Flagga för kärlek

Spårvagnarna och bussarna flaggar med regnbågsflaggan i Göteborg. Det är bra om allmänheten får veta vad detta står för. Kärlek och inte hat. Ett vänligare Göteborg där det inte är inne längre att ”knacka bög”.

Så långt är jag med. Spårvagnar skall vara neutrala. Flaggorna får vaja för vinden med vilket budskap som helst åt den som betalar. (Det får dom inte alls så klart).
Det jag reagerar mot är, när en präst i Svenska Kyrkan, som är att likna vid en spårvagnsförare flaggar med regnbågsflaggan på sin personliga Blogg och annonserar tydligt:
”Gay eller straight – kyrkbänknötare eller rookie? Välkommen till REGNBÅGSMÄSSA i S:ta Helena kyrka, Skövde. Mässorna återkommer till hösten! /Svenska kyrkan i Skövde, RFSL Skaraborg, kulturprojektet Rosa Elefanten”

Där kommer det ynkliga in att präster inte förkunnar det dom skall förkunna om regnbågen i skyn! En präst skall flagga med Lammet och segerfanan! Precis det budskapet inkluderar alla människor! Budskapet om Jesus blödande på korset på så många altartavlor i våra kyrkor skall bort visst. Det är äckligt! Det finns ingen synd. Vi behöver bara utvecklas….(Se Svensk Kyrkans tidning och artiklarna i fastan av prästen Ulla Karlsson)

Det är ynkligt, tycker nog jag, att inte en enda präst velat anta min utmaning att samtala om bibelns sammanlagda budskap om denna kärlek från Gud! Det är väl ändå prästers uppgift att berätta om hur många ord det finns för kärlek och älska på grundspråket? Är det fråga om kärlek till pengar, så finns det ett särskilt ord för det och sen kan man läsa om girighet som fortsättning. Och så vidare.

Noa lydde Herren i allt och byggde exakt efter den ritning han fått av Gud. Mose fick en annan ritning av Herren senare och Mose och folket lydde och byggde exakt efter den ritningen. Det är ritningar i olika tider till samma frälsning genom tro. Jesus följde Guds ritning, lydde och utförde den i allt. Den byggnaden håller fortfarande med Kristus som enda grund.

Berätta gärna om bågen i skyn men inte på ett förvrängt sätt. Undervisa gärna om olika sexuell läggning. Budskapet om bågen i skyn inkluderar alla människor. Och varför inte se den som en profetia om att det skulle komma en, som ger oss en förbindelse, gemenskap över hela världen – en som klarar att hålla sina löften om kärlek – agape?

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: