Bibelns sammanhang

Upp 7:17
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Det var inga biskopar, som ens höjde på ögonbrynen, när boken ”Om Gud” kom ut år 2003, som jag minns. Det skulle vara Jonas Gardells teologi bland Kyrkans Unga.
Nu avslutar jag med att citera från bokens baksidas omslag:

”Gud hämtar drag och egenskaper från fåraherdarnas stamgudar, den hämndlystne bergsguden Jahve, kanaaneernas uråldrige kung EL, drakbesegrarnas Baal och Marduk, han uppenbarar sig i storm och åska och uppträder till och med understundom som demon.”

Om nu ämbetet att undervisa i bibelns lära är förbehållet endast män, så varför inte vara trogen det ämbetet då? Som jag ser det via bloggar så marginaliseras de manliga präster, som ser allvaret i sitt ämbete. Och de belyser mest striderna…

Sen fick vi en ännu tydligare bok nyss genom Ulla Karlsson en gång prästvigd. Det är ungefär samma innehåll som i Jonas Gardells bok: ”Om Gud”: Bort med det blodiga offret! Bort med det slaktade lammet!
Hur skulle det vara att lyssna på den skeva undervisning dessa två fått i sina teologiska studier och börja använda tiden till summan av Guds ords sanning?

Det finns många villoläror. Jehovas vittne tror inte på en treenig Gud. Om jag fattat rätt har de svårt för talet om Jesu Guds sons blod, som renar från all synd. De bara de är utvalda. Alla andra är avfällingar.
En av de unga homosexuella männen i Jonas Gardells dokumentär i SVT hade föräldrar inom Jehovas vittne. De hade lärt honom en vacker bibelvers, som fick avsluta Jonas Gardells berättelse om aids och döden.

Medkänsla behövs i vårt samhälle men det är inte det samma som teologi. Varför inte ta Ulla Karlssons artiklar i Svenska Kyrkans tidning och sen bok på allvar? Detta är tydligen vad som läres ut på teologiska institut! Det är lätt att plocka isär bibelns böcker och analysera. Det är svårare tydligen att få ihop delarna till Jesu sanning.

Ps 119:160 (Svenska Folkbibeln)
”Summan av dina ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.”

Det står om Jesus överallt i skrifterna (Gamla Testamentet). Den undervisningen behövs mer än någonsin.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: