Dödsångest

– Vill ni ha en tro, så läs Gamla Testamentet!

Så sa en bibellärare i slutet av 60-talet till oss elever. Han hade märkt, att unga inom Pingströrelsen ville ha upplevelsen av ett dop i den helige Ande. Så kom hans fråga:
– Brukar ni läsa bibeln?
Det var hans motfråga och motivering. Där finns den helige Ande. Den som vill bli döpt i helig ande eller fylld av anden bör läsa bibeln.

Påsken är över. En mycket bra början för att få en tro är att vandra med Jesus i olika bibeltexter. Det var den uppståndne Jesus, som gick igenom det vi kallar för Gamla Testamentet tillsammans med två desillusionerade, modlösa lärjungar på väg från allt ruskigt som hänt i Jerusalem.

Varför skall någon läsa en så ruskig bok som bibeln är med allt våld och ond bråd död? Ja, varför skapade Herren allt gott och sen lät en flod skölja över alla människor därför att han ångrade sig? Vi hinner ju inte läsa många blad, innan de stora frågorna kommer? Kan någon människa som lever idag någonsin gå ur hans löftesbåge i skyn – gå ur hans förbund?

Bågen i skyn142”Min båge sätter jag i skyn”

Jesus hänvisade till Noas dagar, att så kommer det att bli innan hans andra ankomst. Folk äter och dricker… Är det ett löfte eller ett hot? Kan vi vara trygga eller skall vi leva med skräck för döden? Har påskens budskap inte gått fram ännu? Jesus dog i vårt ställe. Han vann seger över den sista fienden, som vi människor har. Det är döden. Och det var kvinnor, som fick gå ut med det glada budskapet först av alla! Kvinnor får lov att berätta om Jesus! ”Dock natt skall inte förbli där nu ångest råder!”

Jag vet inte hur det går till när mina äldre bloggposter annonseras till höger i en spalt. Det var min mentor, som valde ett visst system och ett namn under vilket jag borde blogga. Så blev det. Så blev jag påmind om en väns dödsångest idag. Som om jag har glömt det telefonsamtalet! Nej då, jag glömmer inte utan ringde upp och frågade den gången, om jag fick citera vårt samtal i en radioandakt. Min fråga var varför han var så rädd för att dö. Hans svar var, att han inga kläder hade.

Visst får kvinnor läsa bibeln och berätta vad det står om Jesus som segrare över döden! Den som vill tacka nej till en kvinnas undervisning får göra det! Noas ark är en profetia om Jesus, som kan rädda från ondskan och döden. Genom sin tro på Herren räknas Noa som en av troshjältarna. Hur mycket hån han fick lida under tiden han lydde Herrens befallning får vi inte veta. Mose stod ut genom att ha den osynlige för ögonen. För visst blev han hånad mer än en gång med orden:

– Har du tagit oss ut i öknen för att vi skall dö?

I Hebreerbrevet kap 2:9 och framåt står det om befrielse från dödsfruktan:

”Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. 11 Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, 12 då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. 13 Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.*

14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.”
Ur Svenska Folkbibelns översättning

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: