Linnea

I morse hittade jag Linnea på Facebook. Det är en förtjusande liten blomma, som inte låter sig exponeras för vem som helst eller var som helst. Det finns sånger om blommor. I söndagsskolan sjöng vi:

”Tror du små blommor bedja till Gud
fastän du ej förnimmer ett ljud
Dock upp till himlen från ängden skön
stiger så sakta blommornas bön.”

Det var ju märkligt, att denna Smålands landskapsblomma inte ville visa sig för mig där på promenader i skogen! Och inte i Västergötland och inte i Dalsland! Jo, jag blev presenterad för olika växtplatser med orden:
”Här skall det finnas Linnea!”

Men det fanns ingen. Däremot är vägen kvar där hon och jag promenerade denna försynta för mig okända kvinna och jag. Det jag hört om henne dagen innan var, att hon var intelligent men inte hade utbildat sig efter sin förmåga och begåvning. Hon hade tidvis haft mycket liten lön och hankat sig fram. Hennes växtplats var samma som Linneans. Det vågar jag påstå efter att ha fått hennes ovanliga berättelse.

”Skomakare bliv vid din läst!”

Ja, det kan så vara och hon var skomakarens dotter bara och skall inte tro, att hon är något i jämförelse med män, som är präster dessutom.

”Lyssna till de tvåbenta böckerna,” brukade läraren och prefekten säga till sina elever. Innan hon kommit så långt var den kvinnan också elev vid Stenebyskolan. Precis som jag varit. Många, många år senare har jag lyssnat på bådas berättelser om hur livet självt fört dem fram på vägen.

Idag har jag hittat en Linnea på Facebook. Osökt kommer jag att tänka på den växtplats i skogen i Dals Långed där det skulle finnas en Linnea men inte fanns. Vägen finns kvar och berättelsen av den för mig okända kvinnan, som liknar en Linnea. Hon exponerar sig inte för vem som helst men berättade för mig hur hon hankade sig fram i Göteborg på halv lön. Hennes stora intresse var hebreiska språket. Så hon gick inte till någon frikyrka utan satt i synagogan och jämförde hebreiskan på en sida och svenskan på andra. Vad hade hon fått i sina gener?

Hon är lika försynt fortfarande men blev en av Svenska Folkbibelns översättare av Gamla Testamentet.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: