Det närmar sig Domsöndagen

Ordväxlingen på facebook blev faktiskt rolig. Jag undrade varför denna uppdelning i föreslagna bibeltexter i stället för att läsa hela kapitlet i Matteus 18. Pastor Erika Cyrillus svarade i sin personliga tråd, att den delen kommer nästa år. Det var ju som gjort för att någon frågade, om vi skall komma tillbaka då om ett år.
Erika Cyrillus är en så kallad nätvän till mig från Skutan Missionskyrkan och Baptisternas site.
(Fast ett bibelsamtal är det nästan omöjligt att få igång där numera.)
Hur predikade präster och pastorer i söndags angående vägledningen i Matt 18:15-20?
Det jag för min del har haft störst personliga problem med är Matt 18:21-35 men den texten kommer som sagt nästa år.
Erika Cyrillus predikan kommer som en Gästblogg:

Erika Cyrillus (pastor inom Gemensam Framtid och redaktör för tidningen Budbäraren)

Matteus 18:15-20
”Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för ‘på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras’. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Kyrkoåret går ner för landning, och allvaret i texterna kan kännas lika tung och kylig som november månad. Nästa söndag handlar det om vaksamhet, sedan är det DOMsöndag. I dag handlar det om ordningen för att utesluta medlemmar ur den kristna gemenskapen.
Vad är det för glatt budskap i det?

Men utan att förlora skärpan i Guds ord kan vi också läsa dem med hoppet om Guds rike som klangbotten. Det är Gudsrikestanken som knyter ihop slutet av kyrkoåret med början. Himmelriket förra söndagen, Konungen som återvänder. Riket som kommer. Så låt bävan ersättas av förväntan och förtröstan.

Dagens text inleder det som kallas för Kyrkotuktstalet i Matteusevangeliet. Smaka på det ordet, Kyrkotukt!

I en kommentar skrev Bo Giertz att det är tveksamt om man i en folkkyrka överhuvud taget kan tala om kyrkotukt. Jag tror att folkkyrkotanken hör till det pittoreska från 1900-talet, som numera i stort sett bara Kyrkomötet numera håller fast vid. Å andra sidan kan jag ibland tycka att just Kyrkomötet skulle må bra av Herrans tukt och förmaning.

Min bakgrund är i Missionskyrkan, och i några sådana församlingar har jag kommit i direktkontakt med problemen att behöva utesluta medlem. Antagligen skulle man kunna översätta erfarenheterna till den gudstjänstfirande församlingen även i Svenska kyrkan och EFS.

Missionskyrkan heter nu Gemensam Framtid. Men i det gamla Missionsförbundet, så sa stadgarna att var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare, må upptagas som medlem, och ingen må uteslutas av annat skäl än att denna bekännelse saknas. Det är bibliskt och generöst. Jesus i centrum. Syndakataloger i all ära, men om vi skulle behöva kvalificera oss för att tillhöra Kristi kropp skulle kyrkan bli bra tom. Om alla tullindrivare och förskingrare, högmodiga, dråpare, klåpare, avundsjuka, själviska, missbrukare eller i något annat avseende moraliskt misslyckade människor, alltså sådana som jag och kanske du, tvingas bort från gemenskapen blir det tomt också i den här kyrkan.
Ingen av oss har förtjänat ett medborgarskap i Guds rike. Det är bara genom tron på att Jesus Kristus på korset faktiskt tog också våra synder på sig, och bytte vår synd mot sin rättfärdighet, som vi av nåd får vara med.
I tacksamhet till Gud får vi sedan var och en arbeta på vår helgelse.

Men jag har sett hur den generösa hållningen, där ribban får ligga på den plats Gud har lagt den, ställer till oreda. Vi människor är människor med svagheter, brister och sjukdomar. Vid några tillfällen har jag varit med om beslut att medlemmar med pedofila böjelser måste skiljas från den kristna gemenskapen för att inte andra människor ska komma till skada. Och det är inte någon lätt sak, vill jag understryka, för jag tror att Kristus dog också för dem som föds med psykisk sjukdom eller genom svåra trauman hamnar i sexualmoralisk förvirring. Jag tror att Jesu blod är så dyrbart att det rymmer förlåtelse UTAN GRÄNSER. Men det är absolut den kristna gemenskapens ansvar att skydda medlemmarna. I synnerhet barnen. Och i det fallet är alla barn allas barn!

Kanske någon mer än jag såg tv-dokumentären ”Pedofilernas natt”. Det finns tillgängligt på SvtPlay någon vecka till. Programmet handlar om hur amerikansk lagstiftning i sin iver att skydda barnen i stället inskränker medborgerliga rättigheter fruktansvärt hårt, så att en 16-årspojke som laddat ner porrbilder på jämnåriga flickor i praktiken har livstids husarrest. Det är en typisk moralpanik, full av hyckleri men helt utan nåd.

I vår kyrka har det denna höst byggts en bättre nödutgång från kyrksalen, i hörnet ut mot gatan. Några beundransvärda bröder har trotsat regnet ett antal lördagar och höjt rampen på utsidan av dörren. Jag visade min trettonåring vad de gjorde. Han skojade och sa att det kan vara bra med en nödutgång från kyrkan, ifall Gud blir arg på någon.

Visst kan Gud bli arg. Han har rätt att vredas. Han körde ut människan ur paradiset. Men Gud bygger inte längre nödutgångar åt oss. I stället har han byggt en nödingång till Guds rike. Ja, faktiskt, det finns bara en nödingång dit, eftersom ingen kan kvalificera sig genom egen rättfärdighet. Den nödingången är Jesu död på korset.

Så nu är vi här, i kyrkan, och den enda vägen in i gemenskapen är korsets väg. Den vägen ger gränslös förlåtelse.

Jesus talar om hur konfliktlösning ska gå till. Först i enrum, sedan i en mycket begränsad grupp. Bara om inte detta fungerar ska man låta saken bli offentlig i hela församlingen. Det är god själavård, för det ger den skyldige utrymme och tid att skilja mellan synd och skam.
Det är en av vår tids stora problem, både i de kristna sammanhangen och i samhället, att vi blandar ihop skam och syndainsikt.

Församlingstukt, ordet smakar inget vidare! Församlingar har skammat dem som gjort fel. Väckelsekristna församlingar har uteslutit. Svenska kyrkan begravde förr självmördare utanför kyrkogården. Katolska kyrkan stänger ute en stor del av sina medlemmar från nattvarden. Det är sorgligt att se hur många katoliker i en vanligt katolsk mässa som inte kan gå fram till nådens bord.

Carl Olof Rosenius skrev att Bröders gemenskap vilar på förlåtelsens grund. Han menade antagligen systrars gemenskap också. Den kristna gemenskapen vilar på förlåtelsen. Och detta är dagens evangelium.

I ljuset av den Helige ser vi vår egen solkighet. Men om vi inte får hjälp att se det som synd – alltså något som Kristus genom Guds barmhärtighet redan sonat åt oss – och hjälp att ta emot Hans förlåtelse, så omvandlas solkigheten till skam. Det är skammen som får oss att se efter nödutgången, i stället för att ta emot förlåtelsen. Det är skammen som får oss att krympa som människor, och försvaret mot skammen är att ropa: Jag är kränkt!

Ett alternativ är att se på korset, se på Jesu kärlek, och hålla blicken så stadigt fäst på Jesus att jag kan säga: Jag är förlåten!

