Silverbägaren i säcken

Idag skall jag ut på djupt vatten. Det är inte riktigt OK, att arbeta med drömmar. Nu finns de i bibelns berättelser oavsett vad vi tror eller inte tror. Josef hade två olika drömmar, som bröderna avundades.
1 Mosebok kapitel 37
Jakob som far med längre perspektiv bevarade detta i sitt minne. Det är lätt att hänvisa till Josef Marias blivande man i Nya Testamentet, när han fått en dröm om Jesus. Matteus kapitel 1.
Allt hör i hop med allt för den som vill ha helheten.
”Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt.” Psaltaren 119:160

Josef prövade sina bröder länge innan han gav sig till känna för dem. Det gäller ju bara att läsa kapitlen 37-50 i första Moseboken. Det jag vill visa på idag är silverbägaren, som var Josefs och som han drack ur. I de orden finns profetian om upprättelse för var och en som tror. Silver står för Guds tal, som är rent. Silver skulle användas som fotstycken till brädorna i tabernaklet för att brädorna skulle kunna stå upprätt och bli en helgedom för Gud.
I Nya Testamentet finns texter om att vara upprättad inför Gud på ORDETs grund och så bli ett tempel åt Gud.

Nej, jag skall inte gå händelserna i förväg. Vi närmar oss påsk. Vi närmar oss bibeltexten, där Jesus instiftar nattvarden. Han tog kalken och tackade Gud. (Hur kan någon komma på idén att ta bort förkunnelsen om förbundsblodet? Det är en bra fråga för Svenska Kyrkan tidning.)

Kunde någon av hans tolv lärjungar dricka Jesu lidandets bägare till botten för oss och för syndernas förlåtelse?

Josef prövade sina bröder genom att lägga sin egen silverbägare i Benjamins säck. När bröderna kommit utanför staden skickade Josef hovmästaren med flera efter bröderna och anklagade dem för stöld. Israel fick verkligen tänka igenom vad de gjort mot Josef sin broder. Men det tog tid att fatta. Tolv är ett förbundstal och alla tolv fick senare uppgiften att bära Guds tal vidare till alla människor.

Det kan ta lång tid nu också att fatta vad Jesus gjort för oss.

Upprättade människor är ett tempel åt Gud tillsammans

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: