Gemensam framtid

Det skall handla om mitt förflutna. Inte om sammanslagningen mellan Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Medodistkyrkan. Det skall inte handla om val av namn tillfälligt heller utan om en gemensam framtid, som inte finns. Eller som inte var tänkbar i vart fall.

Det är inte roligt, att bli placerad i ett fack. Jag tycker inte om det. Ändå gör jag det själv placerar andra i ett fack: de som tror och de som inte tror och de som ännu inte tror.
Paulus skriver om detta till församlingen i Korint:
2 Kor 6:14
Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret?
Not i B82
6:14 5 Mos 22:10; Ef 5:7, 11
6:14 Gå inte i par GT:s förbud mot att plöja med två olika dragdjur samtidigt (5 Mos 22:10) tillämpas här bildligt på samlevnaden mellan kristna och icke-kristna. — Då det följande stycket (6:14-7:1) tycks bryta sammanhanget, har somliga utläggare antagit att det är en del av något tidigare brev, infogad i oriktig ordning (jfr 1 Kor 5:9). Paulus kan dock mena att församlingen gör honom personligen en glädje (v. 13; 7:2) genom att följa den här anförda regeln.

Här är hänvisningen till gammal, sträng frikyrkohistoria, att inte gifta sig med en ”ofrälst”. Den stränga regeln har inte förekommit i Svenska Kyrkan eftersom alla spädbarnsdöpta räknas som kristna utan egen bekännelse på Jesus som Herre.

Detta var en lång inledning till ett av alla val under mitt liv. Det räckte inte med en förälskelse. Det räckte inte med ömsesidig kärlek en gång i min ungdom. Vi hade ingen gemensam framtid. Det räcker inte att en tror. Det skulle halta. Kvar är alla debatter om tron på Jesus Kristus som människa och perfekt lärare och pedagog eller tron på Jesus som Frälsare från synden. Kvar blev min ångest. Hur går det för den som dör och inte ville ha Jesu försoning med Gud? Kvar är alla olika tolkningar.

Jes 9:1-2
Men natten skall vika där ångest nu råder.
Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den siste slagit med full kraft västerut, mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område.

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.

Detta är en gammal profetia, som har gått i uppfyllelse. I Sverige skall inte skolbarn få höra sången om ljuset i våra vackra kyrkor under skoltid. Att mörkret inte fått makt över ljuset är farlig förkunnelse! Tydligen. Vi skall vara tydliga och fortsätta med religionsdialog. Debatterna med humanisterna skall fortsätta på sitt höga intellektuella plan.

De höjderna når jag aldrig! Det är där problemen sitter, att vissa är så intellektuella att de inte kan tro mer än deras förstånd förklarar för dem.
Gud kan inte stiga ner från himlem och bli människa utan en mans medverkan! Så där stannar vår gemenskap. Gud kan inte skingra mörkret i bråkdelen av en sekund heller.

Hans dårskap är visare än människors förstånd. Så han gjorde som han ville och sa sitt:
Varde ljus!

Och det vart ljus och är ljus i mörkret.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: