Ande, själ och kropp

En av mina vänner sa en gång, att om hon berättar något för tio personer, så uppfattas det på tio olika sätt.
Det är en stor risk att berätta. Det kan bli missförstånd. Det kan bli bakslag. Ändå har jag valt att berätta och att göra ett litet försök att bita huvudet av skammen. Det tog 50 år att skaka av obehaget – dessa kardborrar som häftat sig vid.
Nej, jag skall inte göra något försök att komma tillrätta med det, som varit fel inom sinnessjukvården. Systemet som varit går inte att rubba på. Det gick snabbt, alldeles för snabbt att sätta diagnos för livet- stämpla människor. Elva år senare fick jag diagnos av en ortoped. Prognosen var mycket dålig och ändå var det skönt, att det han berättade om min rygg stämde med allt jag kände och hade känt själv.
Sjukvården skriver bara i psyke eller soma eller psykosomatiskt eventuellt.
Bibeln har med helheten: ande, själ och kropp:
1 Thess 5:23
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.
Kanske tiden är inne att få samtala om detta seriöst?  Kanske det är dags att byta Blogg-system?

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: