Släktforskning

Kapten Mårten Krum syndade mot Guds bud och Sveriges rikes lag i början av 1600-talet. Vad är synd, när det gäller krig och dödande och plundrande? Är ett anfallskrig mer rätt än ett försvarskrig? Är mannens otrohet i ett äktenskap litet på skuldkontot jämfört med kvinnans under samma krigstid? Är det skam först när andra fört tingsrättsprotokoll och det blir förkunnat? Är detta något att dra upp nu?
 
Det jag vill visa på är att ett oskyldigt barn kan bli "skammat" resten av livet genom att en gift man gör en ung flicka med barn och sen sviker sitt ansvar ekonomiskt och socialt. (Se Bloggen " Ryggsäcken" 15:e febr. nedan). Barn kan få bära vuxnas skuld ett helt liv. Ett nyfött barn kan inte ärva vuxnas synder utan är oskyldigt. U.ä. i kyrkböckerna har blivit en skam. När förkortningen u.ä. (född utanför äktenskapet) blev o.ä. i muntligt tal började plågorna för det oskyldiga barnet. Ett barn kan aldig vara oäkta. Människan är skapad till Guds avbild. "Till man och kvinna skapade han dem." 1 Mosebok. (Wikipedia har en bra beskrivning av begreppet arvsynd.) 
 
För mig är detta viktigt! Bitarna har fallit på plats om bibelns trovärdighet bland annat på grund av släktregistren. Bara ett folk i världshistorien har fått uppdraget att föra Lagen vidare generation efter generation. Lagen innefattar inte bara budorden, som Mose fick på Sinai berg av Herren utan all Herrens undervisning. Inget annat folk i världshistorien har fått så stränga bud att hålla. Både man och kvinna skulle vara oskulder före äktenskapet enligt Mose lag.
 
Om inte detta varit så noga med hade vi inte kunnat tro på Jesu härkomst. I hans släkttavla finns det angivet vem som var född utanför äktenskapet i ett äktenskapsbrott och värre än så. Det är ingen liten marginalanteckning u.ä. i kanten. Det är utförligt beskrivet som ett brott mot en fattig man att ta hans hustru och göra henne med barn och sen göra sig av med mannen. Bibeln sopar ingenting under mattan. Ändå kallas Jesus Davids son. Född Gud och född människa.
 
Ingenting i några dokument från de första århundradena efter Kristus motsäger enligt bibelforskare, att det är Marias släkttavla som återges i Lukas evangelium kap 3  Det är visst en apostrof, som kan göra det svårt att tolka. Och att svärson kunde heta son. Andra problem är att de hoppade över många släktled ibland och ändå skrev "son av". Jämför uttrycket "vi är ju Abrahams söner"….
Josef var juridiskt ansvarig för Jesu uppfostran. Innan dess tog Josef på sig modet, att bli utsatt för hån. Han fick en dröm en natt, som stärkte honom. Han fick en uppenbarelse, att barnet i Marias moderliv var fött av Gud. Josef fick mod att skydda Maria och det nyfödda barnet under svåra tider i flykt undan Herodes.
 
Marias trolovade man Josef har sin släkttavla i Matteus evangelium. Det finns bara en enda jungfrufödelse i världshistorien. Det behövs ingen mer.
Josefs släkttavla går ihop med Marias genom kung Davids två söner med Batseba: Salomo och Natan. Det står inget i bibeln om oäkta barn. Det står, att det lagen inte kunde åstadkomma på grund av sina svagheter (mänskliga svagheter kallade synd) det gjorde Gud. Gud gav oss sin ende son. Han stod och står alltid på de svagas och de utsattas sida och kan ge upprättelse fortfarande.
 
Jag tvivlar inte på att jag härstammar från Mårten Krum på min fars sida. Han var född i slutet av 1500-talet. Längre än så har ingen släktforskare kommit vad jag vet. Det finns ingen orsak att tvivla på andras forskning av alla dokument som finns. Äktenskapet var viktigt och ett skydd för kommande generationer.
 
Jag tvivlar heller inte på att jag är ett Guds barn. Bibelns skrifter är ändå mer trovärdiga dokument. De håller att forska i.  I dem ser jag, att den som tar emot Guds son Jesus Kristus är ett Guds barn. Hänvisning till detta påstående finns i Johannes evangelium kapitel 1 vers 12 och 13.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

2 reaktioner till “Släktforskning”

  1. Idag har jag gjort ett förtydligande och rättat till två slarvfel. Det går med andra ord att lyssna till dokument från 1600-talet och lyssna på människor, som lever idag och som blivit "skammade".

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: