Åklagaren och Asazel

Joh 14:3
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Så börjar jag dagens blogg med dagens löftet ur den privata samlingen. Sen skriver jag spontant som vanligt…
Dr Sven Reichmann skriver i sitt förord till boken ”I väntan på Messias”, att han citerar enbart ur Svenska Folkbibeln. Den har inte den historiskt kritiska teologin enligt honom. Olika bibelsyn kan inte jag redogöra för som bekant. Jag tror, att det är bra att läsa olika bibelöversättningar. Jag tror, att det är viktigt med val av ord i överensstämmelse med innebörden. Men Asazel är inte med i Svenska Folkbibeln av någon anledning.

Åklagaren gick inför Gud och de hade ett samtal om Job. Ett enda kapitel i bibeln har med en människas livsvillkor. Det handlar om en vandring från födelsen till döden. Det handlar om ett val att tro på Gud som den ende och alltings skapare eller att leva i trots mot honom. Job hade det så bra, att det var inget konstigt, att han kunde tro. Vänta bara att se hur det går om han blir prövad!

Åklagaren betyder Djävulen på det hebreiska språket. I Nya Testamentet heter Djävulen Satan och är den samme men med namn på grekiska. Denne Satan tog med Jesus ut i öknen och frestade honom under 40 dagars fasta. Satan frestade honom på alla punkter. Jesus var frestad i allt precis som vi blir frestade. ”Dock utan synd.”
Därför kan han hjälpa den som frestas! Värre än Job prövades har väl ingen människa blivit prövad!

Mellan livet och döden är just denna öken som förebild för vandringen mellan befrielsen från slaveriet och ett löftesland i frihet. Israels historia är en gåva till oss hedningar, som inte är födda av judisk börd. (Det var efter fångenskapen i Babylon, som folken runtomkring kallade alla av Israels stammar för judar.) Israels historia är vår frälsningshistoria.

Så är jag framme vid dagens poäng om ett rent offer utgjutet till försoning för allas synder. Historien berättas utförligt i 3 Moseboken kapitel 16. Det finns ingen ursäkt för teologie studeranden att inte lära sig denna läxa om vår syndabock! Ingen annan kunde ta på sig världens synder än Jesus som ett felfritt offer. Gud sände honom och Jesus var villig att lyda fadern i allt. Att det var två syndabockar innebär enligt Fjellstedts förklaring, att det innebar ett enda offer men i två avseenden.
För den som plågas av syndaminnen är Asazel den syndabock, som bar bort synden ut i öknen så långt bort från människan som möjligt. Öknen är ingen plats att leva i. Den öppna vägen till gemenskap med Gud är en plats som Jesus förberett för oss både nu och sen.

Det är morgon och under dagens lopp kanske jag ger bättre hänvisningar.
Senare:
Jak 1:13-14
Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.

1 Kor 10:13
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Heb 2:18
Eftersom han (Jesus) själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

Och när kvällen närmar sig prövar jag att sätta in en melodi ur Andreas Holmbergs arkiv. Den som följer texten ser, att det är hämtat ur Gamla Testamentets förråd:

Jag är främling jag är en pilgrim…

Det är tidigt morgon den 23:e jan. och jag hittade teologi, som jag begriper och instämmer i:

Begriplig teologi i överensstämmelse med vad bibeln förkunnar

Och nu är det kväll och denna exegetik och teologi gör mig mycket glad! Äntligen svar på tal av teol.dr Seth Erlandsson:

Begriplig bibeltolkning som går att följa i vanlig bibelläsning. Det är skillnad på Guds tankar och människors. Läs och begrunda!

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: