Se upp för Laban!

Det är bråttom nu. Se upp för Laban! Det är bara en liten rekommendation, som skall prövas. Jesus sa, att ingen kan tjäna två herrar för antingen kommer han att älska den ene och hata den andre. Ingen kan tjäna både Gud och Mamon. Laban visade sin svaghet för guld redan i mötet med Abrahams tjänare.

Det är intressant med släktforskning. Abram, som han hette först, bröt upp från det kaldeiska Ur och ett sammanhang med avgudadyrkan. Abrams bror hette Nahor och deras far Tera. Nahors son hette Betuel och hustrun Milka och deras barn var Laban och Rebecka. Bibeln berättelser är koncentrerade. Det står inget om när bröderna valde olika gudar att tjäna. I Haran var det måndyrkan. Där stannade inte Abram utan drog vidare ner mot Kanaans land. När Nahor kom till Haran får vi inte veta heller.
(Nu har jag lagt till en länk http://www.bibeln.se där det är lätt att söka efter var det står skrivet i bibeln.)

När Abraham och Saras son Isak var giftasvuxen fick en tjänare i Abrahamn hus i uppdrag att hämta en hustru åt Isak. I det sammanhanget går det att se Labans verkliga intresse.
I nästa generation måste Rebeckas son med Isak fly för sitt livs skull. Rebecka föreslog, att sonen skulle fly till hennes bror Laban i Haran. Jakob hade lurat till sig den gamle faderns välsignelse från tvillingbrodern Esau. Ja, den förstfödde hade förstfödslorätten. Hur komplicerade förhållandena än var, så lär bibeln ut skillnaden i onåd och nåd. Jakob kom i onåd till sin tvillingbror men fick nåd av himmelens Gud vid Betel. Den berättelsen kommer senare.

Idag skriver jag bara, att det är bråttom. Se upp för Laban! Han luras och bedrar. Det går inte att tjäna både Gud och Mamon. Vilken dag bröderna Abram och Nahor valde olika gudar att tjäna står det inget om. Det står bara om konsekvenserna för barn och barnbarn.
Det står i bibeln om konsekvenserna av att lyssna till Herrens röst och bli välsignad eller konsekvenserna av att förkasta hans varningar. Orsak och verkan är inget bekvämt budskap.

Kyrkan har inget ärende utan ett försoningsoffer! Länken till Ulla Karlssons artikel i Svenska Kyrkans tidning visar klart och tydligt att det är bråttom att skaffa bibelkunskap. Det är bråttom att lära in hur människan kan bli skuldfri inför Gud.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

En tanke på “Se upp för Laban!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: