Hans kors och mitt kors

Det var tidigt 70-tal och bibelstudium på Björngårdsvillan, Göteborg. Pastorn Eric Nilsson från Näsåker hade ritat en jordglob med ett kors överst. Det var en illustration över att Jesus dött för hela världen. Hur illustrerar man det bättre än att teckna en jordglob. Korset står ju för att någon dött. Öster, väster, norr och söder…

För övrigt kommer jag inte ihåg innehållet. Jag bara såg detta kors över hela världen. Det är ju det, som är så omöjligt att tro på för många! En händelse inträffade för snart 2000 år sen och kan gälla i vår tid.

Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, skriver Paulus. Lyckliga alla präster och pastorer, som har fått dessa fyra texter föreslagna för idag!

1 Mos 50:15-21
2 Tess 3:1-5
Matt 18:15-20
Ps 78:35-39

Hur sekulariserat Sverige som land och folk än är så finns ALMANACKAN kvar att köpa, som har söndagens bibeltexter angivna:
”För året efter Frälsaren Kristi födelse”

Nåväl. Ju mer jag tittade på teckningen av jordgloben och korset ovanför den gången ju mer såg jag, att hans kors innefattade mitt kors. Var och en har sitt kors att bära. Ja visst! Ingen kan bära någon annans kors. Skillnaden är bara var jag har mitt kors placerat långt ifrån hans eller nära eller i.

Där är skillnaden! Inte att bekännande kristna är bättre än andra utan hemligheten finns ”I Kristus”. Det finns några kapitel i Paulus´ brev alldeles särskilt, som upprepar vad vi har ”i Kristus”. Det är början av Efesierbrevet och Kolosserbrevet.

Vi har olika lätt eller svårt för att tro på försoningen från Gud till oss människor genom Jesus liv, död och uppståndelse. Vi har olika lätt eller svårt att ta emot det som står skrivet.
För min del tror jag, att jag får ha min plats i Kristus. I hoppet till vad han gjort för mig blir jag ren. Precis så är bibeln budskap. Jag förlåter som Gud har förlåtit mig.

Hans kors och mitt

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: