Köpt och betald

Gunnels plats i rymden är köpt och betald! Det är inte mitt påhitt! Det var inget jag ville minsann…

Eftersom det inget hände fort nog på brefvet.com, så fick jag en färdiggjord plats i rymden, som blev min. Nu är den köpt och betald, för jag vill inte ha någon reklam! Idén om ”Huset som blev ett hem” fungerade inte utan kunskap i HTML, som jag börjat med. Brefvet är överfört men bilderna fungerar inte. Och jag skall inte leka med orden köpt och betald för detta är allvar! Jag har kommit på kant med den församling jag tillhör. För jag får inte som jag vill…

Det är många år sen nu som jag bad om bibelstudier i ämnet: Förbund – Israel – Äktenskap. När det inte hjälpte gjorde jag ett förtydligande, att ritningen till en församling/kyrka finns i bibeln.

Skall det vara så svårt att läsa fjorton kapitel i bibeln tillsammans? Profeten Hosea fick i uppdrag att gifta sig med en kvinna som var prostituerad – mot allt förnuft, mot lagen. Hon blev otrogen så småningom och gick tillbaka till träldomen som prostituerad. Profeten Hosea fick uppdraget att ge sin kärlek än en gång till henne. Han skulle inte bara ta tillbaka henne som hustru utan måste köpa henne fri – betala en lösensumma, gå igenom skammen en gång till att gå i förbund med en orenad. Profeten Hosea skulle lära sig själv och Israels folk vad ett förbund innebar från Guds sida. Han skulle lära sig och folket vad Guds rena kärlek och löfte om trohet innebar. Detta var väl ingen läxa som profeten Hosea ville lära sig frivilligt?

Om det nu är så att vi lever i nya förbundet med Jesus och inte behöver gamla förbundets skrifter, så undrar jag hur vi skall kunna lära oss vad det kostat Herren Gud att ingå ett förbund med oss? Hur skall vi kunna förstå ett språk, som vi inte vill använda? Undra på att de gamla psalmerna och sångerna måste bort som obegripliga!

Gunnels plats i rymden är både köpt och betald nu för jag vill inte ha någon reklam. För övrigt är min plats i rymden både köpt och betald med Lammets blod. De historiska berättelserna kan vi inte hoppa över för då begriper vi inget av vår framtid beskriven i Uppenbarelseboken.

Framtiden är närmare än vi kan fatta! Jesus gick tillbaka till Fadern för att bereda rum för dem som älskar honom. Att gå tillbaka till andra gudar (religioner) är som att gå tillbaka i prostitution och träldom.

Gud är en och slöt förbund med oss människor upprepade gånger. Senast genom sin son Jesus Kristus.

1 Petr 1:18

”Ej silver ej guld har förvärvat mig frälsning, Ej jordiska skatter har friköpt min själ. Nej, blodet på korset är priset jag kostat. Den enfödde sonen gavs ut för min själ.

Ej silver ej guld har mig löst från mitt skuldbrev, nej, därtill min synd och min skuld var för svår Men blodet på korset har utplånat skulden och därtill rättfärdig i Kristus jag står.

Kör: Friköpt jag är men ej med silver Återlöst men ej med guld Det är Guds Lamm som genom blodet har befriat mig från skuld.

Ej silver ej guld kunde då jag var fjärran ge tillträde åter till Gud och hans nåd Men blodet på korset, det förde mig nära. Vad djup och vad höjd i den Eviges råd!

Ej silver ej guld har en väg för mig öppnat till himlen som synden mig utstängt ifrån. I blodet på korset försoningen vunnits och hemma är Faderns förlorade son.”

Nr 525 J.M. Gray 1900 i Segertoner Nr 601 i Psalmer och Sånger

Det står, att det är blodet, som banat en väg till Gud. Är bibelns budskap omodernt nu och utan korset, utan blodet?

 

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: