och eller men

Undrar just om jag skall sluta att blogga. Vem bryr sig?
Här sitter jag med mitt temperament och försöker sticka ut hakan i olika ämnen. Det var ju så en bloggare skulle överleva! Eller?
Jag har erkänt utan omsvep, att jag varit högfärdig till max och plöjt en doktorsavhandling i teologi utan att förstå något.
Jag har varit ödmjuk också och erkänt, att jag blivit avstängd från debatter. En skrev rent ut, att jag inte kan debattera. Undra på det, när jag tror, att jag har rätt!

Största högmodet var väl, när jag köpte en tjock, dyr teologibok och inte kunde hitta något från bibeln. (Minnet sviker mig visst lite.) Systematisk teologi.
Idag har jag bara hittat ett ”och”, som irriterar mig.
Det som irriterar mig är, att jag inget kan om grundspråket. Det får bli min blogg.

Hes 34:16
I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment.
KJV

Hes 34:16
Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sårade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.
B82

Hes 34:16
Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.
Bibel 2000

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

4 reaktioner till “och eller men”

 1. Hej Gunnel 🙂

  Du skulle bara våga sluta blogga. Vad vore världen om inte det fanns individer som vågade sticka ut hakan lite (Luther?), och om du nu gör detta samtidigt som du visar på en sund kristen attityd där du vågar erkänna dina fel och missar, vad kan då vara fel?

  Efter att ha läst de olika texterna så förstår jag det som om du är osäker på den sista meningen. Skall Guds handlingar mot de feta och starka vara positiva eller negativa?

  Det kan vara värt att nämna några saker som är bra att veta när du jämför översättningar. Som du kanske redan vet så är Bibel2000 en dynamisk översättning (jfr NIV) till skillnad från Folkbibeln, King James och andra Bibelöversättningar (t.ex ESV, NASB); istället för att översätta ordagrant så försöker de förmedla textens ursprungliga innebörd vilket är något som inte alltid framgår när man översätter ord för ord. Än mer så är det viktigt att förstå att Bibel2000 (liksom många andra översättningar) inte följer Hebreiskan rakt av utan gör en textkritisk bedömning utifrån andra vittnen, t.ex Septuagintan. Men ibland så gör de emendationer i texten som de inte alltid rättfärdigade, och ofta så medvetengör de inte läsaren om sådana beslut. Om de anser att den hebreiska grundtexten är skadad (dvs. att det som står i den hebreiska konsonanttexten är teologiskt galet eller osammanhängande) så kan de göra ändringar utifrån hur de tror den ursprungliga texten såg ut (detta sker utan stöd i andra handskrifter). Flera exempel på detta är att finna t.ex i de första verserna i 5 Mos 33. Jämför de första tre verserna i Bibel2000 med t.ex King James.
  Ibland så kan det vara nödvändigt att kanske ändra i den hebreiska grundtexten. Jag anser dock att det skall vara det sista alternativet. Men om du tror att Gud har bevarat texten så är inte Bibel2000 alltid den bästa Bibeln att jämföra texter med.

  Om vi nu går vidare till texten i Hesekiel så finns det två saker som jag kan nämna:

  Hebreiskan är inte alltid så tydlig när det skall vara ”och” eller ”men”. Ofta så använder man samma bokstav för båda, vilket ytterst sett ger sammanhanget den avgörande rollen. I den här texten så ser det ut så här:

  את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט

  Om du tittar i texten ovan så ser du att bokstaven ו finns i början av ord. Det är ett wav; det är det vanligaste bindeordet som du hittar i hebreiskan. Det översättas oftast med ”och”, men kan ofta översättas med ”men”, men även ”nu, så att, för att” etc.Det finns olika syntakiska övergöranden gällande när det skall vara det ena eller det andra, men ibland är det tvetydigt. Eftersom alla wav i texten följer samma mönster kan det tala för att på en grammatisk nivå att de bör översättas samma likaså ”och”; det finns inget som indikerar att sista meningens wav bör förstås på ett annat sätt. Men det är sammanhanget som övergör; mer om det nedan.

  Tanken om att Gud skall döma världen och individer skiljer sig i innebörd mellan den hebreiska förståelsen av ”dom” och vår moderna uppfattning. Dom var främst någoting positivt; det var genom att Gud skulle döma världen som han skulle skipa rätt på jorden. När det står att Gud dömmer folk så är det inte synonymt med ”straffar” utan snarare ”skapar rätt för…”. T.ex så står det i Psalm 82 att Israels domare skulle ha dömt den fattige, dvs, skipat rätten för de som är fattiga. I Psalm 97 står det att JHVH kommer för att döma världen, och träden skall klappa händer därför att Herren kommer för att ställa allting till rätta. Med anledning av detta så kan vi förstå att Bibel2000 översätter den sista meningen såsom de gör.

  Alltså behöver man inte förstå domen över ”de starka och feta” som om det vore någonting negativt. Det är något som sammanhanget får avgöra. Nu är inte jag någon expert på Hesekiel, men att döma utifrån kontexten så tycks det vara en negativ dom över de starka och feta, vilket skulle rättfärdiga ett ”men”. De herdar som Gud insatt för att ta hand om de svaga har istället mättat sig själva och inte sätt till att rätten flödat fram (jfr Ps 82), Pågrund av detta så kommer Gud själv att skipa rätten (34:8, kontrast till 34:11-16): de som tidigare ätit sig mätta på de svagas bekostnad, skall nu äta sig mätta på Guds dom.

  Hoppas detta var dig till hjälp. Tack för att du ställer sådana här frågor. Det tvingar mig att ta tag i språken; jag har börjat lära mig hebreiska pånytt så att jag kan komma tillbaks dit jag en gång var. Men grekiskan är bra mycket lättare om du frågar mig. 😀

  Guds frid Gunnel

  1. Pär! Det blir nog lite följfrågor. Det står så mycket i ditt svar. Jag är så glad över, att du ville ta dig tid. Tack!

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: