En mantel doppad i blod

Det finns många bloggar nu att läsa om far och son och sonson och sonsonson. Mest läst har den blivit, där jag vandrat själv tydligen och fotograferat vid Sykars brunn. Det gick många år emellan den upplevelsen julen 1974 och det att orden föll i god jord och rotade sig djupt i mig år 1988.

”…nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef.”

Detta är en exakt platsbeskrivning i bibeln! Jag tänker på skoleleven i min hembygd, som skulle beskriva hur samhället såg ut förr. Han skrev:
”Snickerifabriken låg där Joakim bor.”
Den beskrivningen håller inte så många år för den som inte vet vem Joakim är och var han bodde som barn.

Orden i Johannes kapitel 4 gav mig insikt om att jag inget kunde i biblisk historia. Varför ville inte judarna vandra genom Samarien utan brukade ta vägen på andra sidan Jordanfloden? De var ju ett folk av tolv stammar, som fick löfteslandet en gång. Så står det att Jesus måste ta den vägen genom Samarien.

Jesu vandring mot korset närmar sig och Jakob och Josef ger tydliga associationer till Israels historia. Josef fick en gång i uppgift, att gå för att se hur hans bröder hade det. Precis så var Jesus sänd av sin far för att se hur hans bröder hade det. Bibeln berättar i historien och genom profetior om ett far och son förhållande som var fullödigt. Bröderna fanns inte vid Sykar utan hade gått vidare till Dotan den gången.
1 Mosebok kapitel 37

Där finns profetian om Jesus i den historiska berättelsen. Josefs mantel doppades i blod från ett offer. Sen fick Jakob den påhittade historien, att de hittat Josefs mantel nersölad av blod. Så Josef hade nog blivit ihjälriven av ett vilddjur.

I Uppenbarelseboken står det:
19:13
Upp 19:13
Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds ord”.

Det är bara att låta bibelns ord få höra ihop utan att sätta sig över vad det står!
Bibelns ord fortsätter att vara summan av sanningen. Ingen skall ta bort något eller lägga till något.

Noten till Johannesevageliet i B2000.
”Joh.1:1 1 Mos 1:1; 1 Joh 1:1f. / Joh 17:5

Joh.1:1 I begynnelsen fanns Ordet Jesus identifieras här med det gudomliga ord som enligt GT:s skapelseberättelse frambringade världen (1 Mos 1:1ff.; jfr Heb 1:2; Upp 19:13). Det inledande stycket anknyter även till Ords 8:22ff, där Guds vishet framträder som ett självständigt väsen före världens skapelse. Denna inledning anger tonen för hela Johannesevangeliet. Jesu ord och gärningar återges där på många sätt annorlunda än i de tre andra evangelierna och vävs in i en långt utförligare religiös tolkning. — Beträffande författaren se not till 13:23.”

Här finns en artikel av Sofia Lilly Jönsson om honom som blöder

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: