Konsekvenser

Den kände läkaren som kallades SkåEdeby Jonsson citerade bibeln i ett av sina böckers förord: ”intill tredje och fjärde led…”. Med detta syftade han på missbruks- och sociala problem generation efter generation. Detta lilla citat taget ur sitt sammanhang satte myror i huvudet på mig.
Sitter Gud uppe i himmelen och styr alkoholism och kriminalitet inom vissa släkter generation efter generation intill tredje och fjärde led? För visst går det att studera arvsanlag och se olika miljöer?

Israels folk fick veta i förväg konsekvenserna av att lyssna till Herrens röst eller konsekvenserna av att inte lyssna. Har Herren rätt att förutsäga framtiden? Har Herren rätt att använda ett antingen eller?

Det är intressant med olika tolkningsmodeller till en viss gräns. Den lära som påstår, att vi inte fått ansvar och egen vilja, vill inte jag ha. Calvins lära till exempel är visst mycket bra men inte hans lärjungars i senare tid. Som jag fattat tidigare debatter. Så var det med Schartau också. Han var bra men lärjungarna på Västkusten blev för hårda. Andens dop är nödvändigt för ett lärjungaskap men man får inte vara slarvig med frälsningens gåva o.s.v.

Ett intressant svar

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: