Hur skall det gå för oss nu?

Det var en gång en professor, som inte ville rätta sig i ledet. Han ville inte acceptera det som var politiskt korrekt att påstå.
En enda gång vid ett enda tillfälle fick jag lyssna på denne lärde man, som kunde tala grekiska obehindrat. Ett enda ord fastnade i mitt minne. Det räcker långt även om jag glömt professorns namn. Det var ordet ”tjänare” i texten i Filipperbrevet 2:5-8

Fil 2:5-8
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Han visade på ursrunget i ordet tjänare i betydelsen slav. Mitt stora intresse är Jesus förebildad i Gamla testamentetes texter och mina bloggar handlar om detta. Jakob förebildade Jesus, när han tjänade hos Laban för Rakel under sju års tid. Han var som en slav och underordnade sig i allt. Så kär hade han Rakel, att han tyckte att sju år gått fort.

Tidigare hade Jakob fått ett profetiskt budskap genom en dröm. Det var en stege, som räckte ända upp i himlen och änglarna gick upp och ner för den. Den drömmen hänvisade Jesus till om sig själv, som förbindelsen till himlen och fadern.

I gårdagens förslagna bibeltexter finns denna gripande texten. Josef var också en förebild till Jesus. Bibelns texter hör ihop med full harmoni trots att det är så många olika författre under olika tider:

1 Mos 50:15-21
När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sade de: ”Kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom.” Därför skickade de bud till Josef och lät säga: ”Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: ‘Vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.’ Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!” Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sade: ”Vi är dina slavar.” Men Josef sade till dem: ”Var inte rädda. Jag är ju inte Gud! Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag skall sörja för er och era barn.” Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem.

Hur skall det gå för oss nu för tiden, när Jesus är korsfäst och död, korsfäst för världens synder? Hur skall det gå nu, när det ingen synd finns längre utan bara lite brustenhet? Ytan har krackelerat lite och jag var inte så bra, som jag trodde. Egentligen.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: