Diskriminerande

Så skönt att jag skrivit min blogg igår innan Expressen/GT hann ut med sitt budskap om Smyrnaförsamlingen i Göteborg som diskriminerande. Varför har jag bloggat så mycket om Svenska Kyrkan och inte låtsat om att jag tillhör en pingstförsamling?

Svaret är enkelt och det är att bibelns grundtexter är de samma i alla kyrkor men vi föredrar olika översättningar eller jämför olika.
Medlem blir man i Svenska Kyrkan genom spädbarnsdopet. Baptistiska församlingar kan också ha barndop ner till 8 års åldern men barnet skall vilja detta dop – kunna gå själv till dopgraven. Kalla det gärna medlemskrav men diskriminerande är det inte.

Sen gäller för den vuxne att hålla fast vid sitt dop i faderns, sonen och den helige Andes namn. Det är bra att läsa Jesu missionsbefallning om dop och lära. Det är inte vilken lära som helst minsann! Läran skall vara prövad gentemot alla skrifter, som lästes i dåtidens synagogor. Vårt samlingsnamn är Gamla Testamentet.

Det jag reagerade på i artikeln om Stockholmsteologin citerar jag här:

”Själv brottades Martin Luther med att finna en nådig och barmhärtig Gud. Och han gjorde det. Ur hans upplevelse formades teologi och förkunnelse som bland annat förklarade människan som myndiggjord inför Gud, människans möjlighet att nå rättfärdiggörelse enbart genom Guds nåd, människans frihet att själv tolka bibelordet. Han vände sig emot en kyrka som lade ut hinder för detta. I Luthers spår har vi samma uppdrag. I den stund organisation och planer hindrar människor från att uppleva sin frihet, sitt myndigblivande eller att uppleva Guds nåd och barmhärtighet, då är det dags för oss att tänka reformationen.”

Innebär detta att var och en tolkar bibelns texter som han eller hon vill, att det skall stå?
Är det det som är Stockholmsteologi, feministteologi eller liberalteologi? Inte var väl Martin Luther flummig?

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: