Männens revir

En gång skrev jag, att det verkar vara männens revir att debattera. Och fick kritik på detta. Jag tror fortfarande, att det är så om jag inte som kvinna kan uttrycka orden korrekt i ämnet teologi.

Sjukvården däremot är kvinnornas revir mer än männens. Vad är det som säger, att män kan mera om döden än kvinnor? Vad är det som säger, att män kan mera om livet än kvinnor? Vad är det som säger, att vi inte tillsammans skulle kunna samtala om livet och döden utan akademiska examina?

Jag bara undrar.

Abraham

1 Mos 12:1
Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig.
Tidigare översättning har orden: ”Gå ut…..”

Abraham blev som vi vet provocerad under ett långt liv. Han blev provocerad att fortsätta att tro på ett löfte av Herren Gud, att han skulle få en son med sin hustru Sara. Sara var inte bara överårig. Sara var 90 år gammal. Det var Sara, som gav upp för fakta och hänvisade Abraham till tjänstekvinnan Hagar.

Därmed fick vi teologi på högsta nivå och världen stridigheter utan några gränser. Just där delar sig framtiden. Herren förväntade sig en orimlig tro av Abraham. Herren höll sitt löfte oavsett att Sara inte klarade av provokationen.

Just där delar sig vägarna. Jag tror på ett orimligt löfte, som är givet av Herren och förnyat gång på gång. ”Gå ut….” och lämna det som är rimligt att tro på….gå ut mot en okänd framtid….

Studera kartan över alla vandringar, som Abraham gjorde tillsammans med sin hustru Sara.
”…frälsningen kommer från judarna,” sa Jesus till den samariska kvinnan i samtalet vid brunnen (Joh 4:22). Som om Jesus inte kunde sin släkthistoria! Av Jakobs tolv söner kommer frälsningen via Juda – inte via Levi, som var prästsläkten. Frälsningen kommer genom ett löfte från Gud på ett helt orimligt sätt genom Sara 90 år gammal. Hon födde Isak. Inte för att det var möjligt utan just för att det vara omöjligt. Det mänskligt möjliga sättet att få en son var genom en ung kvinna Hagar. Så var de mänskliga tankarna.

Där börjar teologin om att vara född efter köttet eller efter anden. Kan man gå in i sin moders liv och bli född på nytt? Nej, självklart inte utan bara genom tro på honom, som Gud har sänt till vår räddning.
”Vem kan då bli frälst?” Det är frågan i alla tider och svaret är likadant nu som då.
Det är omöjligt för människor men möjligt för Gud.

Maria, Jesu moder, fick lov att fråga ängeln hur det skulle gå till. Hon fick veta, att det skulle ske genom helig ande. Det behövs ingen mer jungfrufödelse i världshistorien. Jesus blev född enligt ett löfte från Gud till profeterna. Där fortsätter teologin att gå i olika riktningar. Antingen tror man eller också kan man komma till tro…..

Error 404

Det går inte att ta bort SHUTTER ISLAND genom att bara klicka på ”Redigera” och sen ”Till papperskorgen”.
Det går heller inte att sudda ut minnet av ”Patient 67”.

Verkligheten finns kvar även om jag skulle behöva lite mer tid att bearbeta några böckers innehåll. Det gäller etikforskaren Ann Heberleins. ”Liten bok om ondska”, som innehåller ruskiga analyser av ondska, som varit synliga hos kända och okända personer.

Två år tidigare fick vi följa författarens egna skräckupplevelser och kamp mot döden via offentliga meddelanden och sen i boken:
”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”
Vi fick ett tydligt ansikte på sjukdomen mano-depressiv psykos, som numera kallas bipolär.

Förra sommaren kom den mest kände psykoanalytikern i Sverige Clarence Crafoods självbiografi ut:
”Kärleksförsök och svek – En själsläkares berättelser”
Jag hade väl tänkt att få läsa om nedmonteringen av våra stora mentalsjukhus men fick läsa om det som jag inte ville veta något av – helst inte.

Dessa böckers innehåll – det vill säga mitt intresse för psykiatrin blev ”Error 404” i går kväll, eftersom jag själv var ”Patient 56” en gång i tiden och har studerat min sjukjournal med alla övergrepp och min egen ilska.

Så nu gör jag ett upphåll i mitt bloggande.

Han, hon eller den

Den 22 december hette min bloggpost ”omöjlig bibeltro” med citat från debatten i Credoakademin. Bibeln är ingen vetenskapsbok och vetenskaplig forskning kan inte ställas mot texterna. Bibelns texter handlar om Gud som skaparen och människan. Texterna handlar om fall och återupprättelse. Det går inte att debattera om Gud kunde gripa in eller inte. Det är redan gjort och fullbordat en gång för alla. Jungfrun blev havande och födde en son utan någon man.

”Kan Gud klara sig utan män. Det är frågan?” Så provokativt slutade bloggen. Så provokativt annonserade jag den i FaceBook och det gav 77 inlägg utanför fakta att Gud stigit ner och blivit människa genom Jesu Kristus.

Gud är han. Jesus är han. Upptakten till debatten kom sig av att Annika lyssnat på en präst, som använt ordet ”livgiverskan” med andra ord femininum. Med en annan tolkningsmodell gissar jag det vill säga feministteologi. Jag för min del är utbildad arbetsterapeut. Det är bäst att poängtera det. Jag är alltså ingen feministteolog. Min blogg skall inte handla om att jag tolkar rätt och du tolkar fel. Min blogg skall inte handla om en blandning av äpplen och päron. Han är han i bibeln och hon är hon. Den helige ande är ibland i vinden, ibland i elden, ibland som lärare och ibland som försvarsadvokat. Gud är han men liknas vid en kvinna en gång i Jesaja kapitel 66.

Min fortsättning skall handla om kvinnan vid brunnen en gång till men en annan kvinna tidigare i den bibliska historien. Det skall handla om en kvinna som tänkt brud till en tänkt brudgum. Brud är femininum och brudgum är maskulinum. Bröllop är det. Det skall handla om en vandring mot ett okänt mål med kärlek som drivkraft.

Det är liv och övernog att lära känna den Gud sänt Jesus Kristus och följa honom. Förebilderna är många i bibeltexterna. Väl mött där vid brunnen.

Josef

Det är vetenskapen, som styr den omöjliga bibeltron. Enligt vetenskapen är det omöjligt med en jungfrufödelse. Det ordet finns heller inte i bibeln, så allt faller ändå på sin orimlighet. Tur att jag hittat en kvinnlig präst på nätet som till och med vågar leka med orden. Hör här: storasysterivassen. Utan mellanslag. I ett enda ord. Får en präst skriva hur som helst och ha egna associationer eller beror det på att hon inte borde vara präst utan bara kvinna, syster, dotter och sen maka?

Det var en gång….så börjar ju alla sagor. Nu finns det en avhandling på nästan 600 sidor om myten om Jesus som inte fanns. En myt är en berättelse. I vår tids julgranslekar kan någon viska en berättelse till den som sitter bredvid. Han eller hon skall berätta vidare till nästa och nästa till nästa och så vidare. Till slut får alla lyssna på hur berättelsen ändrat sig under vägens berättande, lyssnande och berättande. Så fick det inte gå till under lagens tid eller ens före. Inget fick ändras på av en uppenbarelse från Gud.

Det var en gång en farao, som glömde av berättelsen om Josef och hans bröder. Han var historielös och blev rädd för att Josefs släktingar blev för många och sen kanske för starka. Så han höll dem i grymt slaveri och gav den tidens barnmorskor i uppdrag, att se till att gossebarnen inte skulle överleva. De hade order att döda dem men flickor fick leva. 2 Mose kapitel 1 och 2. Det blev värre än så.  Alla nyfödda gossebarn skulle kastas i floden  Nilen.

Där börjar ”den omöjliga bibeltron” i två föräldrar, som vågade trotsa order. De gömde sitt gossebarn i tre månader. Sen vågade de inte längre och tog till räddningsplanen nummer två och gjorde en korg av papyrus och strök på jordbeck och tjära. Sen la de barnet i den och sköt ut i vassen i Nilen. Här fortsätter den omöjliga tron. Storasyster fick i uppdrag att stå och se på hur det skulle gå för lillebror. Undrar just om föräldrarnas rädsla smittat av sig på henne? Fick Miriam bara den uppgiften att stå och se på hur det skulle gå? Kan föräldrar fordra att barn skall tro, att det skall sluta bra?

Julspelen i många kyrkor är över med dockan, som skall föreställa Jesusbarnet. Nu heter han Josef, som bara skall stå där på avstånd och se på. Stackars Josef!  Skulle han inte få någon bättre uppgift än att vara ifrågasatt och utskämd inför alla! Vems var barnet mer än Marias?

Plötsligt har dagarna gått och Josef får en ny uppenbarelse att ta barnet och dess moder och fly till Egypten. Han skulle passa barnet! Han fick en orimlig tro dessutom på sin uppgift precis som Miriam fick en gång.

Satan kommer inte åt barnet från himlen! Det är en möjlig bibeltro. En Frälsare är född åt oss i Davids stad.

En liten jeremiad

http://sofialillyjonsson.wordpress.com har i sin Blogg gett mig nytt adrenalin till egen Bloggpost. Det gäller bitterhet och hänvisningen är till Dag Sandahls senaste. Wow

Dag Sandahls Blogg gäller kvinnor som präster igen och denna gång är det värre än vanligt, för det gäller frikyrkokvinnor, som blivit präster. De s.k. kvinnoprästmotståndarna är de, som håller sig bäst och mest till bibeltexterna, har jag lärt mig. Dom förkunnar Guds ord, som det står skrivet med andra ord.

Här kommer min lilla jeremiad:

Jer 9:1-3
   ”O om mitt huvud vore en källa
    och mitt öga en brunn med tårar,
    då skulle jag gråta dag och natt
    över de fallna i mitt folk.
 
    O om jag kunde finna
    ett rastställe i öknen,
    om jag kunde lämna mitt folk
    och gå bort ifrån dem!
    Alla är de äktenskapsbrytare,
    en samling trolösa. 
    En spänd pilbåge är deras tunga.
    Lögn, inte sanning,
    härskar i landet.
    De går från illdåd till illdåd
    och mig vill de inte veta av,
    säger Herren.”

Jag för min del är förvånad över att många präster inte vet skillnaden mellan äktenskap och sambo. Det är inskrivet till och med i Svenska Kyrkans skrifter, att det är det samma. Om inte jag fattat fel

Dag Sandahl, jag är inte bitter över att jag inte fick bli pastor inom Svenska Missionsförbundet. Det föll mig aldrig in att gå över till Svenska Kyrkan för den skull och bli kvinnlig präst. Det har alltid funnits bibelkvinnor inom frikyrkorörelsen. Där kommer eventuellt bitterheten in att män i stort sett vägrar släppa in oss kvinnor i bibelsamtal angående teologi och exegetik. Är detta en prestationsförlust för präster, att kvinnor också kan se vad det står skrivet?

Försoningen

Det verkar som om guiden på utställningen ”Psykiatrin under 4000 år” kan mer om försoningen än många av landets präster. Följ länkarna i   http://sofialillyjonsson.wordpress.com/2010/10/30/jag-citerar-mig-sjalv/  Länkarna handlar om alkoholhalten i nattvardsvinet och sättet att ta emot nattvarden.

I foldern INRE RUM finns en bild på en svart skinnkappa och bredvid ligger det ett par svarta solglasögon. Texten är:

”Extra hud” 2008 Svart läder och solglasögon ger skydd åt hudlösheten i en psykos   www.inrerum.com

I bibelns början står det:

1 Mos 3:21
    Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem.

Det var ett normalt tillstånd i Edens lustgård för de två första människorna att vara nakna inför varandra och inte blygas. Det är inget normalt för någon människa att bli avklädd offentligt och påklädd en patientskjorta och sen bli fastspänd i ett bälte! Det är normalt, att vilja vara klädd. Det är inte normalt, att vara hudlös och ha sår som blöder. Det är normalt, att längta efter upprättelse och bli försonad med sig själv och sina traumatiska minnen.

Är det inte detta, som är prästernas uppgift att berätta om försoningen om helande? Ja, visst alkoholism är också en skamlig sjukdom. Skall prästerna debattera procentenheterna i nattvardsvinet och missa poängen totalt, att det finns en försoning genom Kristi blod? Herren Gud vet, att vi står avklädda inför honom och har inget att skyla oss med. Därför gjorde han kläder av skinn och tog bort skammen.

Jasså inte! Jag är väl lika bra som någon annan och gör så gott jag kan av livet! Jojo. Nu är det fråga om olika tolkningsmodeller som vissa präster och jag inte delar. För att få kläder av skinn måste det till någons död. Här börjar profetiorna om Guds sons död på korset. Det rann ett blod i Edens lustgård av ett oskyldigt, felfritt offer för att Herren skulle kunna ge Adam och Eva kläder av skinn. De blev klädda av Gud själv.

I nattvarden förkunnas Jesu Guds sons blod för dig utgivet. Varför då? Jo, för att Gud gjorde kläder av skinn för att ta bort vår skam. Jag vill ha detta bibelns budskap! Jag har längtat efter upprättelse över 50 år av psykiatrin men de kan aldrig ge mig någon upprättelse! Kvar har varit att jag måste förlåta som jag själv blivit förlåten av Gud.

Detta är försoningens innebörd i nattvardsvinet. Poängen är inte alkoholhalten eller alkoholfritt. Poängen är att jag inser, att jag varit naken inför Herren Gud och behöver kläder av skinn. Jag tar emot vinet och brödet som förebild till brödet från himlen och hans död på korset.

Så ser paradoxen ut i bibeln att mina sår är oläkliga men att det är läkedom i hans sår. Jag är inte bättre eller sämre än någon annan bara välklädd inför Gud på grund av att han själv gjorde kläder av skinn.

Tack, Sofia Lilly Jönsson, att du träffar huvudet på spiken så ofta i dina Bloggar! Jag citerar mig själv också när jag blir upprörd…..

Skämmigt

Det handlade om ordförståelse. Det handlade om ord, som inte används så ofta. Det var i gårdagens blogg. Så kommer det till nya böjningar och nya kombinationer.

”Jag hade tänkt fega ur,” sa den unga dottern på sin pappas födelsedag. Så fattade hon mod och talade inför många.

”Det är så skämmigt,” sa 20-åringen, när han inte ville höra bandet, där han sjöng så fint som barn.

Natten är över och igår hade jag tänkt fega ur. Jag vill inte vara med längre och berätta om hur hårfin skillnaden är mellan att vara frisk och sjuk. Det är så skämmigt! Det finns sjukdomar, som är skamliga! Det fanns sjukhus, som var ökända utom för personalen, som kunde den världen. Vad är friskt och vad är sjukt? Vad är dåraktigt och vad är förståndigt?

”De´va´ bara ett stôlleprov,” sa hon om en dumhet hon gjort. Ja, det är minst sagt skämmigt med stôlleprov!  Igår kväll tänkte jag fega ur. De unga skall minsann inte få höra om mina! Så perfekt som jag uppför mig och friskt. Alltid. Och såå duktig som jag är! Alltid.

Nästan. Måtte det gå bra för Annelie J! Det är fråga om en attitydförändring och ”Inre rum”, som hon och andra försöker genomföra genom att berätta om denna hårfina gräns som är mellan friskt och sjukt. Och den, som var sjuk år 1956 skall inte vara stämplad hela sitt liv med en sinnessjukdom och bära osynlig tvångströja! Det finns ju andra diagnoser, som inte är skämmiga. Lite arg är jag fortfarande över den behandling, som jag fick då för en svår sömnrubbning men jag skall inte fega ur. Tror jag. Jag är ju ett stycke gammal historia, som inte får glömmas och inte skall upprepas av blivande sjukvårdspersonal.

Skräp

Dom som kan det här med datorer påstår, att det kan bli skräp någonstans, som tydligen hindrar jobbet. Inte visste jag, att datorn är så lik garderober och källarskrubben. Jag vet inte vad som finns där. Nu skall den gamla datorn tömmas. Vad har den i sitt minne och vad har jag?

Det går inte på en dag att finna sig till rätta på en ny plats heller. Jag har inget gjort för det ens. Det är en fascinerade tanke vilka som rör sig i rymden via en dator. Var och en har sin egen bana precis som stjärnorna. Nej, så enkelt är det inte för våra synpunkter och uppfattningar krockar ofta i debatter.

Den som betytt mest för mig under mina 10 år ute i rymden är Job x. Job står för att han var prövad till brisningsgränsen och x för att han ville vara okänd, tills vi fick ett förnamn. (Detta är min egen tolkning.) Denne Job x hade varit kristen under många år och var mycket bibelkunnig. Sen lämnade han den kristna tron. Han utmanade oss bekännande kristna i alla svåra frågor. Jag var tvungen att tänka till många gånger. Tyvärr var vi lika envisa om att tolka rätt båda två.

Detta är min första  Blogg-post här på WordPress. Tänk, om det gick att få kontakt en gång till med Job x? Debattsajterna stängde ner en efter en för ungefär 5 år sen. Kvar i min dator finns mappar med olika namn. Första åren tog  jag kopior av viktiga debatter. Är det så konstigt?

”Kristus är svaret, men vad är frågan.”  En fyndig formulering som fanns att läsa en gång i tidningen Nytt Liv.