brev till romarna:

”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.” (SFB)

”Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom tillkorta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.” (Bibel 2000)

Var inte ensam, när du läser bibeln! Texterna är obegripliga men det finns gudsmän genom alla tider, som ställt sitt liv till förfogande att forska i alla skrifter för att förstå och sen kunna förklara sammanhangen genom den helige andens ledning! Bibeln är ett bibliotek av böcker skrivna under en lång tid av olika författare med olika yrken. Gud själv vakar över sitt ord!

Det ser ut som ett sexköp, när Juda blivit änkman och hans sonhustru Tamar var änka för tredje gången och överlistade honom. Det ser ut så kanske vid fösta läsningen av bibeltexten i 1 Moseboken kapitel 38.

”Skriv om kvinnor i bibeln,” sa min mentor för många år sen. Det har jag gjort i min blogg och det är bara att söka på Tamar, Rebecka, Rahab, Rut och många andra. Allt hör ihop med allt. Sions dotter är inte vem som helst heller.

Var kommer ”Psykisk hälsa” in då? Jo, det är läkedom i Jesu sår. Det var om blodet, som jag ville skriva från början. Detta obegripliga i psalmen:

”Guds rena lamm oskyldig, på korset för oss slaktad Alltid befunnen tålig Ehur du var föraktad Vår synd han haver dragit och dödens makt nedslagit Giv oss din frid, o Jesu.”

Det var på den tid, då det var nyttigt att lära sig psalmverser utantill. Tro inte, att någon modern kvinnlig präst kan ta bort kraften i blodet!

Taggar Kvinnor i bibeln.

Marias val

”Förvirrande debatter” är en av mina rubriker. Det är mäns bloggar och bara kyrkliga, kunniga. Det som gör mig mest ledsen är mina egna svagheter att vilja ha rätt och visa att andra har fel. Sofia har gett mig rätt. Vi har fått en fri vilja: ”Ja”

Hur kan då någon ägna så mycket tid åt att leta fel i P.P.Waldenströms försoningslära? Skrev han inget bra citerat från bibeln? Och fanns det inget bra uträttat bland alla kvinnliga bibelkunniga inom Örebromissionen?

Så klart att jag helst skulle vilja slippa min nyfikenhet på vad prästen Dag Sandahl skriver. Analysen fortsätter över en ruinerad kyrka.

Analysen fortsätter om kyrkans förfall. Är det kvinnornas fel?

Gärdhems kyrkoruin 2011Gärdhems kyrkoruin

Det är bara det, att det är karlgöra att laga tak. Män har mer muskelstyrka än kvinnor och taket i Gärdhems kyrka blev inte skött. Det regnade in. Så småningom blev kyrkan förstörd. Senare blev den en ruin och var det när min klasskamrat guidade mig där sommaren år 2006. Tidigare hade det varit kyrkogårdsvandring i min hembygd Norra Björke.

Det är precis så det är. Män blir inkallade till krigstjänsgöring, om det är krig eller krig hotar. Det lär vara orsaken till att kyrkan i Gärdhem inte blev skött. När krigen var slut fanns inga pengar till restaurering. Så fick förfallet fortsätta med gamla kyrkan. Kyrka och församling har samma ord i grekiska språket. Blev församlingen skött?

Ur Lukas kapitel 11 och Svenska Folkbibelns översättning:

Jesus hos Marta och Maria
38 Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41 Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne”

Jag funderar mycket över vad Jesus ansåg vara det enda nödvändiga i förhållandet mellan allt som behöver göras å ena sidan och å andra sidan denna fria vilja att prioritera ett lyssnande till Jesus.

”Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er!”
Ur Missionsbefallningen till Jesu lärjungar Matteus 28:19-20

Är det kvinnorna fel, att gudstjänstbesökarna försvunnit? Får inte jag som kvinna berätta om den undervisning, som Jesus gett mig?

En fågelskrämma

Det blir ingen Del 4 av Kökssoffan.
Det var mötet med min hembygds barndomsvänner, som satte igång alla associationer vilka som suttit på kökssoffan i mitt föräldrahem och alla barn, som haft den som sovplats på natten. Sen började jag att skämmas över mitt ironiska slut om kyrklig konst som värdefull. Som håller på att gå förlorad…

Sen dess har jag hittat en blogg av en kvinnlig präst. De var kvinnliga pastorer och präster, som jag önskade nå och trösta från början. Men misslyckades. Mina kunskaper räcker inte till. Jag har inget akademiskt språk och ingen ville ens bli facebookvän med mig. Förbittrad? En gammal käring?

Inte alls. Hur fräsch som helst och på bettet. Lite adrenalin bara…
En man skrev något om att det inte räcker som teologi med barndomsminnen. En vänlig liten känga bara. Och jag skall inte lägga mig i det jag inte begriper något om till exempel Calvin och utväljelse åt olika håll.

Storasyster lämnade landet för snart 60 år sen och fattar inte varför jag klagar på Svenska Kyrkan. Men Svenska Kyrkan är inte som våra grannar var i vår barndom och ungdom. Den har utvecklats! Och Missionskyrkan är inte som den var heller. Den dog ut och revs. Så kan man inte bära sig åt med Svenska Kyrkan bara ändra innehållet. Bara ta bort talet om Jesus som uppståndelsen och livet och enda vägen till fadern i himlen.

Nej, nu skall vi vara toleranta och ha religionsdialog. Ingen får skriva något längre på någons näsa. Ingen får påstå, att så här står det skrivet i bibeln! Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Vem kan rabbla de gamla buden? Å andra sidan var de fel? ”Du skall icke stjäla.” Och hur var det nu med beläten? Konstigt ord. Husgudar då? Var det inte Rakel, som stal sin fars husgud, gömde den och ljög om att hon inte kunde stiga av sadeln på riddjuret? Kan konst vara viktigare i en kyrka än budskapet om Jesus som Guds son?

Bär ut eran gud i trä och sätt honom i grönsakslandet får ni se om han kan hjälpa er!

(Bäst att läsa på lite mer i bibeln, men där står det! En profet vågade driva med folket! Det behövdes. De hade övergett en mäktig, levande Gud och utvalt andra gudar.)

Hänvisning till profeten Jeremia kap 10

Himlen är här

Kvinnlig präst är modigare än manlig präst? Läs Helena Edlunds blogg här

Endast för kvinnor – tydligast

Bekänn era synder för varandra och bed för varandra. Det uppmanar bibeln. Jag har bekänt mitt högmod, att jag skulle vilja vara intelligentare än jag är. Jag skulle vilja kunna förstå vad teologer skriver. Det är ju ändå bibeln det handlar om! Högmod är en synd, som hör till Sodom tydligen enligt en bibelvers i Hesekiel kapitel 16 och vers 49.

Visst är det högmod också att tro sig ha rätt att sortera i bibeln vad som är dåtid och inte gäller nutid? Nej, jag skall inte predika! Jag skall inte undervisa! Jag vill bara visa på några tydliga meningar från bibeln angående att Jesus kom från himlen och blev människa genom helig ande.

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad* med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss. 24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.
Matteus kap 1:18-21 Svenska Folkbibelns översättning

Det skiljer inte så mycket i olika översättningar angående detta. Problemet är när teologer påstår, att det kan tolkas på olika sätt. En bibelöversättning kan till och med tunnas ut i innebörd omärkligt. Se Ruts bok kapitel 3 och jämför Bibel 2000 med vad det står tidigare och i Svenska Folkbibeln som ett exempel. Det gäller att jämföra olika översättningar. Det gick inte på en dag, att liberalteologin tagit över mer och mer och ”fundamentalister” blir utbuade. Fundament betyder grund.

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus.”

Bibel 2000

Nej, jag skall inte predika. Jag är bara så innerligt trött på tolkningar jämfört med att få läsa själv innantill och tro på orden – ORDET från Gud som kom och tältade bland oss. Ett förbund är fortfarande ett förbund och det nya förbundet genom Jesus Kristus är bättre än det gamla. (Den som vill får gärna försöka hålla hela lagen för att bli rättfärdig genom den.)

Ett tidigare inlägg ”Tänk om Maria sagt nej!”

Släktforskning – en tidigare bloggpost

Endast för kvinnor – tydligare

Det obegripliga skall bli tydligare idag på denna fina söndagsmorgonen. När Jesus uppstått från de döda och graven var tom blev kvinnor de första ögonvittnena. De hade tänkt göra iordning hans kropp. De hade gjort iordning kryddor och hade med sig. Det blev inte som de tänkt. Stenen var bortrullad för ingången till graven. Graven var tom. Sen visste de inte vad de skulle tro. Två män i skinande kläder mötte deras förskräckelse och talade till dem.

”Han är inte här!”
Visst det såg de ju men var fanns han? De fick en förebråelse först varför de sökte honom bland de döda och inte bland de levande. Han hade ju förberett dem:
”Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer, korsfästas och uppstå på tredje dagen.”

Detta skulle apostlarna få veta så klart!
”De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem.”
Lukas kap 24

Kvinnor pratar. Och jag alldeles särskilt. Det står i min sjukjournal från år 1956, att jag pratar vitt och brett. Då är risken stor med feltolkningar. Väldigt stor för den som viker ut sig både på Facebook eller i bloggar. Det kan bli konsekvenser.

För min del är det ett viljebeslut efter många års vånda och exakt på dagen den 5 september år 2009. Då var det 50 år sen min uppgörelse med Gud, att han kunde få resten av mig. Allt var ändå bara spillror och inget för någon annan att få. Berättelsen blev filmad på plats f.d. sinnesjukhuset i Vänersborg i fjol och visas gång på gång på Gyllenkroken, Göteborg. Berättelsen har samma namn som boken:
”Pat. är frisk och pigg för övrigt”

Än sen då? Jo, i och med att jag ”gick ut” och vågade berätta om psykiska övergrepp inom vården och ett bestående trauma, så vågade andra berätta också. Efter 50 år har jag äntligen mött människor, som kan berätta för mig hur det fungerar att ha sjukdomen mano-depressiv psykos. Numera kallas den bipolär och är tydligen inte lättare att bära för det. Vi kvinnor kan prata nu om detta. Nog om det.

OK, jag är frispråkig, pratsjuk och har trott, att jag skulle kunna få prata med män. Alldagligt om svåra saker. Icke heller. Mitt stora problem är att jag skulle vilja förstå. Inte bara vad en diagnos stämplad för livet innebär utan också om existentiell ångest. Det heter så när jag vill veta av teologerna skillnaden på bibeltolkningar. Den ena tolkningen är att ingen går förlorad. Den andra att en människa kan gå förlorad. Båda tolkningarna kan ge ångest.

Senaste debatten jag lagt mig i och inte fattar är att det är en förskjutning från att ha varit en objektiv försoningslära till att ha blivit en subjektiv försoningslära som förkunnas. Det borde märkas tycker jag och envisas om att få ett svar. Svaret var en enda bibelvers i Hesekiel kapitel 16 vers 49. Män talar och kvinnor pratar. Då är det bara att hoppa över mitt prat. Därför satte jag ut tre länkar för att visa vad debatten rör sig om. Präster och pastorer skall flagga för Lammet och inget annat! Tycker jag. Visst har jag varit tydlig?

Man skall inte ta en enda vers ur sitt sammanhang men versen är intressant att högfärd är synd och hör till Sodom. Dessutom är det synd, om man inte bryr sig om de fattiga. Sen måste man kunna hela referensramen till denna bibelvers det vill säga allt vad Gud lovat och gett Israel och hur de svek förbundet med Gud och blandade ihop sig med vidriga avgudar. Avundsjuka är synd också och begär att få hämnas. Det står som första synd utanför hjärtats dörr. Den skall man råda över enligt Herren.

Hur var det nu? Pratade jag inte om tre vitt skilda områden i förra bloggen och rörde till det? I vart fall har jag varit högfärdig enligt bibeln och är en av döttrarna år 2014. Det får vara hur som helst med en förskjutning av objektiv försoningslära till subjektiv.

Jag vet att min förlossare lever. Han tog av mig den osynliga tvångströjan med minnen och diagnoser från Restad Sjukhus. Den bar jag ofrivilligt i 50 år. Det kvittar precis vem som har rätt nu. Jag är fri!

Endast för kvinnor

En gång av alla som jag varit irriterad på ”nätet” i kristna debatter valde jag den rubriken: ”Endast för kvinnor”. Det var ju egentligen kvinnliga präster och pastorer jag ville nå! Vem svarade eller vilka? Jo, bara en enda man och bums. Han sa sig vara partikularbaptist. Vi andra i detta debattforum på den tiden som hette IMPAKT ville veta hans kyrko- eller samfundstillhörighet till slut. Vem var han, som kunde så mycket i bibeln? Och vågade skriva emot mig gång på gång?

Så klart att jag känner till lite mer om f.d. Svenska Missionsförbundet än jag känner till Pingströrelsen. Så klart jag känner till Svenska Kyrkan lite mer än Livets Ord i Uppsala. Å andra sidan har bibeltolkningar inte varit de samma inom SMF på västgötaslätten, som de varit i Uppsala. Till slut fattade jag begreppet tolkningshistoria. Prästerna från Lutherska Bekännelsekyrkan hade inte tolkningsföreträde fick alla veta i början av år 2000 på bibelsajten. Så har striderna fortsatt på personliga bloggar i stället för på nersläckta debattforum. Som sagt så kan jag inte låta bli att läsa en blogg från Svenska Kyrkans man, en från Evangeliska Frikyrkan och en från Pingströrelsen – privata bloggar med stor kännedom om egna området. Det var en sanning med modifikation för teologen Mikael Karlendal lämnade Pingströrelsen. Jag har gått motsatta vägen från att vara barndöpt till bibelläsning och sen önskan om vuxendop.

Så närmar jag mig poängen att även kvinnor kan läsa bibeln, tänka och vilja förstå. Jag lämnar de tre männens bloggar:

Aktuell debatt i Stefan Swärds blogg

Dag Sandahls bloggpost i ämnet hbtq

Mikael Karlendal slår larm också…

Så är det alla kommentarerna från namngivna eller anonyma eller skrivna under signatur av män. Där kom en hänvisning till profeten Hesekiel i kapitel 16 vers 49. Där står det om ”döttrar” i hela kapitlet. Därför är denna bloggpost endast för kvinnor! Män kan inte vara ”döttrar”. Män kan hålla på sina revir och bevaka dem men borde tillåta oss kvinnor att prata! Nu tänker jag prata och prata och prata. Det gjorde jag igår också!

Äntligen skulle jag få träffa en pensionerad sjuksköterska för första gången och få prata! Ja, vi pratade med varandra över två timmar utan att prata i mun på varandra. Till slut gjorde hon klart för mig, att hon inte tillhörde IBIS (intresseföreningen för bipolär sjukdom) på grund av sina yrkeskunskaper utan på grund av att hon har sjukdomen.
Äntligen fick jag prata och prata om 50 års ältande privat utan hjälp! Det är kvinnligt att utbilda sig till sjuksköterska. Den utbildningen fick jag aldrig göra färdig. Vem är då döttrarna i Hesekiel kap. 16 och vem är jag dotter till där? Är det inte jag, som varit så högmodig och berättat om alla doktorsavhandlingar i teologi, som jag läst oskolad som jag är?

Visst är det så? ”Försoningens mellanrum” intresserar mig mycket och Sofia Camnerin är en av tre kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Och jag gamla Gunnel har läst igenom hela avhandlingen och lyssnat i Betlehemskyrkan till fler än henne om försoningen. Är det inte jag Gunnel, som blev så stolt över en ny Facebookvän och en namne som undervisat i hebreiska på universitetet i Uppsala? Var det inte jag som ung, som rangordnade sjuksköterskeskolor men inte förstod hur någon kunde välja sinnessjukhusvården bara?

Vem är jag dotter till enligt bibelns mustiga, pricksäkra bildspråk? Vem är jag försonad med? Vad heter min försonare, min förlossare?

Det skulle vara något att prata om!

Sanningen

Det är inte som det brukar längre. Det var flera år sen det var gudstjänst på Kristi Himmelfärdsdag. Den gamla, förkrympta 90-åringen klagade inte. Hon sa bara att det var så snopet. Hon hade kommit med färdtjänst och trott, att det fanns en gudstjänst på Kristi Himmelfärdsdag som vanligt. Det är inte som vanligt längre och talas inte om att Jesus skall komma tillbaka. Då blir det heller ingen sång i ämnet:

Och som du for du komma skall O Jesus hit tillbaka
Jag akta vill uppå mitt kall Jag bedja vill och vaka
Jag vet ej tid jag vet ej stund Men dagligt dig förbidar jag.

Det är inte som vanligt längre. Nyss fanns det flaggor överallt i regnbågens färger. Det finns en frimodig grupp, som flaggar för att det skall bli och är precis som i Noas dagar. Folk äter och dricker. Nej, det är inte det som de flaggar för utan allas lika värde. Sen är vi inne på den skala som alla nu förtiden skall finnas inom mellan heterosexuell eller homosexuell. Förr var det ett g eller ett og. Resten var inte vuxna inte könsmogna.

Tänkte jag skulle släppa taget och låta livet leva sig själv. Det gick så där och jag har redan läst ”Mellan himmel och jord”. Där finns homosexualiteten debatterad igen. Det finns inte en sanning. Det finns många sanningar. Eller? Får en kalla sig sanningen i bestämd form? Finns det bara min sanning och din sanning? Eller finns det hans sanning, som kan hjälpa den som vill ha hjälp idag av Sanningens ande?

Tänk, om det är så att tro och vetenskap kan vara i motsats lika väl som överens?
Tänk, om det är så att både ock kan vara i motsats lika väl som överens? Tänk, om Sanningens ande är villig att hjälpa oss till nya insikter, som vi inte haft förut?
Jag kan öppna upp för mig själv men inte för någon annan. Och jag vill på pingstdagen år 2014 be om kärlekens ande…(Psalmnumret kommer sen)

Här är en länk till nr 161

Helige ande låt nu ske undret som väcker oss alla

Abraham och Lot ställdes inför samma rikedomar och samma möjlighet att få tillräckligt av det goda som låg framför. Bibeln säger att anden och köttet ligger i strid med varandra. Det var förmycket en gång och Lot fick välja, när de delade på sig. Lot flyttade sig närmare och närmare Sodom. Till slut bodde han i staden.

Mellan himmel och jord om Sodom bland kommentarerna

Där vågade jag igen att komma med en kommentar. Tänk, om det är så att de två döttrarna står för något precis som Abraham står för tro på det omöjliga och Lot för det som hägrar för ögat? Visst är det en strid mellan anden och köttet? I så fall undrar jag så här med hjälp av bildspråket i bibeln, att den ena dottern kan stå för ”Israel” och den andra för den hednakristna församlingen efter Jesu uppståndelse. Båda dessa har blivit våldtagna av Satan. Satan skulle sålla lärjungarna som vete sa Jesus men Jesus ber för sina lärjungar. Två ”döttrar” har varit och är i den ondes våld. Två ”döttrar” våldför sig på ”Rättfärdigheten” senare och konsekvenserna har blivit uppenbara tiderna igenom! Varför skulle det annars stå i Nya testamentet om den rättfärdige Lot? När försvann denna rättfärdighet?

Bibeln talar ofta om det ena eller det andra men också om både ock. Laban hade två döttrar. Kan det vara så att Jesus fick hednaförsamlingen först (Lea) trots att det var Israel han älskade (Rakel) och hade tjänat för? Kan det vara så att den helige Ande fortfarande är villig att lära oss allt vad Jesus har sagt?

Jag bara undrar. Bibeln talar inte om man eller kvinna. Bibeln talar om både ock. Bildspråket kan vi inte ändra på eller innebörden av en orörd kvinna, en jungfru. Alla tio jungfrurna väntade på brudgummen och bröllopet. Alla hade samma målsättning men eftersom det dröjde med hans ankomst tog oljan slut för de fem. Den olja de hade vid sidan om i ett kärl. Den helige anden finns i bibeln (kärlet) men bör också finnas i mitt liv (facklan). När han plötsligt kommer i ett nu kan vi inte fiffla med oljan hit och dit.

Den som vill kan fråga Hjälparen den helige ande.

Profetior

Bruden gör sig redo

Denna länk till ”Bruden gör sig redo” fann jag i morse på Facebook, lyssnade och blev så glad. Det är ju genomgång av en bok men ändå ett bibelstudium, som behövs idag.

Denna blogg har nummer 597 och jag skriver spontant som vanligt och direkt. Denna blogg får bli ett undantag, där jag letar och fyller på efterhand. Hur många kan bibelns bildspråk? Hur många vet, att ”bruden” är ett begrepp i Uppenbarelseboken och hämtat nästan från början av bibeln. Israels folk följde Herren genom öknen som en brud följer sin brudgum. Det är Herrens egna ord om sitt folks trohet och lydnad under lång tid genom olika prövningar. Men så kom gnissel och irritation. Herren kärlek fortsatte. Herrens vilja var att ge sitt folk ett löftesland. Herrens vilja är att ge sitt folk en framtid och ett hopp.

Jag har bloggat om skillnaden mellan att vandra efter Guds löfte genom Sara (Sonen) eller efter köttet som genom Hagar (Ismael). Det är ju bibelstudier som Paulus går igenom i sina brev. Och Jesus visar på att det står om honom överallt i skrifterna.

Brunnen är tom

”Se upp för Laban” heter en av mina tidigare bloggar, som du finner
Här

År 1896 skrev Lina Sandell sången:

Jag vill följa dig o Jesus
följa dig om vägen går
över solbelysta höjder
eller genom dunkla snår
Där jag vet att du gått före
vill jag följa efter glad
viss att du min vandring leder
steg för steg mot himlens stad.

vers 1 av 4

Det har gått snart 55 år sen jag skrev in med bläck på en av baksidorna i min bibel:
”Löftet som jag gav i ljusa dagar
vill jag troget hålla år från år.”

Det är så liten handstil. Bläcket håller på att försvinna. Datum och minnet finns kvar. Det gäller att hålla fast vid sin kallelse! Det kan teologerna gräla om hur många som blivit kallade till Guds rike och får en uppgift där. Den som inte öppnar en bibeln kan inte få syn på alla erbjudanden i Jesus Kristus.

Det har gått sex månader sen jag hyrde en bil och for till före detta Restad Sjukhus för att få återuppleva den så kallade stormavdelningen. Jag har ”gått ut” som det heter och ångrar inte mitt engagemang mot bältesläggningar och tvångssprutor. Men det är tufft, att inte bli förstådd! Ett enda exemplar har blivit sålt av min bok i andra upplagan:
”Pat. är frisk och pigg för övrigt”

Snart är tiden ute på litenupplaga.se

Pat. är frisk och pigg för övrigt

Min tanke från början var att skriva om Eva från bibelns början till bruden och Lammet i Uppenbarelseboken. ”Min” psykolog fick vara bokförläggare och avrådde mig. Skriver du om detta, som ingen begriper, tappar man intresset direkt. Ungefär så föll hennes ord. Finns det ingen, som är intresserad av försoningens möjligheter, när sjukvården krossat en ung människas självkänsla totalt? Finns det inget intresse av att läsa om läkedom genom Jesu sår?

Som sagt: Jag har lämnat Dag Sandahls blogg, Stefan Swärds och Mikael Karlendals. Där finns bara analyser av Svenska Kyrkans, Frikyrkans och hela kyrkans historia bakåt till 2:a århundradet e.Kr.analyserad. Ständiga analyser. Män tycker visst inte om att bli inneslutna i begreppet ”bruden”, som följer Lammet varthelst det går.

Passionspsalm (det var för dig) Maria Gustin Bergström med Smyrnakyrkans symfoniorkester

”Det var för mig som Han utstod smärtan
och kampen.
På sina skuldror tog Han min synd.
Det var för mig som Han uppstod,
besegrade döden.
Jesus triumferade för evig tid.”

1:a versen av sången med text av Maria Gustin Bergström