Men tyngden i texten ligger i den sista versen, som inte är något allmänt löfte om bönesvar.
”Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Just nu läser jag den nyutkomna boken Det fredliga riket, av den amerikanska teologen och moralfilosofen Stanley Hauerwas. Det är en inspirerande grundbok i kristen etik. Hauerwas poäng är att det inte går att fragmentisera kristen etik, till exempel dra ut vissa trådar och säga att det här kan man tillämpa i affärslivet, eller andra trådar och säga att det här blir en bra socialetik. En kristen etik värd namnet måste ta sin utgångspunkt i tron att Gud har uppenbarat sig i historien och inkarnerats i Jesus Kristus. Det som nu är Kristi Kropp, kyrkan, är en levande gemenskap som ska leva Kristus. Det är här Guds rike tar form, redan nu. I våra hjärtan, mitt ibland oss.

Det är också här förlåtelsen utan gräns kan bli synlig. Jesu egen anvisning för konfliktlösning är just detta – att vi ska be om hans närvaro, söka hans gemenskap. I det privata samtalet mellan de två som kommit i konflikt. I den lilla gruppens samtal. I församlingen. Om inte Jesus är i centrum där, då blir synd och felsteg, motsättningar och tvister, utlämnat till majoritetsbeslut eller någon annan form av godtycke. Så fungerar inte Gudsriket.

Vi gör så gott vi kan, enligt mänskliga spelregler. Men det är aldrig nog. Jag tänker på Michael Jacksons låt: If you want to make the world a better place, take a look at yourself and change – I´m talking to the man in the mirror.
Men när personen i spegeln gör så gott hon kan, och det ändå inte förslår …

Gud älskade oss medan vi ännu var syndare. Ingen av oss har förtjänat en plats i riket.
Det är verkligen riskabelt att be, eftersom Gud faktiskt hör våra böner. Just därför ska vi be den vanskligaste bönen av alla: Att Jesus Kristus får vara huvud och centrum i församlingen, att den med andra ord får vara en KRISTEN församling. Det är vanskligt, eftersom Gud förvandlar. Det jag inte klarar av, hur strängt jag än talar till spegeln, det finns det kraft till på korset. Vågar vi be om ett liv så nära Jesus, att han helt förvandlar oss?

Om det finns något av tukt och tillrättavisning i dagens text, så må det vara att församling och kyrka inte har beredskap eller böner för ett liv där Kristus är mitt ibland oss. Evangelium är, att hans förlåtelse är gränslös och med den utgångspunkten ska vi lösa våra konflikter.

Vi vet att vi inte är speciellt präktiga. Men på korset hände det stora undret att vi blev förlåtna. Jag önskar att det också kunde bli tydligt synligt för människor utanför den här byggnaden. Tänk om varje dörr stod öppen som en korsmärkt nödingång till verklig förlåtelse.

Kristen gemenskap vilar på förlåtelsens grund.
Amen

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

2 reaktioner till “Det närmar sig Domsöndagen”

  1. Värdiga manliga medlemmar över 12 år har enligt kyrkan möjlighet att erhålla makt och myndighet att handla i Guds namn i vissa förordningar (såsom sakramentet ). Denna myndighet kallas för prästadömet och förordningarna som endast kan utövas med denna värdighet anses vara absolut nödvändiga för att män och kvinnor ska kunna erhålla frälsning. Prästadöme tror kyrkan återställdes till Joseph Smith och Oliver Cowdery genom ett himmelsk ordination av Johannes döparen (det aronska prästadömet , vilket ”innehar nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse”) och därefter Petrus , Jakob och Johannes (det melkisedekska prästadömet , samt ”Guds rikes nycklar”).

  2. Innan vi går in i Uppenbarelseboken vill jag dock säga några ord om den i Bibeln och kyrkans historia vanliga formuleringen ”Gud och Kristus” (ex. Joh 17:3; Rom 1:7; 15:6; 1 Kor 1:3; Gal 1:3; Ef 1:2) som verkar skapa förvirring för somliga. Om Jesus är Gud varför talas det då om honom vid sidan av Gud: ”Gud och Kristus”?

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: