En prästs syndabekännelse

Det här är intressant:
Om någon är sjuk, skriver aposteln Jakob, så skall han kalla till sig församlingens äldste och de skall be över honom och smörja honom med olja. Det verkar inte som att syndabekännelsen skall ske offentligt. De verkar som att de skall bekänna sina synder för varandra.
Jakobs brev kap 5:14-16
”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.”

Jag fortsätter att läsa Ulla Karlssons bok:
”Människa du är någon!”
Det anade mig att det fanns stor påverkan av Kay Pollaks budskap och New Age. Det är bra om det blir ett samtal nu om maktmissbruk och feltolkningar. Det bra om alla skriftlärda får höra Jesu verop. Ulla Karlsson har skrivit en uppsats i detta ämne. Det är bra om det blir samtal om syndabekännelsen i Svenska kyrkan och prästens avlösning vänd mot folket:
”Om vi bekänna våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder…”
(Se 1 Johannes brev kap 1:8-10. Det stämmer inte med New Ages lära.)

Det intressanta i Ulla Karlssons bok är, att hon som präst bekänt sin synd inför Gud vänd mot altaret söndag efter söndag…ungefär så (se sid 60 -62):
Jag kan inte tro, att vi är så syndiga…
Jag kan inte tro, att du är Guds son Jesus Kristus avlad genom helig ande!
Jag kan inte tro på uppståndelsen från de döda…

För det är ju det som är synd enligt Jesus! ”De tro inte på mig!”
Joh 16:7-10
”Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre.”

Storasyster i vassen Miriam skriver bra i ämnet syndabekännelse och bön

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

2 reaktioner till “En prästs syndabekännelse”

  1. Bra att du orkar referera denna skrämmande bok som gör mig minst sagt bedrövad när jag läser dina referat. Om en kyrklig ledare inte bekänner själva fundamenten i tron som kristen ja då är läget förtvivjat ledartjänsten är ju ett allvarligt hermduppdrag. Varför arbetar fördattaren som präs? Förklarar hon det?

    1. Boken är bra skriven och ärlig. Författaren skriver det många inte låtsar om i klartext. Vi som inte läst kyrkohistoria kan inte teologernas infiltration. Det gäller framför allt att läsa bibeln själv. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Jag har haft det bra från allra första början. Anta att första mötet i livet med en kristen är en som ifrågasätter allt som står i bibeln…Ja, då blir det bara medkänsla med henne eller honom.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: