Evangelium enligt Matteus

Precis så börjar Nya Testamentets budskap med rubriken: ”Evangelium enligt Matteus”. Detta i 1917 års översättning. Svenska Folkbibeln har rubriken: ”Jesu släkttavla”. Bibel 2000 har rubriken: ”Evangeliet enligt Matteus”. Grundtexten lär inte ha några rubriker, kapitelindelningar eller verser. Vi skulle inte klara av att läsa alla bokstäver efter varandra från vänster till höger eller före varandra från höger till vänster utan mellanslag.

Utan någon kunskap i språken, så har jag sett att släkttavlan börjar med Abraham och slutar med Josef Marias man ”och av henne föddes Jesus som kallas Kristus.” Och som ständigt upprepas av de lärde, så tolkar alla människor själva. Det dröjde innan jag fattade. Jag trodde, att bibelns texter är så viktiga och ingivna av Gud, att text skulle förklara text tills sanningen syns. Det står ingenstans, att var och en blir salig på sin tro, som jag kan hitta. Däremot står det om att hålla fast vid budskapet trots all individualism.

Här börjar min egen berättelse. Det kommer plötsligt namnet på en kvinna här och där i från far till son som födde. Här kommer alla historier inuti historien om Jesu härstamning. Abraham födde Isak. Genast kommer associationerna till det absolut omöjliga löftet. Ja, en man kan blir far högt upp i ålder med en kvinna i rätt ålder. Han kan däremot inte bli far till någon genom en kvinna som är 90 år. Där börjar bibelns orimliga berättelse i detta kapitel och slutar lika orimligt att en son skulle födas utan en mans delaktighet. Sonen föddes av Maria utan den man som var hennes trolovade. Josef fick bära denna chock alldeles själv men fick hjälp av en Herrens ängel i en dröm. Herren Gud klarade sig utan mänsklig naturlig delaktighet av en man. Det gällde ett löfte om en son, som Herren Gud infriade när tiden var inne på Abrahams tid och på Josefs tid. Herren Gud delar inte sin ära med någon man (eller kvinna).

Så visst blev Jakobs söner tolv. Visst var stenarna i Jordan tolv vid övergången till löfteslandet. Visst var lärjungarna tolv och apostlarna tolv. Tolv är ett förbundstal som gäller Herrens förnyade förbund med Israel och alla människor.

Frågan är om tolv tomma kyrkor i Sverige med altare och altarring behöver tolv manliga präster, som förkunnar Jesu liv, död och uppståndelse. Var står detta skrivet att i denna tid behöver Herren Gud delaktighet av en man just?

**************************************************************************************

Fyra dagar har gått och Internationella kvinnodagen är över också. Det jag ville visa på igen från Jesu släktregister i evangelium enligt Matteus är att allt som behövde göras för vår frälsning är redan gjort av Gud genom sin son Jesus. Det håller inte att komma med att vi tolkar olika. Den som kan läsa innantill ser att summan av Guds ord är sanning. Budskapet om denna frälsning får både man och kvinna ta emot som gåva och bära vidare.
2014-03-09

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: