Skökan Rahav

Gud tänker tydligen inte som människor gör eller ens som män gör. Det fanns ett hus i Jeriko, som besöktes av män men kvinnan tillhörde de mest föraktade i staden och samhället. Undrar just varför kungen i Jeriko lät sina män söka efter spejarna i hennes hus? Driver Gud med män?
Josua hade skickat två spejare till Jeriko för att utforska landet. De tog in i skökan Rahavs hus (stavningen varierar i olika översättningar). Alla invånare i staden Jeriko levde i skräck för Israels Gud. Detta fick spejarna veta allt om. Hon skvallrade med andra ord. Själv var hon rädd. Detta är otroligt spännande läsning i Josua kapitel 2 med tanke på att allt i bibeln hör ihop med allt.

Jesus sa bland annat i Matt 11:12-13
”Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser.”

Det är intressant med ord. ”…och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet.” Så översätter Svenska Folkbibeln orden från 1 Tim 3:16 där Bibel 2000 översätter med ”… vår religions hemlighet.” I vart fall hade Israels folk en annan religion än folket i Jeriko. Skökan Rahav hade större respekt för männens Gud, som var spejare på landet, än för sina mäns gud i Jeriko. Hon informerade spejarna om faran för deras liv och gömde dom under linstjälkar på taket. Hon satte sitt liv på spel, när hon dessutom ljög för kungens män.

Jos 2:7-21
Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan, åt vadställena till, och när förföljarna var ute stängdes porten.
– Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på taket. Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö.” Männen svarade: ”Vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss! När Herren ger oss landet skall vi visa dig godhet och trohet.”
Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren. Och hon gav dem rådet: ”Ge er upp i bergen så att inte förföljarna råkar på er, och håll er gömda där i tre dagar tills förföljarna har återvänt. Sedan kan ni fortsätta.” Männen sade: ”Vi kan bli lösta från den ed du lät oss svära. När vi kommer in i landet skall du fästa det här röda snöret i fönstret som du firat ner oss från och samla din far, din mor och dina bröder, hela din familj, hos dig i ditt hus. Går någon ut genom dörren till ditt hus, blir han själv skuld till sin död, och vi är oskyldiga. Men bär man hand på någon som är inne i ditt hus, blir vi skuld till hans död. Och skulle du förråda oss, då är vi lösta från den ed du lät oss svära.”
”Som ni säger får det bli”, sade hon och lät dem gå. Och hon fäste det röda snöret i fönstret. Slut citat

Skökan Rahav kom med i Jesu släkttavla – släkten som han kom för att rädda från synden och döden. Inte nog med det. Det är den enda kvinnan, som nämns som en troshjälte i Hebreerbrevets kapitel 11.
Bland alla män finns den mest föraktade kvinnan i samhället som en troshjälte. Kvinnan vid Sykars brunn var inte en prostituerad. Hon fick inte ens ett namn.

Den röda tråden på muren är en uppenbar profetia om att Jesu Guds sons blod kan rädda alla som vill ha trons gåva för sig och sin familj till upprättelse.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

3 reaktioner till “Skökan Rahav”

  1. Tack Birgitta! Det är kanske så att teologerna i kristna debatter provocerat mig att tänka. Upprättelse genom tro kan även personer i samhällets bottenskikt få av Gud. Det är han, som har makt att förlåta och ge nåd och upprättelse.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: