Aktuell eller förlegad information

För information hänvisar jag till Wikipedia angående teologen Rudolf Bultmann. Det jag snappat upp om honom är Liberalteologin. Det jag förstod var, att han ansåg att bibeln skulle tolkas i tiden. Tiden står inte stilla och allt förändrar sig. Det språk som finns i bibeln var inte relevant för folkmassorna, som bor i en stad i hans tid och senare.

Så vi prövar en text. Abraham levde som nomad nästan 2000 år f. Kr. Hans herdar blev osams med Abimeleks herdar om en brunn. 1 Mos 21: 22 och följande. (SFB)

Abraham sluter förbund med Abimelek
22 Vid den tiden kom Abimelek med sin befälhavare Pikol och sade till Abraham: ”Gud är med dig i allt du gör. 23 Lova mig nu med ed inför Gud att du inte sviker mig eller mina barn och efterkommande, utan visar mig och det land där du bor som främling samma godhet som jag har visat dig.” 24 Abraham sade: ”Ja, jag svär.” 25 
Men Abraham förebrådde Abimelek för att hans tjänare hade lagt beslag på en vattenbrunn. 26 Abimelek svarade: ”Jag vet inte vem som har gjort det. Själv har du ingenting sagt och jag har inte hört något om det förrän i dag.” 27 Då tog Abraham får och nötboskap och gav åt Abimelek, och de slöt förbund med varandra. 28 Men Abraham ställde sju lamm av hjorden åt sidan. 29 Då sade Abimelek till Abraham: ”Vad betyder de sju lammen som du har ställt åt sidan?” 30 Han svarade: ”Dessa sju lamm skall du ta emot av mig till ett vittnesbörd om att det är jag som har grävt brunnen.” 31 Sedan kallades platsen Beer-Sheba, eftersom de båda svor eden där. 32 
Och de slöt förbund vid Beer-Sheba, och därefter bröt Abimelek och hans befälhavare Pikol upp och återvände till filisteernas land. 33 Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba och åkallade där Herrens , den evige Gudens, namn.” 34 Sedan bodde Abraham som främling i filisteernas land en lång tid.”

Bara att konstatera att osämja alltid har funnits. Eller finns det något i bibeltexten, som hör ihop med hela dess innehåll? Som en man frågade: ”Varför blandar du in Gud i detta?” Det gällde en annan osämja just i detta område. Abimelek hade i vart fall märkt, att Gud var med denne Abraham var han än vandrade med sin boskap.

Teologen Bultmann avmytologiserade bibelns texter. De flesta bor i en stad och begriper inte språket! Bibeln måste tolkas efter vår tid. Så såg han på det.

Mitt föräldrahems trädgård gränsade till en liten gård, som blev nedlagd. Så kom en man från närmaste stad och arrenderade allt. Han ägnade sig åt fårskötsel. Det var bara att följa utveckligen på våren med grönbete. När alla tackorna fick extra kosttillskott rusade alla lammen fram och tillbaka över gärdet. De tvärvände vid stängslet och rusade sen tillbaka. Om och om igen som en kapplöpningstävling. De kunde inte stå still.

Abraham slöt ett förbund med Abimelek om en brunn, som Abraham grävt. Som vittnen till detta förbund ställde han upp sju lamm. Så kom frågan: ”Vad betyder de sju lammen som du ställt åt sidan?” Tror någon att de kunde står still och fatta sin betydelse för förbundet? Kan det vara så att bibeltexter inte är något för den late? Kan det vara så att allt hör ihop med allt?

Stanna min rörliga film från landet i bibeltexten! Stanna vid Abimeleks fråga: ”Vad betyder de sju lammen som du ställt åt sidan?” Abraham svarade, att de var vittnesbörd om att han grävt brunnen. Abimelek skulle ta emot dem av den anledningen. Stanna där och spola fram filmen i 430 år. Vad hände då? Jo, då var Israel ett stort folk som levde i träldom under en grym Farao. Han kände inte till Josef står det. Och än mindre Josefs gudsfruktan och lydnad. Det är farligt med historielöshet.

2 Mos 4:21 Herren sade till Mose: ”När du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag skall göra honom hård till sinnes så att han inte släpper folket. 22 Du skall säga till farao: Så säger Herren : Israel är min förstfödde son, 23 och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför skall jag döda din förstfödde son.” (SFB)

Så kom natten då det olika familjerna skulle slakta ett lamm och stryka blodet på dörrposterna och övre dörrträet i huset. 2 Mos kap 12. Håller det sjufaldiga vittesbördet med lammen, att det är Abraham som grävt brunnen? Var det inte så att Abraham vandrat nästa hundra år som nomad och hållit fast vid Herrens löfte om en son? Var det inte så att Abraham blev prövad till bristningsgränsen och fick veta, att han skulle offra sonen? Står inte berättelserna så nära de kan med varandra i kontexten? (1 Mos 21 och 22) Stanna min rörliga film i bibeltexten! Jesus sa, att Abraham sett hans dag! Joh kap 8:56

(De äckliga sångerna om blodet är borttagna ur våra sångböcker. Det är fel, att analysera. Det är som att sitta som en åskådare på läktaren och bara kritisera. Jag bara undrar för min del!)

Jes kap 53:4-6

Men det var våra sjukdomar
han bar,
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 
Han var genomborrad
för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld
lade Herren på honom.” (SFB)

Så jag berättar en gång till om Jesu Guds Sons blod, som renar från all synd. Alla herdar behöver vatten till sina djur. Frågan är varför just Abrahams boskap skulle få det och inte Abimeleks?

Det är en bra fråga. Visst. Ingen behöver slingra sig bort från den. Skaparen är EN och han är enig med sin Son Jesus Kristus och den Helige Anden. Det är skillnad på får och getter i bibeln bildspråk. Fåren behöver en herde. Getterna går sin egen väg och behöver bara en bjällra. Jesus sa, att han är dörren in till fåren.

Upp 7: 16-17  ”De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”  (SFB)

(Några nyfikna får på Anita Pibrands promenad nyligen. Tack till fotografen!)

Får på Galtö Anita Pihlbrand

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

4 reaktioner till “Aktuell eller förlegad information”

 1. Men August Östlunds härliga sång ”Om Jesu blod jag sjunga vill” finns åtminstone kvar i Psalmer och Sånger 1987, Gunnel! Liksom ”Lammets blod är nyckelen / till själva himmelen.”

  1. Andreas, nu blev jag förflyttad till min barn och ungdomstid i Missionskyrkan på landet. Den är riven. Men sången fanns kvar inom mig och har nummer 611 i Psalmer och Sånger. Minns inte att jag hört den någon gång i Smyrnakyrkan. Nr 535 i Segertoner.
   Sångböckerna är borta ur frikyrkor, Andreas, och vad värre är så är parafraser att rekommendera före godkända bibelöversättningar. Trots att innehållet blir förändrat!

   Du kan inte nå mig med någon tröst, Andreas! Men tack för att du hörde av dig!

 2. En pojke jag känner hade lärt sig sånger om blodet. När han var på konsum med sina föräldrar gick han fram till kassörskan och sa: ”Jag ska sjunga en sång för dig” så sjöng han ”Genom blodet, genom blodet, all min synd förlåten är Halleluja…..”
  Kassörskan såg förvånad ut.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: