Åttio år

Det har jag sett fram emot att få bli åttio år! Det har med en bibelvers att göra. En som haft hetsigt temperament som ung beskrivs som saktmodig i åttioårsåldern. Jag berättar inte vem…

Igår var jag tvungen att lösa ut alla osålda böcker från förlaget Recito. Det blev en tung låda, som jag slapp att bära utan kunde ta på rollatorn.

Innan dess lyssnade jag på pastor Urban Ringbäck vid 12-bönen i Smyrnakyrkan. Han kopplade ihop bibelverser ur 3 Moseboks 1:a kapitel med ett par verser ur Romarbrevets 12:e kapitel. 3:e Mosebok är seg att läsa med alla blodiga offer. Lätt att hoppa över. Obegriplig. I fjol strök jag under en av alla upprepningar:

”Prästen skall så bringa försoning för henne och hon blir ren.” 3 Mos 12:8

Kopplingen offer och gåva blev poängterad igår. Sen blev detta förtydligat genom att vi skall bära fram våra kroppar som ett levande, heligt offer som behagar Gud. Det är visserligen en uppmaning till bröder men jag har kunnat den bibelversen utantill som ung. Den drabbade mig då!

”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga tempeltjänst.” Rom 12:1

Den bibelversen fick jag två gånger till mig som ung, när jag helst skulle vilja bryta mitt löfte till Gud. Vad hade jag lovat då? Jo, i stundens förtvivlan gav jag Gud mitt söndersargade psyke. Tyckte att det inget fanns kvar av mig att ge till en ung man. Den 5 september lovade jag Gud att inte gifta mig. Jag var 23 år men inte 24.

Är det något att berätta offentligt? Jo, därför att det är redan ute! Filmen om min berättelse har samma namn som boken, som inte går att sälja. Filmen går att köpa via Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborg (och boken via mig):

”Pat. är frisk och pigg för övrigt.”

Det märkliga är att såren är läkta men jag triggar lätt igång, när jag inte blir trodd på mina ord. Jag för min del jämför den diagnosen manodepressiv psykos, som jag fick som 20-åring och som gällde för livet i olika journaler med diabetes. Den sjukdomen kan man inte ha under tre månader och bli vårdad för och sen slippa, så fort man blir utskriven från sjukhuset. (Å andra sidan sköts en kronisk sjukdom polikliniskt nu för tiden utan inläggning som regel. Men inte utan medicin.)

Poängen då? Jo, i alla dessa kränkningar som ung har jag forskat i bibeln varför just Jesus måste dö för att jag skulle kunna bli försonad med Gud.

Att vara försonad med Gud är en stor lycka!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

5 reaktioner till “Åttio år”

 1. Gud befriade dig från de kosmiska makterna genom det Jesus gjorde på korset så blev vi försonade med både Jesus och hela skapelsen, även med varandra. Det är därför du nu mår så bra och är 80 år med intellektet i behåll trots din hemska ungdomstid.

  Jag är så glad för din skulle men också för min, annars hade jag inte fått läsa dina kloka tankar. GRATTIS; Gunnel och Grattis vi som fått ha dig här ända tills nu!

  1. Tack, Alma-Lena! Du har varit trogen i de kristna debatterna och gett mig stöd! Det här är lite omtumlande tankar för mig. De skulle ju placera sin synd på det felfria offerdjuret. Hur kunde det bli en gåva som behagade Herren?

   1. Ja försoningens många aspekter är väl omöjliga att helt förstå men den klassiska försoningsläran, som de första kristna höll sig till säger att Gud besegrade de kosmiska makterna (Paulus ordval för det vi kallar synden Satan och döden) genom Jesu död på korset och så betalde lösepenning för oss till dessa makter som höll oss som slavar. Det var enligt klassisk kristendom inte Gud som krävde felfria offer utan Gud som var det felfria offret. Gnosticismen delade upp Gud i den onde Demiurgen som krävde juts blodiga offer och ljusvarelsen Kristus. men klassisk kristen tro tror på treenigheten, Jesus är Gud. Som Paulus säger: Det var Gud som i Krsitus föronade världen med sig.

    Det har åter blivit modernt att splittra Gud i den snälle Jesus och den stränge Gud Fader men Jesus säger ”Jag och Fadern är ett”, ” Den som sett mig har sett Fadern”.

 2. Bra, Alma-Lena, att repetera huvudläran. Andreas Holmbergs inlägg hade kommit bland spam förra inlägget.

  Kusligt med inställningen att var och en tolkar. Det kan faktiskt inte ”var och en”.

  1. Nej, vi ska alltid läsa i de heligas gemenskap. det är en tråkig sak som introducerades med det bästa i reformationen (tillbaka till källorna, alltså Bibeln), man glömde att läsa 2 Petr. som det står: ”Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand.” i protestantisk tradition ha man sagt att man ska läsa ensam men med den heliga Anden, men det är ju naturligtvis de heligas gemenskap som menas. Typisk protestanttolkning.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: