Bärighet

Det finns ord, som jag gillar lite extra mycket. Ett sådant är ”bärighet.” Om detta kan man läsa mer om i Bergmans Bryderier.
Jag minns från ett annat sammnhang detta: En kvinna civilingenjör började studera teologi och kopplade sin kunskap om hållfasthetslära till bibelns budskap. Jag minns inte hur bara att det var i Skutans kajuta, när den debattmöjligheten fanns för några år sen. ”Hållfasthetslära” är ett annat ord, som jag gillar. Då finns det massor av prövningar bakom innan det blir en sammanfattad lära. Ingenjörerna bygger upp och river ner men provar bärigheten noga först, analyserar och dokumenterar.
Jesus undervisade i hållfasthetslära och bygge antingen på lös sand eller på klippgrund. Så nu undrar jag:
Vad är muslimer rädda för egentligen i Sverige? Eller vad är svenska ateister rädda för som vill ha bort ordet ”kristen” ur läroplanen i skolan?
Jag läste i Göteborgs Posten den 22 febr. i Krönikan av Gert Gelotte:
”Det kristna arvet är ett faktum” och huvudrubriken är
”Manipulera inte med fakta”
Manipulering har pågått länge nog på nätet i debatter. Postkristna och ateister och s.k. humanister har osakligt angripigt bibelns budskap. Detta har skett på forum, som kristna byggt upp ramarna till. Sen har det visat sig, att vi bekännande kristna inte har bibelkunskap nog att bemöta deras okunskap. Vi har heller inte psykologisk kunskap nog att möta dem, som lämnat den kristna tron och lyssna på varför. Jag talar för mig själv mest. Jag vet inte hur jag skall bemöta ett Jehovas vittne, som är så otroligt bibelkunnig. Jag vet inte hur jag skall bemöta dem, som samlat ihop alla felaktigheter i bibeln. Och till och med listat dem!
En mycket bra idé är att samtala med dem, som varit bibeltroende ett långt, långt liv och vet om bärigheten, hållfastheten. Unga människor, som bygger på klippan Kristus kan också intyga, att det håller genom tonårstidens berg och dalbana i känslolivet.
 

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: