Helheten är summan av delarna

Vaknar med ett gammalt axiom i huvudet: Summan av delarna är lika med helheten. Ja, varför inte stiga upp och söka på Google.
Hitintills har jag klarat mig genom att citera en vers ur den 119:e psaltarpsalmen vers 160:
”Summan av ditt (Guds) ord är sanning,
dina rättfärdiga domsslut är eviga.”

Så ser jag via Google, att det finns en helhet som är större än delarna. Inte dåligt!

Jag för min del fortsätter, där jag slutat mitt bloggande tillsammans med andras i ämnet. En halv bibelvers kan inte bli en hel.
”Förlåt mig!”
Ja, syndabekännelsen bör vara kvar i Svenska Kyrkan och litturgin kan tydligen vara lite olika. Vart tog resten vägen?
”…såsom vi ock förlåta dem oss skyldiga äro.” ( 1917 års bibelöversättning)

Det kom ett mail igår om att det står i bibeln, att vi kan gå förlorade. Ja, det står så men inte bara präster och pastorer hoppar över den upplysningen. De flesta av oss fegar ur och vill inte ha hela sanningen.

Ur Tidskiften Evangelium

Så jag erkände, att jag haft en del att göra med texten i Matteus kap 18:21-35. De flesta av oss är läskunniga.

Läs mer om Arvet här

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: