Se upp vid bygget!

Bekännelsen 3 (800x528)Trosbekännelsen

Här börjar min blogg. Det slog mig hur målmedvetet arbetet var på bibelsajten vid år 2000 för 12 – 20 åringar i åldrar. Debatterna var heta om kreativism eller evolutionslära. Debatterna var heta om bokstavstro eller förmågan att tänka själv med sunt förnuft. Debatterna var om rätt eller fel trots att det inte går att debattera angående sexuell läggning. Det fanns duktiga debattörer och en var konfirmerad men hade konverterat till islam. Hon visade på att det var samme Gud, som kristna och muslimer åkallar bara olika namn på grund av språket. Där var duktiga Jehovas vittnen – duktiga att argumentera.

Ser jag på trosbekännelsen rad för rad så var det ifrågasättandet som gällde. Inte att unga människor skulle få en tro på historiens Gud. Religionsdialog var ett populärt begrepp redan då.

Nehemja grät, när han fick veta hur tillståndet i Jerusalem såg ut. Han grät och erkände, att han och hans familj också hade syndat mot Gud. Han satte ett samband mellan tillståndet i hans land med att folket övergett Herrens undervisning.
Nehemja kap 1

Det är inte många kapitel i bibeln men värda att begrunda om och om igen. När jag erkänner, att jag också har ansvar över hur situationen ser ut i vårt land och bekänner min synd, så kan uppbyggnaden få börja! Var och en gör i ordning i sitt eget liv och rustar upp just den biten (sopar framför eget hus är vårt uttryck).

Skall jag ansvara för hur grannen rustar upp och ödmjukar sig inför Gud? Skall jag snegla på ledarnas felaktiga undervisning? Skall vi låta drevet få gå en gång till på en kvinnlig ledare?

Det är inte min tillämpning av bibeltexten här! Det var en vanlig pastor på 70-talet, som visade på att bibeltexterna är lika aktuella alltid. Det är lätt att riva ner kristendomen och ta bort gudsfruktan! Det är svårare att bygga upp ett skydd mot fienden. För fiender har vi i den andliga kampen. Alla läror är inte lika bra. En mur kan skilja människor åt men här är det fråga om en mur till skydd mot fiender. Och fiender hade skövlat hela Israel och Juda land. Folket levde i fångenskap i Babel under svåra förhållanden. Profeten Jeremia hade förvarnat gång på gång. Så kom äntligen en förändring…

Så här står det att läsa i Gamla Testamentet och Nehemjas bok kapitel tre:

Präster som arbetade på muren
22 Efter honom arbetade prästerna, männen från Jordanslätten.
23 Efter dem arbetade Benjamin och Hassub mitt emot sitt eget hus. Bredvid dem arbetade Asarja, son till Maaseja, son till Ananja, utmed sitt eget hus. 24 Efter honom arbetade Binnuj, Henadads son, på ett annat stycke från Asarjas hus ända fram till Vinkeln och vidare fram till Hörnet. 25 Palal, Usajs son, satte i stånd sträckan från platsen mitt emot Vinkeln och det torn som skjuter ut från det övre kungshuset vid fängelsegården.
Efter honom arbetade Pedaja, Paros son. 26 Tempeltjänarna som bodde på Ofel arbetade ända fram till platsen mitt emot Vattenporten mot öster och det utskjutande tornet.

Övriga byggare
27 Efter Pedaja arbetade folket från Tekoa på en annan sträcka, från platsen mitt emot det stora utskjutande tornet fram till Ofelmuren.
28 Ovanför Hästporten arbetade var och en av prästerna mitt emot sitt eget hus. 29 Efter dem arbetade Sadok, Immers son, mitt emot sitt eget hus. Bredvid honom arbetade Semaja, Sekanjas son, som hade vakten vid Östra porten. 30 Efter honom arbetade Hananja, Selemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, på en annan sträcka. Och efter dem arbetade Mesullam, Berekjas son, mitt emot sin tempelkammare. 31 Efter honom arbetade Malkia, en av guldsmederna, ända fram till tempeltjänarnas och köpmännens hus, mitt emot Mönstringsporten och vidare fram till Övre Hörnsalen. 32 Och mellan Övre Hörnsalen och Fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen på att sätta muren i stånd.

Svenska Folkbibeln

Nu är det natten då vi fått en extra timma. På den föreslår jag svenska namn på ledande präster (utan pensionering) och pastorer (f.d. eller nuvarande ledare för samfund eller kyrkor). Det skall vara män!

Till Anna

Till Sofia

Tänk dig in i vår svenska situation och ledare, som börjar studera Herrens undervisning och gråter över läget i Sverige och synden!
KG Hammar, Niklas Piensoho, Stefan Swärd, Ulf Ekman, Lennart Koskinen…

Det skall vara män som gråter! (Nehemja 1:4)

Till Judith

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

3 reaktioner till “Se upp vid bygget!”

  1. Nej, Gunnel, det är inte lätt att riva ner Guds ord. Glöm inte att det är starkt, Gud är hållbar, hållfast och trofast. Ingen människa rår på Gud. Vi ska respektera varandra men överdriven respekt för dem som läst teologi behöver man inte ha.Guds ord håller!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: