Ett mannakorn

Förr fanns det i flera frikyrkohem en liten ask eller skål med små, små lappar med hänvisning till en bibelvers. Det kunde värden eller värdinnan bjuda på till slut och var och en fick en god vers. För visst var det bara de goda verserna tagna ur sina sammanhang, som skulle muntra upp?

I svåra stunder av kamp och tvivel kunde det också vara skönt att få en snabb tröst och uppmuntran och slippa att gräva djupt. Det är med ett modernt begrepp stressrelaterat att ta ett mannakorn. Det är också stressrelaterat om en präst inte tar sig tid att läsa hela sammanhangen i bibeln utan bara bjuder på små goa mannakorn i gudstjänsten om kärlek.

– Prästerna nuförtiden hinner ju inte upp i predikostolen förrän de går ner igen!

Så sa en av mina väninnor en dag, som hade önskat en riktig predikan och inte bara 7 – 8 minuter. Nu var det skrivet! Jag har inte fått något svar på mitt öppna brev till den kvinnliga prästen Ulla Karlsson. Det är inte hennes fel, att det blivit som det blivit. Nedmonteringen av bibelns sammanlagda budskap har pågått effektivt de senaste hundra åren genom liberalteologin. Allt skall ifrågasättas med vetenskapliga metoder hellre än att forska djupare hur allt hör ihop genom hela skriften. Gud kan inte bevisas vetenskapligt!

Så nu är jag stressad till max men har inte tagit något mannakorn ur den vackra porslinsskålen med lock. Kunglig dansk tror jag till och med att det är eller Bing & Gröndal. Fin är den lilla skålen i vart fall. Nej, jag är modern och har möjlighet att ta ett mannakorn på datorn. Det gjorde jag!

Gal 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig.

Precis så är det! Allt hör ihop med allt och för att kunna förstå manna från himlen, så förutsätter det ett sammanhang. Det förutsätter en hunger för att kunna förstå vad bröd är för något. Det förutsätter en törst för att kunna förstå vad vatten är för något. Då är det bra att kunna gå tillbaka till Jesus, när han satt vid Jakobs brunn i Samarien och bad om vatten. Det var helt otänkbart, att en jude bad en samarisk kvinna om vatten. Det var till och med otänkbart för en kvinna att bli tilltalad av en judisk man. (Johannes evangelium kapitel 4)

I det samtalet kom det fram att kvinnan förstod, att mannen var en profet, som kunde vem hon var och dessutom sitt folks historia. Hon höll på berget Gerissim för tillbedjan och visste att judarna påstod, att Gud skulle tillbedjas i Jerusalem. Då påstod mannen, att frälsningen kommer från judarna.
Det är som gjort för ett teologiskt gräl! Inkluderad eller exkluderad.

Visst! Debatterna kan förtsätta. Det ändrar ingenting. Frälsningen inkluderar alla människor både judar och hedningar. De två skiljelinjerna från Abraham går mellan att tro på Guds löfte hur omöjligt det än ser ut eller att lita på vad som är möjligt mänskligt och på vetenskapligt bevisbart sätt. (Hagar kunde bli mor till en son biologiskt sett. Det kunde inte Sara i sin höga ålder). Genom Guds löfte föddes som sagt ändå Isak och Isak födde Jakob.

I tvillingarna Esau och Jakob finns det obegripliga, att Herren är allvetande. Det är inte det samma som att många är förutbestämda för helvetet och några få till himlen. Det finns många farliga läror. Jakob ville ha Herrens välsignelse oavsett, att han lurat till sig förstfödslorätten från sin bror Esau.

Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig!

Jakob hade levt under dödshot från sin bror Esau, som hatade honom. Vid Jabboks vad i kampen innan mötet med sitt förflutna behövdes välsignelse. Jakob var på väg mot försoning med sin bror men klarade inte det i egen kraft.

En av Jakobs tolv söner hette Juda. Innan Jakobs skulle dö uttalade han en profetia om en kommande konung. Frälsningen kommer inte via någon annan stam än Juda på grund av ett löfte från Gud i rätt tid! Inte på ett vetenskapligt bevisbart sätt utan genom ett löfte från Gud (som inte är en människa och inte kan ljuga)!

Så skrifterna har förutsagt, att vi idag kan bli rättfärdiga genom tro. I förhållande till folket av Juda stam är vi hedningar men kan genom Guds nåd få bli inympade i det äkta olivträdets stam. (Romarebrevet kapitel 11)

Det är stressrelaterat att ta ett mannakorn, när hela bibeln har god och nyttig mat för själen och hopp för morgondagen. Men bra var det….ett högerklick nu bara …

Gal 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

En tanke på “Ett mannakorn”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: