Dagens Israel och bibelns

Ibland händer det tekniska fel. Ibland kommer det ursäkter, som inte verkar vara mycket värda. Så vågar en ung människa fråga om det finns skillnad på nationalstaten Israel, och gudsfolket Israel. Då uppstår ett tekniskt fel och ingen kan svara (i min närmaste omgivning).

Min fråga: ”Är det är skillnad mellan dagens kvinna och den kvinna, som bibeln beskriver.” Min fråga är om det är skillnad på dagens man och den man som bibeln beskriver. Det har blivit så brännbart att skriva eller tala om äktenskap mellan en man och en kvinna. Någon skrev för några år sen att sällan har en liten grupp åstadkommit så mycket under så kort tid som hbt-gruppen.

Så inte ens begreppet äktenskap skall finnas kvar som mellan en man och en kvinna. Bibelns man beskrivs i precis hela skalan från gudfruktig till avgudadyrkare. Bibelns kvinna beskriv i hela skalan från trotsig mot Gud till en följsam, älskad kvinna värd att dö för.

Det går att förkasta Guds ord helt eller delvis. Det går att sortera bibeltexterna i behagliga eller obehagliga. Det är människans adelsmärke att få förhålla sig till Guds undervisning och råd, hans räddningsplan genom sonen. Där är vi alla lika i nuet oavsett referensram. Den som inget vetat förut har rätt att ta emot ORDET från Gud idag och låta sig påverkas och få rätt inriktning mot målet.

Genom bibeln går många röda trådar i kärlekens egen färg och blodets. Kvinnan föll genom sitt trots mot vad Herren sagt och lyssnade på den andra rösten. Det finns två håll att gå mot vid ett vägskäl. Det går att gå vilse men få hjälp att komma in på rätt väg igen. I bibelns spåkbruk är ”den vägen” det samma som att följa och tro på Jesus som Guds son.

I bibelns spåkbruk är Israel som en kvinna, som lyder Herren och följer hans ord i allt – en älskad trolovad och en skönhet. I bibelns historia är Israel som kvinnan otrogen och prostituerar sig. Detta finns tydligt beskrivit hos profeten Hosea. Herrens kärlek och förbundslöfte är lika starkt idag år 2012 som då.

Vi har fått kännedom om Guds frälsningsplan för alla människor genom Israels lydnad att förmedla den genom alla bibeltexter bland annat genom tabernaklet i öknen – (som senare blev ett tempel – som senare när tiden var inne blev Gud uppenbarad i Jesus – som senare blev församlingen uppenbarad i tro på Kristus.)

Tidigare i Israels historia var det barnmorskor, som vågade lyda Herren mer än Farao. Det fanns ett föräldrapar en kvinna och en man, som vågade gömma undan Mose, som levde under dödshot.

Guds räddningsplan kan ingen döda. Den finns i Israel. Jesus Kristus är i Israel överallt i skrifterna. Ingen kan bortförklara hans släktledningshistoria lik Melkisedeks. Ingen kan fatta hur det skall gå till att Jesus skall komma tillbaka och sätta sina fötter på Oljeberget.

Välsigna Israel!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

2 reaktioner till “Dagens Israel och bibelns”

  1. Och profetissan Debora, som tillhörde Efraims stam. Hon var unik genom att hon var den enda kvinna som någonsin innehade ämbetet som domare (hebreiska ”shofetim”) i det gamla Israel, på 1200-talet f Kr. De var inte domare i vår mening, utan det var den beteckning man använde på de personer som styrde över Israels stammar under perioden innan folket enades om en gemensam kung.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: