Ett motgift

Via Google och Apoteksbolagets emblem får jag den text jag söker:
”Ormen som slingrar sig runt en stav är en symbol för den grekiske guden för läkekonst, Asklepios, och har varit läkekonstens symbol i över 2500 år”
Det låter ju trovärdigt.

Den bibliska historien är äldre än så och Jesus kopplar ihop den kommande händelsen, när han skall korsfästas med ormen i öknen runt 1450 år f.Kr.
Joh 3:14-15
Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Isrels barn skulle bli friska igen efter ormbetten, om de såg upp på den kopparorm, som Mose hängt upp på en stång.
4 Mos 21:4-8
De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose: ”Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten.”
Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sade: ”Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.”
Mose bad för folket, och Herren sade till Mose: ”Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.”

Herren gjorde det ena undret efter det andra för att visa sin makt att rädda Israels folk ur träldomen i Egypten. De skulle lära sig tillit genom undren. De skulle lära sig att ingen Gud är som deras. De skulle lära sig välsignelse genom lydnad. Men de klarade inte av att tro på Herrens löfte om mat för dagen. (2 Mos kap 16)

Jesus kallade sig livets bröd och för brödet som kommit ned från himlen. I den texten använder Jesus samma namn som Gud använde om sig själv i sin presentation till Mose:
2 Mos 3:14-15
Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ‘Jag är’ har sänt dig till dem.” Och Gud fortsatte: ”Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte.

Citat från noten till Joh 4:26 och Joh 9:37 NT 81

4:26 Det är jag Grundtextens uttryck kan, taget för sig, betyda ”jag är” och anspelar därmed på Guds ord till Mose enligt 2 Mos 3:14: ”Jag är (den jag är)”. Samma uttryck, med samma anspelning, återkommer flera gånger i Johannesevangeliet (6:20; 8:24, 28, 58; 13:19; 18:5; jfr Matt 14:27 med par.; Mark 13:6; 14:62).

Varför repeterar jag detta? Jo, därför att det är livsnödvändigt att påminna om att Israels Gud i Gamla Testamentet är samme Gud i Nya Testamentet i Jesus. Lydnad är inget ord som har prioritet nu för tiden. Det som gäller är mer ett skarp intellekt att kunna tänka självständigt och kunna sortera bland bibeltexterna vad som är rimligt eller inte.

Jesus lärde lydnad i allt fastän han var Guds son!
Heb 5:8-10
Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

Talet om korset är en dårskap! Ta bort psalmen ”Guds rena Lamm oskyldig på korset för oss slaktad…” och kvar blir mänskliga tankebyggnader, som faller platt till marken.
1 Kor 1:18
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.

Jonas Gardells teologi kontra Marcus Birros

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

3 reaktioner till “Ett motgift”

  1. Min tolkning! Det medger jag! Men sammanhanget får mej att tro att du anspelar just på “förlorad”. Vilket upphöjer en teologisk-teknisk förståelse till frälsningsgrundande proportioner.

  2. Hur kan det komma sig – jag bara frågar – att det alltid är Israels fiender som attackerar Israels vänner? Det var det samma här i Oslo, i Köpenhamn, och i Stockholm vågade de inte ens ha en manifestation utomhos – där samlades de i en hårt bevakad kyrka, och även i Bergen, där först israelsmanifestationen blev inställd på grund av säkerhetssituationen, och den senare trots allt kunde hållas, så hölls den inomhus. I Holland skanderar islamisterna: “Hamas! Hamas! Gasa judarna!” När hör vi det i Malmö, Stockholm och Oslo? Bara vänta.

  3. skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar.” Från Paulus tid tills nu har olika trender varit rådande i den andliga världen. Den karismatiska väckelsen har i tidigare år smält samman människor i nya kärleksfulla gemenskaper som gav hopp om framtiden. I dag lägger många kyrkoledare in helt andra värderingar i begreppet ekumenik. Man talar om vikten av dialog med andra världsreligioner. Ekumeniska gudstjänster hålls där muslimer och kristna blandar sina budskap och sina böner. Nu gäller dialog och förståelse, inte frimodig förkunnelse. I denna tid ser vi också hur talesättet att alla vägar bär till Rom fått ny aktualitet. Är vi på väg mot den världskyrka som bibeln talar om, med sina starka inslag av religionsblandning?

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: