Hebreiska eller grekiska

Min mor var född i slutet av 1800-talet och född på en bondgård men gifte sig med en snickare och blev inte ingift i någon annan släkt med gård. Min morfar levde tydligen sitt liv i konflikten att mer eller mindre vara tvungen att överta gården och bruka den i stället för att få läsa, som han helst velat. Det kom fram genom hans anteckningar över 50 år efter hans död.
Då fick jag lära känna min morfar, som jag aldrig sett.
 
Min mor kunde också snappa upp nya uttryck, precis som jag gör. En dag, när hon närmade sig de 90 åren sa hon, att det går på nolltime. Vad detta var, minns jag inte, för allt gick så sakta för henne med ålderns rätt.  En dag testade jag min ändå äldre far på ett främmande ord, om han kunde förstå innebörden av det. Självklart att det gick med hans omskrivningar till svenska.
 
Om Paul Petter Waldenström sägs det, att han kunde tala enkelt, när han var ute i landet och predikade i olika missionshus. Han talade med lärde  på latin och med bönder på bönders vis. Efter en av hans predikningar i Värmland, så lär en gammal gumma ha sagt:
– Tänk, att jag förstod varenda ord han sa!
Hon kunde sin bibel och kände igen sig. Det var en skön upplevelse tydligen. Hon var så glatt överraskad, att hennes ord gick till historien. Om jag fattat rätt var förste missionsföreståndaren i Svenska Missionsförbundet teolog och präst E.J. Ekman men P.P. Waldenström var lektor och van att undervisa pedagogiskt.
 
Efter denna långa inledning är jag framme vid poängen. Kristus är grekiska och betyder den smorde. Den smorde översatt till hebreiska är Messias. Dom som trodde på att Jesus uppstått från de döda enligt skrifterna kallades kristna i Antiokia först. Så småningom kom dom att kallas sig kristna själva och sen kom uppdelningen i judekristna och hednakristna beroende ur vilket sammanhang någon kom. Så jag blir inte mer troende, om jag behärskar grekiska eller hebreiska språket. Men det är bra att veta, att när evangelium skulle spridas över hela världen så var och är hebreiska och arameiska språket mycket litet jämfört med grekiska språket eller latin. Så nya testamentet skrevs på grekiska språket. Jesus hade gett sina närmaste uppdraget att sprida hans glada budskap.
 
En dag långt senare sammanfattade skriftlärda män poängen i den kristna tron i huvudsatser. Hur kan dessa huvudsatser hålla än idag? Den som vill formulera sin egna trosbekännelse får göra det. Jag kommer att pröva om den håller gentemot vad som står skrivet i bibeln.
 
Kristus är uppstånden! Kristus lever! Han är den som "skrifterna" talar om fortfarande. Inte vilka skrifter som helst. Jag tror, att bibeln är skriven av många olika författare under olika tider under den helige Andes ledning.
 
Och så trodde min mamma och min pappa.
Och så trodde min mormor och morfar, farmor och farfar.
Det går inte att ärva en tro men det går att låta sig påverkas.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: