Är välsignelsen till alla?

Det har gått många år nu sen debatten var aktuell om rätt ordval till översättningen av 1 Mosebok kapitel 12 och vers 3. Måste det vara ett antingen eller? Måste det vara ett rätt eller ett fel översatt? Frågan gick till en kvinna – en ny kontakt via facebook. Frågan kunde också ha gått till en annan kvinna, som var med sju år i översättningsarbetet till Svenska Folkbibeln.

Det är morgon och jag har läst Dag Sandahls bloggpost: ”Frågan”. Det gäller inte samma fråga. Hans gäller ämbetet. Min fråga gäller välsignelsen, som var förutbestämd av Gud, att den skulle gå genom Abraham. Hur kan det då översättas, som om vi idag skall vara aktiva och önska oss den?

Första advent är över då så många önskar att få höra de vackra adventssångerna i någon kyrka. Den söndagen har blivit den stora kyrksöndagen. Stressen i samhället har ökat så mycket att det är svårt att vänta tills någon julotta för att få denna stillhet med alla ljus och sånger.

”Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna Davids son välsignad vare han…”

Frågan då? Jo, för min del med mitt vaknade intresse för tolkningar, så var den språklig om rätt eller fel i vanlig ordning ur min personlighet. Svaret blev både ock. Svaret tar jag min friheten att citera och kommer att fråga sen. Frågan gick till en exeget. Här är inte man eller kvinna, jude eller grek, träl eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Eller hur?

”Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelsen som du (Abraham) har fått.” (Bibel 2000)

”I dig (Abraham) skall alla släkter på jorden bli välsignade.” (Svenska Folkbibeln)

Frågan som exegeten Gunnel André besvarade lyder så här:

”Den hebreiska verbform (nifal) som hebreiskan har på detta ställe kan dels uttrycka passivum (så har 1917 och de andra översättningarna tagit det) eller reflexivum såsom Bibel 2000 stannat för. Det finns även fler möjligheter. De gamla svenska översättningarna valde det passiva “välsignas”, “bli välsignad”, medan Bibel 2000 har valt det reflexiva “välsigna sig” och båda är rätt. Men svenskarna skulle säkert protestera kraftigt mot översättningen “alla ska välsigna sig” och det av det enkla skälet att det inte är begriplig svenska. 

Så här förklarar sig Bibelkommissionen i den fullständiga utgåvan Statens Offentliga Utredning, SOU 2000:100: “välsignelse. Ryktet om att Abram blivit rikt välsignad av Herren skall nå så långt att alla folk kommer att nämna Abrams namn och önska sig lika stor välsignelse som han fått. Utsagan upprepas i 18:18; 22:18; 26:4: 28:14. En annan tolkning, “alla folk på jorden skall bli välsignade genom dig”, finns i Septuaginta och har övertagits av NT (Apg 3:25; Gal 3:8).”

Hoppas det klarnar lite av detta. Gamla översättningar är långt ifrån alltid “mer rätt”. Numera vet man mycket mer om både bibelmanuskript och hebreiska.”

Slut citat

Frågan om ämbetet

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: