Sebulon och Naftalis land

Tro mig! Det är viktigt, att kunna Jakobs söner! Det är inte vilken ramsa som helst…Ruben Simon Levi Juda Dan Naftali Gad Aser Isaskar Sebulon Josef och Benjamin.
Men nu har jag kört fast. Det hjälpte inte att kontakta Lars Gunther, Trollhättan. Jag minns ju hans utförliga inlägg på Skutan/Kajutan om krigen i området Palestina/Israel senaste 2000 åren. Det blev för invecklat för mig ändå fastän jag hittade kopiorna från våren och sommaren år 2004.

Orden från alla julottor i barndomen och ungdomen är som musik i mina öron. Den musiken har fått andra takter nu och kommit i obalans för mig. Kan man debattera vad som är rätt eller fel översättning till bibeltexterna? Rätt eller fel ordval från hebreiskan till svenskan? Kan man rita en karta, som är rätt och bjuda på här?

Nej, då griper Mr Google in och ger mig en knäpp på näsan. Kartor får inte kopieras och landet utmed havsvägen tillhörde Asers stam. Där har jag kört fast. Om jag inte får kopiera en karta, kan jag inte visa var Sebulon och Naftalis land låg ”där nu ångest råder”…
Då kan jag heller inte placera ut var fristäderna låg med en väg som skulle vara i gott skick, så att den jagade skulle hinna fram undan dödsdomen…
Då slipper jag att läsa på lite bättre! Jag kan bara skriva, att jag inte får kopiera kartor.

Jes 9:1-6
Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. [2] The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. [3] Thou hast multiplied the nation, and not increased the joy: they joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. [4] For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. [5] For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire. [6] For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
KJV

Jes 9:1-6
Dock, natt skall inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa ansett, men i framtiden skall han låta det komma till ära, trakten utmed Havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område.

[2] Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.
[3] Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor. Inför dig skall de glädja sig, som man gläds under skördetiden, som man fröjdar sig, när man utskiftar byte.
[4] Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, liksom i Midjans tid.
[5] Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld.
[6] Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Bibel 82

Jes 9:1-6
Men natten skall vika där ångest nu råder.
Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den siste slagit med full kraft västerut, mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område.

[2] Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
[3] Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
[4] Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
[5] Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
[6] Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Bibel 2000

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: