Lång väg till försoning

Det står inte skrivet i bibeln hur länge en människa ältade sina tankar. Det står bara om att tankarna fanns kvar och dök upp igen. Tankar om brott. Det står inget om analyser. Det står bara en historisk beskrivning på orsak och sen verkan. Eller kan det vara så att vägen till försoning finns där i texterna?

Jakob fick fly hemifrån under dödshot. Han hade lurat till sig förstfödslorätten. Den tillhörde Esau. Jakob fick en dröm en natt. (Hans son Josef kallades ”drömaren” senare i tiden.) Tänk, om den långa vägen till försoning är utstakad här? Vi får inte veta hur många år vandringen varade i flykten från Esau till Jakobs kamp vid Jabboks vad. Då var Jakob liten och rädd på väg att möta sitt förflutna. Hur skulle han klara mötet med Esau på andra sidan Jordan? Kvar är drömmen om en stege, som räckte ända från himlen ner till jorden. Kvar är änglarna, som gick upp och ner på den. Kvar är att Herren inte gick till rätta med Jakob utan presenterade sig som ”din fader Abrahams Gud och Isaks Gud…” Sen fick Jakob veta vad han skulle få i framtiden. 1 Mos kap 28
Kvar är att Jesus hänvisade till denna dröm, när den blivit en verklighet! Han själv var och är förbindelsen från himlen ända ner till jorden. Han själv var och är förbindelsen från jorden och ända upp till himlen.

Innan profetian om Jesus går i uppfyllelse får vi hitta vägen till försoning i Gamla Testamentets texter. Det gäller att möta sitt eget förflutna. Men inte utan en kamp med den Okände vid Jabboks vad. Inte utan hans välsignelse! ”Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig!” Efter det kan vandringen fortsätta – vandringen mot det förflutna och mötet med Esau.

Vart vill jag komma? Jo, vägen är lång. Vägen är mycket lång senare i tiden för Jakobs söner. De trodde, att det var hungern bara, som drev dem till Egypten för att köpa säd. Som om det gick att förtränga, att deras bror Josef varit tvungen att gå den vägen före dem! Och som en slav såld till Egypten. Några få kapitel i bibeln innehåller så mycket! Fick Jakob förebråelser av Herren Gud i Betel, när döden hotade honom? Fick Josefs bröder förebråelser, när han till slut presenterade sig för dem? Hade inte bröderna gått länge nog och tänkt igenom orsak och verkan på vägen till och från Egypten om och om igen?

Jakob ledde hela sin familj till försoning med det förflutna. Det står inget om att han ältade det som varit men han förträngde det inte heller. Skall det vara så farligt att leda sin församling till försoning med ”Esau” – det som varit en gång i ett gemensamt hem?

Lovsång att sjunga efteråt:
”Han för sin hjord i bet
likt en herde
och sakta för han moderfåren fram.”

Jesaja 40:11

Om och om igen
om och om igen…
tills Lammet blir herden

Bibelhänvisningar:
Jakobs stege 1 Mos 28:12 som Jesus hänvisar till Johannes ev. 1:43-51
1 Mos kap 32 o 33 Kampen med Gud och kampen att möta det förflutna
1 Joh 1:1 Det vi har sett och hört…
Uppenbarelseboken 7:17

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

En tanke på “Lång väg till försoning”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: