Min sanning

Min sanning kan vara fel eller bara lite friserad. Min sanning kan vara feltolkad eller tolkad så att den passar mitt eget tankesystem. Det skall hålla att prövas. Andra kan duperas men inte Gud. Han ser igenom allt. Jag kan gå på andras bedömningar av mig. Jag kan ta emot Guds bedömning av mig. Och bli justerad.

Och nu har jag sett TV programmet ”Min sanning” med KG Hammar och tänker pröva min uppfattning igen om Kyrkans överhuvud. Har en ärkebiskop inget att säga till om? Hade KG Hammar ingen fri vilja som ärkebiskop?

Jag minns ärkebiskopens besök på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg med TV-gudstjänst (år 2003?, 2004?) på söndagen därifrån eller rättare sagt mest påannonseringen för den gudstjänsten:
”Kyrkan tror inte på bibeln – kyrkan tror på Gud”

Det var väl inte så lyckat ordval. Om citatet var korrekt. Kritiken kom men kvar var lite om fundamentalister, som dyrkar bibeln som en Gud. Minns jag fel? Kommer inte det resonemanget fram nu också? Tolkar jag alldeles fel? Är människan en bricka i ett spel i sin tid utan vilja?
Besöket sammanföll om jag inte minns fel med lanseringens av boken ”Om Gud” och ledningen i Betlehemskyrkan hade ingen fri vilja för Jonas Gardell hade bett att få komma och föreläsa om Gud. En man i tiden med samma budskap om bibeln. Måste vi gå på den tolkningen av Gud?

Jag är också i tiden men har inte fattat, att jag är utan vilja och ansvar. Har människan fått en fri vilja eller inte? Teologen fick frågan och svaret skulle vara ”ja” eller ”nej”. Jag ville inte hindra en så känd teolog med mitt tjat. Svaret kom omedelbart per mail.
Människan har fått en fri vilja ”JA”.

En sanning med modifikation? OK, pröva det då inför Guds ord. Bibeln säger, att Kristus är huvudet för kroppen. Kroppen är församlingen. Kyrka och församling har samma ord i grekiska språket. Om Kristus får vara huvud för sin församling, då blir det Guds vilja som sker. Gud kan inte strida mot sig själv. Gud kan inte komma i svår konflikt med sig själv. Han vill att alla skall bli räddade och komma till kunskap om sanningen. Att kroppen med sina delar har många svagheter kan vi inte förneka. Det var Guds vilja att ta sin boning i oss genom Kristus. Det är nåd och inte förtjänst.

Dagens löfte i min privata samling:

Ords 2:1-5
Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.

Du skall inga andra gudar hava…

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: