Endast för kvinnor – tydligast

Bekänn era synder för varandra och bed för varandra. Det uppmanar bibeln. Jag har bekänt mitt högmod, att jag skulle vilja vara intelligentare än jag är. Jag skulle vilja kunna förstå vad teologer skriver. Det är ju ändå bibeln det handlar om! Högmod är en synd, som hör till Sodom tydligen enligt en bibelvers i Hesekiel kapitel 16 och vers 49.

Visst är det högmod också att tro sig ha rätt att sortera i bibeln vad som är dåtid och inte gäller nutid? Nej, jag skall inte predika! Jag skall inte undervisa! Jag vill bara visa på några tydliga meningar från bibeln angående att Jesus kom från himlen och blev människa genom helig ande.

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad* med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss. 24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.
Matteus kap 1:18-21 Svenska Folkbibelns översättning

Det skiljer inte så mycket i olika översättningar angående detta. Problemet är när teologer påstår, att det kan tolkas på olika sätt. En bibelöversättning kan till och med tunnas ut i innebörd omärkligt. Se Ruts bok kapitel 3 och jämför Bibel 2000 med vad det står tidigare och i Svenska Folkbibeln som ett exempel. Det gäller att jämföra olika översättningar. Det gick inte på en dag, att liberalteologin tagit över mer och mer och ”fundamentalister” blir utbuade. Fundament betyder grund.

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus.”

Bibel 2000

Nej, jag skall inte predika. Jag är bara så innerligt trött på tolkningar jämfört med att få läsa själv innantill och tro på orden – ORDET från Gud som kom och tältade bland oss. Ett förbund är fortfarande ett förbund och det nya förbundet genom Jesus Kristus är bättre än det gamla. (Den som vill får gärna försöka hålla hela lagen för att bli rättfärdig genom den.)

Ett tidigare inlägg ”Tänk om Maria sagt nej!”

Släktforskning – en tidigare bloggpost

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: