Elohim

Sändebud av högsta rang = ambassadör (enligt Bonniers lexikon).
Jag måste slå på ordet ambassadör, när jag fått den tidning som heter ”Inblick” i min hand. Hur kan någon bli ambassadör så lättvindigt, som ordet användes? Jo, regeringen har avsatt pengar till att ändra attityder om psykiskt sjuka och om personer med neuropsykiatriska diagnoser och handikapp. Så kan man utbilda sig till attitydambassadör….
Visst vill jag vara med och ändra allmänhetens tråkiga attityder till personer som någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa eller måste leva med handikapp! Visst har jag egna erfarenheter! Och har blivit accepterad av gänget…..

Tre av mina kurskamrater har skrivit egna självupplevda böcker, som jag gett länkar till. Det gäller hur det är att leva med ADHD eller erfarenhet av psykoser. Nu har någon länkat till mig och det citat jag gav en kväll:
– Kaos är granne med Gud.
Jag har haft kaos i huvudet mer än en gång och kan inte reda ut mina tankar. Som detta med alla elbolag. Här är svaret från en elektriker:

– el är el sen var den kommer ifrån kan du inte veta, den kommer från samma ställe men dina pengar går till det företag du betalar till.

Så otroligt enkelt! Och den tiden är slut, när kunniga tjuvar kunde på ner i källaren och tjuvkoppla, så grannen fick betala!
Så otroligt enkelt, att energin kommer från samma ställe, om alla tänker positivt! Gud är gud fast på olika språk, som en skrev och gjorde reklam för islam på bibelsajten. Detta var i början av 2000-talet.

El = Gud
Men inte vilken Gud som helst vill jag betona. Att hålla tummarna för någon är inte det samma som att be till Gud eller att det kvittar vilken Allah och vilken religion.
Det är precis där som gränsen går mellan Gud och Allah. Sara orkade inte tro på det löfte, som hennes Gud givit Abraham om en son. Sara var 90 år. Den biologiska klockan i hennes moderliv hade stannat för länge sen. Hagar däremot kunde föda barn i stället.
Så där går gränsen mellan det omöjligas Gud och ett mänskligt sätt att räkna ut hur detta skulle och skall gå till.

Jag har inte vilken Gud som helst som min och granne till mitt kaos. Min Gud är Abraham, Isak och Jakobs Gud – det vill säga bibelns Gud. Han är det omöjligas Gud och har gjort allt som behöver göras för oss. Den högstes sändebud fick ett namn och bara i det namnet finns det räddning – hjälp i nöden som är väl testad. Hans lära är bästa hållfasthetslära.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: