Ester

Tänk, om jag ändå kunde förklara alla krigen! Så enkelt det skulle bli då och många skulle få intresse för bibeln! Eller? Kan någon förklara alla krig, som varit på Balkan eller i Kongo? Kan någon förklara mäns grymheter mot kvinnor och barn, att våldtäkter är de mest effektiva vapnen att förgöra ett folk?

Nej, det kan ingen. Vi är maktlösa inför ondskan. Det var ju den, som skulle bort från jorden på Noas tid. Det var bara ondskan. Inte de oskyldiga barnen. Inte den som förlitade sig på Herrens undervisning och ville ha den.

Israels folk fick ett uppdrag senare i tiden, att föra Herrens undervisning vidare till det så kallade löfteslandet. Herren som har skapat himmel och jord har faktiskt rätt att få kalla någon för sin egen och till och med äga ett land runt omkring honom! Denne någon är förebildad överallt i Gamla Testamentets skrifter: i historien, genom profeterna och i poesin och vishetslitteraturen. Denne någon finns i ”Israel” och blir älskad eller hatad, mottagen eller förkastad, välsignad eller …..ja, det är bara att läsa litteraturen. (Jag läser just nu boken ”Avklädd Gud”).

Tänk, om jag haft lite kunskap om hur sederna var i olika tider! Boas kunde sitt folks seder och visste hur en kvinna förbereddes inför en tilltänkt man. Han gjorde inte bort sig sedan. Boas är en förbild för män och en förbild till Kristus.

Idag hänvisar bibeln till Esters bok genom ett mannakorn. Ja, jag har en viss kunskap och referensram men inte tillräcklig för att fatta vidden av budskapet. Jag har fått lära mig mycket i de kristna debatterna och striderna om vem som tolkar mest rätt. Jag har sett de hårda orden och domarna över varandra som heretiker.

Vem har tolkningsföreträde till bibelns alla skrifter? Självklart är det han, som gett ORDET och låtit det bli kött och blod i en människas gestalt! Lär av honom! Han var utan synd och gav sen den helige Ande som hjälpare och advokat. Han finns i ”Israel” vare sig vi fattar vidden eller inte. De som kan hebreiska kan se mycket, mycket mer i texterna.

Esters bok innehåller bara tio kapitel. Då fanns ingen kapitelindelning på pergamentrullarna eller mellanslag. Texten gick i ett. Det gör att i texten står det mera men aldrig mindre.

I alla sårande debatter med dagens teologer och lärde, så skall kvinnan tiga. Så står det inte i Esters bok utan hon skulle fatta vad som var hennes uppgift just för denna tid, som var hennes.

Läs och se vilka som är i fara i vårt land i vår tid!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: