Vem är Eva?

Vem var Bokens Eva? Vem är min boks Eva?
Det märkliga är att ”Boken med de svarta pärmarna” spänner över många tusen år i sin berättelse. Det märkliga är att berättelsen håller oavsett hur många som läst den eller läser den, tolkar eller feltolkar. En viss lära påstår, att det finns inte rätt eller fel. Då har man verkligen suddat bort alla gränser. Vissa påstår att alla i alla tider fick lida av Evas felsteg och därför har alla förlorat paradiset.

Vem var då Eva, som läste och tolkade Gamla Testamentets texter år 2000 så kvivskarpt, att det ser ut som om hennes intelligens är överlägsen alla andras?
Det(Gamla Testamentet) börjar som bekant med att Eva skapas av Adams revben för att han skall få ha lite sällskap. Sen blir hon skuld till alla världens olyckor och lidanden, därför att hon ätit av Kunskapens träd. Grunden är lagd. Trots att hon hädanefter skall föda sina barn i stor smärta så visar sig vara männen som får barn i GT. Ett otroligt antal män som blir fäder till söner räknas upp, och det är bara pojkar som föds.
Abraham skall lära sig lyda och därför kräver Herren att han skall elda upp sin ende son. Abraham ställer upp på detta, men när han visat sin lydaktighet slipper han fullfölja offret. Herren vet nu att han kan lita på Abrahams absoluta underkastelse.”

Citat ur författaren Eva Mobergs artikel
”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”
Ordfront nr 1 år 2000

Denna artikel som kom i samband med att vi fått en ny bibelöversättning har gett mig inspiration att berätta från min horisont. Den troende uppfattar inte bibeltexterna på samma sätt som en kritiker eller ateist. Eva får stå för alla som mött bibeltexterna på ett annat sätt än det jag gjort från barndomen.

Tredje eller fjärde omnämd Eva i min bok har varit barn och blivit vuxen. Hon tog en överdos till slut. Orkade inte med livet längre och respresenterar alla dem, som råkat ut för sexuella övergrepp som barn. Många hamnar i missbruk och kriminalitet och blir trampade på ytterligare. Skammen förökar sig på ett märkligt sätt till skuld och straff utan slut. Spiralen är svår att hejda eller förstå.

Den första Eva, som jag nämner i min bok får stå för alla bra sköterskor inom vården. Mer än en har frågat varför jag inte lämnar mitt eget tråkiga bakom mig. Varför skulle jag inte be om hjälp till slut och sen visa på att det finns hjälp att få?

Så står det på baksidan av min bok

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: