Gudsfruktan eller religion

Det är inte lätt att tänka om. Det kan ta tid. Det kan bli många myror i huvudet. Är det rätt eller fel att tänka? Den som ifrågasätter och anmärker kan bli ett stort irritationsmoment i omgivningen. Det ser ut, som det är bättre, att inte tänka. På Gud i vart fall.

Så fick vi äntligen en ny Bibelöversättning år 2000. Det var svårt, att få någon att vilja vara med i ett samtal hur det står nu och hur det stod förut i 1917 års översättning. Någon sa till mig, att först måste jag kunna grundtexten, innan jag anmärker så mycket. Det är försent i min ålder. Kvar är min intuition. Kvar är mina föräldrars uppfostran, ordlös i kärlek till varandra, oss barn och innan dess kärleken till Gud. De var före alla teologer och exegeter! Det är jag glad över. Det räcker teskedvis med denna teologi numera. Tydligen kan var och en ha sin egen eller gruppera sig…

Gudsfruktan är för mig respekt för den högste mycket mer än rädsla för åskväder. Gud fordrar inte respekt! Han är värd det! Fordrar respekt gör däremot ledarna för kriminella gäng. Annars kommer mordhoten och innan dess utpressning. Gud är värd respekt och tillbedjan. Det är inte kriminella ledare. Gudsfruktan är för mig tillit och trygghet. Religionskunskap har jag aldrig läst. På min tid var undervisningen självklar i Kristendom ända fram till realexamen. Nu vet vi hur farligt det är med Guds välsignelse till och med. Det kan vara kränkande.

Gudsfruktan är vishetens begynnelse.
All kunskap och vishet finns i Kristus! Varför ger då vår religion stor lön?
(1 Tim 6:6 ”Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga,” Not: Matt 6:19-21, 24-34+; 10:9f.; Heb 13:5
6:6 Fil 4:11f.; 1 Tim 4:8; 5:18+)

1917 års översättning:
”Ja gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.”

Är det detta som kallas beröringsskräck? För de andras skull talar vi hellre om religionsdialog än att det finns en enda frälsning genom namnet Jesus…

Våga tala om summan av Guds ord!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: