Vart är vi på väg?

Skolatlas från 1947Vart är vi på väg?

Bibeln visar tydligt på, att Jesus var till innan jordens grund var lagd. Han säger själv, att han var före Abraham. I Ordspråksboken kapitel 8:22-31 står det om barnet som lekte. Det är olika översättningar och tolkningar, om det gäller Jesus eller Visheten. Å andra sidan står det i Nya Testamentet, att all vishet är i Kristus. Bibeln visar hela sträckan mellan himlen och dödsriket. Ingen har gått längre sträcka än han gjort. Till slut längtade han efter den härlighet, som han hade hos fadern innan. Han längtade hem. Vi har ingen karta över den vägen. Det är ingen tävling heller, där någon kan dra i handbromsen och tala om var vi är. Alla kan få tillgång till en bibel nu förtiden. Nästan alla är läskunniga och den helige Anden är given som hjälpare och vägledare, när allt var fullbordat av Jesus och femtio dagar hade gått sen han blev korsfäst mellan två rövare.

Vart är vi på väg? Ingen vet mer och bättre än om sig själv och sin egen väg mellan födelsen och döden.

1) Jesus kom från himlen och gick ända ner i dödsriket. Ingen har gått längre väg.

Vart är vi på väg, när allt som vi trott på blir taget ifrån oss? Finns det en möjlighet att gå sin väg då? Finns det någon, som vill gå med på den vandringen? Ett sätt är att leva med i en bibeltext. Ett sätt är att få sätta in sitt eget namn och situation och få berätta vad det är som hänt.

2) På sträckan mellan Jerusalem och Emmaus (c:a 11 km) får vi berätta allt vi varit med om som vi inte fattar. Sen går han igenom alla skrifterna med början i Moseböckerna. Han är överallt i texterna. Lukas 24:13-31

Vart är vi på väg? Skall vi fortsätta strida om vem som har rätt till landet och vem som är Abrahams barn? Den debatten är inte ny. Ett bra sätt är att läsa från början, vad Gud tänkt med hela sin Skapelse och hur gott det var. Ett bra sätt är att inse till slut, att jag också varit med och förstört hans goda tanke. Ett sätt är att börja om vandringen och lyssna, när jag fått säga mitt.

3) På sträckan Sikem (Sykar nordväst om nuvarande Nablus) och Dotan några km (10-12?) nordväst vandrade Josef på sin väg för att se hur bröderna hade det. Josef är viktigaste förebilden till Jesus på alla områden. Jesus var frestad i allt. Dock utan synd! Därför kan han hjälpa oss. Berättelsen om Josef och hans bröder är oslagbar! De hade samme far allihop. 1 Moseboken 35 -50

Karta Josef o Jesus042

http://www.antautmaningen.se

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: