Natt kl 3.35

Klag 3:22-23
It is of the Lord’s mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is thy faithfulness.
KJV

Klag 3:22-23
Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
B82

Klag 3:22-23
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Bibel 2000

kl 9.39
Nåd enligt WIKIPEDIA:
Nåd är i kristen uppfattning en Guds gåva till människan. Nåden skänks fritt och villkorslöst i avsikt att leda människan till frälsning. Även skapelsen i sin helhet kan beskrivas som ett uttryck för Guds nåd – livet och livets upprätthållande. Vanligtvis avses dock den kraft som Gud ger människan för att hon skall räddas från döden. Tolkningen av hur detta sker och under vilka omständigheter har under historiens lopp gett upphov till viktiga konflikter inom kyrkan.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: