Teologi är läran om Gud

”All teologi är tolkning” är rubriken på en artikel i Svenska Kyrkans Tidning med länk i min förra Blogg. ”Alla tolkar,” är ett annat påstående. Det är tolv år ute på nätet idag för min del, om jag inte minns fel och första främmande begreppet var just ”tolkningsföreträde”.
”Vem har gett er tolkningsföreträde,” frågade en präst andra präster på http://www.bibelsajten.nu
Då fanns det debattmöjligheter. Nu finns bara minnet kvar av duellerna.

Som jag fattade bibelundervisningen från min ungdom, så betyder teologi läran om Gud. Min egen slutsats är att rätt innantilläsning av bibeltexterna går före alla tolkningar.
Bibeln börjar med detta:
1 Mos 1:1-3
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.”

Sen finns det många övriga texter om Gud som Skapare. Antingen tror jag detta eller inte. Det finns många läror utöver bibelns.

Bibelns lära är, att Jesus fanns innan jorden grund var lagd. En dag var tiden inne för Gud att sända sin son att födas genom Maria utan att en man rört henne. Det är viktigare att läsa rätt innantill än att komma med egna bortförklaringar, egna fantasier!

Matt 1:18-20
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.

Det har funnits en självklarhet i fundamenten för kristen tro. Detta har förvrängts till ett skällsord ”fundamentalist” på oss som håller fast vid att läsa rätt innantill går före egna tolkningar. Tron är en gåva från Gud. Det är inget något kan ta sig.

Vi närmar oss påsk. Det håller inte med egna tolkningar för att slippa texterna om blodets betydelse och det felfria lammet som slaktades. Om någon tolkar på annat sätt än vad bibelns texter säger, så handlar det om en annan Jesus än bibelns. Bibelns texter har ett blodomlopp, som håller oss vid liv. Abels blod ropade till Gud. Varför? Jo, Kain klarade inte av att rå på sin avundsjuka och sina mörka tankar utan släppte in synden i sitt liv. Ingen kan rå på sin egen avundsjuka eller synd! Det visste Gud och lät all synd spikas fast på förbannelsen trä genom sonens händer och fötter.

Detta är påskens budskap, att vi behöver en väg att nå Gud, få förlåtelse och bli försonade genom vad Jesus gjort för oss. Ingen är exkluderad.
Att läsa rätt innantill är viktigare än att prata bort evangeliet!

Jesu Guds sons blod renar från all synd.

Det är bara ett år sen de upprörande artiklarna fanns att läsa i Svenska Kyrkans tidning om att ta bort talet om Jesu blod. Om vi inte förstår de texterna, så måste vi läsa på – läsa rätt innantill.

Norra Björke Kyrka

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: