Domsöndagen den 20 nov 2016

Det är en ny fas i livet, att bli sjukligt glömsk. Det går att mäta också förstår jag. Så det lär vara bra att redan nu träna på multiplikationstabellen baklänges eller att kunna komma ihåg det namn man nyss hörde mer än i 45 sekunder.

Jag hade redan skrivit en blogg om Domsöndagen. Jag kommer att upprepa mig massor av gånger utan att veta, att det redan är skrivet. Repetition är studiernas moder. Så det så! Att ha köpt en plats i rymden är inte detsamma som att vara friköpt och ha sitt namn i himlen! Så där fortsätter jag. Det är Domsöndagen enligt Kyrkans föreslagna predikotexter. Ingår inte Pingströrelsen i Kyrkan? Vem äger den gamla sångskatten före Pingströrelsen, om sångerna är skrivna år 1900?

Idag skulle jag bara vilja göra en lista på svenska ord, som borde förklaras teologiskt. Teologi betyder inte akademiska studier för vissa begåvade. Teologi betyder läran om Gud och den är från pärm till pärm i bibeln. Summan är sanning och Herrens domar är rätta. Herren lät all dom drabba ende Sonen, för att vi skulle slippa. Herren Gud lät all skam drabba ende Sonen, för att vi skulle få bli fria/frimodiga. Synden leder till död och den döden genomled Jesus för vår skull, för att vi skulle slippa den dagen.

Att vara fri och göra som man vill är inte detsamma som att vara friköpt. Att vara friköpt innebär att en annan betalat högsta priset med sitt eget blod på ett kors – en skammens påle. Därför föreslår jag, att vi skall lovsjunga i alla våra olika kyrkor:

”Friköpt jag är men ej med silver återlöst men ej med guld…”

Det finns bibelhänvisningar att finna till alla bortglömda begrepp i alla fyra verserna! Och jag har köpt ”gunnelsplats i rymden” för att få fortsätta mitt ältande utan reklam men lite förkortat ”gunnelsplats.com”.

Efter 72 timmar skall detta fungera. Känn gärna på det! 72 timmar. Visst är det efter tredje dagen? Då skall vi få uppstå med honom…

Men först Domsöndagen. Det kommer inte in någon synd i himlen.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: